Stávat se světlem vesmíru 4.část

Tomislav Vlašić

Rozhodnout se pro Boha a žít jeho životem

Každým krokem vstříc k Bohu se nám otevírá prostor pro nový krok. Vědomí, že Bůh k nám promlouvá, a že ho můžeme poznat, jak jsme o tom mluvili posledně, nás přivádí k novému rozhodnutí a k bohatší plodnosti v Bohu. Pomáhá nám i poselství svaté Kláry, jež jsme dostali prostřednictvím Stefanie Cateriny 20. května 2013, které nás přivádí k prameni života. Mezitím promluvila ke Stefanii Panna Maria 25. května,[1] ohledně svých zjevení na Zemi, zvlášť v Medjugorje: zjevení patří k Božímu plánu přivést všechno ke Kristu, vše co je na nebi a na Zemi.“( Ef 1, 8 – 12)

Ve výše citovaném poselství nacházíme důležité podněty pro naše rozjímání a naše rozhodnutí. Zaměřme se na některé význačné body:

-zjevení Panny Marie měly postupně vést, podle míry otevřenosti lidí, k přivedení celého vesmíru ke Kristu.

S počátkem činnosti zvláštních Božích nástrojů (andělů, Centrální buňky a Bohu věrných bratří), „začala konečná fáze uskutečňování jejího plánu přivést ke Kristu celý vesmír“.

-“Boží plán nelze zastavit.“

“Bůh si ale přeje, aby vám byla zjevena pravda o vesmíru, protože to je pravda týkající se díla stvoření, kterou Satan nesnese. Nesnese existenci lidí věrných Bohu, kteří ho jsou schopni umlčet silou svého ducha. Snaží se vám všemi způsoby zabránit poznat tyto bratry, bojí se vašeho společenství s nimi…“

Z toho plyne, že Satan má strach z proměny vesmíru v nové stvoření.

Nakonec slyšíme vroucí touhu Panny Marie: Proto vás prosím, drahé děti, neklaďte Bohu překážky! Neodmítejte, ze strachu či ze zvyku, to co vám chce Bůh zjevit. Boží novosti se nemusíte bát, protože ona otevírá vždy naději, nikdy není nebezpečná, protože Bůh chce jen vaše dobro.“

Když se zamyslíte nad těmito body, cítíte potřebu udělat radikální rozhodnutí, protože ono je nutné pro váš život, pro život na Zemi a pro celý vesmír. Pokusím se vám pomoci tím, že vám nabídnu několik bodů:

1. Shora zvěstované pravdy jsou pravdami křesťanské víry. Jediná novost spočívá v tomto: mít na těchto pravdách účast s odpovědností pravých Božích dětí, žít a zjevovat je; k tomu je zapotřebí konkrétní a disciplinovaná snah

2. Začít se modlit a prohlubovat modlitbu, dokud se nedosáhne kontemplace Boha a skutečnosti v Bohu. Tak se každý stává nástrojem Boží manifestace a skutečnosti vesmíru tak jak je v Bohu.

V poselství sv. Kláry jsme poznali, že kontemplace je pro všechny. I pro děti, pro snoubence, kteří se chtějí stát šťastnými manželi, pro manžele, kteří nechtějí, aby zkrachovalo jejich jednota, pro každého člověka, který touží zůstat zdravý a neporušený, o kněžích a řeholnících ani nemluvě, protože žít jejich povolání bez ponoření do kontemplativní modlitby, je nemyslitelné.

V myšlenkách sv.Kláry, v poselství, které jsme citovali, nacházíme klíčový bod: bez kontemplace není autentické víry, naděje ani lásky. Můžete si to ověřit v Matoušově evangeliu 5. 6, 7: můžete uskutečnit Boží slovo bez ponoření do kontemplace, do živého Božího přání? Ne, zůstanete rozděleni v sobě samých, povrchní a neschopní uskutečnit, co po vás žádá Ježíš. To platí pro celé evangelium, pro každou pravdu víry: zůstanete nezralí, necelistvé osoby. Ne! Vy jste povolaní vejít do plnosti. Autentická modlitba vede k autentickému životu a naopak.

3. Ve zkouškách, v krizích, které lidstvo prožívá, ve vás převažují negativní pocity, nebo překypuje milost? Jestliže kontemplujete Boha, jestli jste se pro něj vážně rozhodli, vykvete ve vás život, rozšíří se vaše horizonty, jistě zakusíte, že vás Bůh vede k zaslíbené novosti, k životu bez soumraku. Obracím se zvláště na křesťany: máte k dispozici Boží slovo; byl vám dán Duch Svatý; máte svátosti. Jste povoláni ke vzkříšení: ukažte jak je ve vás žije Boží život!

4. Chtěl bych vám něco nabídnout: zvu vás k univerzální modlitbě, aby bylo urychleno přivedení celého vesmíru ke Kristu; mocná modlitba, která se pozvedá k Bohu.

Poté, co dala Panna Maria poslední poselství, cítím zodpovědnost před Bohem ve jménu Centrální buňky, pozvat vás ke společné modlitbě. Počínaje 29. červnem, každou sobotu v 18 hodin budu začínat program modlitby, úvah a požehnání. Pokusím se rozvinout klíčové body Božího plánu přivedení celého vesmíru ke Kristu. Budu svědkem, který obětuje svůj život Ježíši skrze Marii, za vás a s vámi, za všechny Boží děti.

Zvu vás k duchovní účasti na těchto chvílích modlitby a můžete o nich říci i dalším. Po 19. hodině budete moci poslouchat úvahu a modlitbu prostřednictvím našeho webu. A pokus budete chtít, můžete prohloubit tyto úvahy a navšrívit naše domy: buď v Ghedi (BS) Itálii, nebo dům v Medjugorje. My se už nyní začínáme modlit a organizovat tato naše sobotní setkání v naději, že účast bude hojná. Začněte se i vy modlit.

Ať vám Bůh žehná, vede a chrání vás.

[1] Viz. poselství Panny Marie z 25. května, publikované na těchto stránkách a nazvané „Plán Panny Marie v Medjugorje“.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.