V mém Jménu zvítězíte

5. ledna 2021 – Vigilie Zjevení Páně

Ježíšovo Poselství – V mém Jménu zvítězíte

„Drahé děti,

rok 2021 začal před pár dny a já přicházím, abych vám připomenul, co jsem už řekl: „Přišel čas mého DOČASNÉHO PŘÍCHODU mezi můj lid v síle Ducha Svatého“. Zítra budete slavit Zjevení Páně, to je mé ukázání se celému vesmíru. Právě při této vigilii si přeji zjevit se vám, mé Církvi celého Vesmíru, přítomné zde na Zemi.

Dnes začíná mé přebývání mezi vámi, abych s vámi začal cestu intenzivní evangelizace, obrácení a uzdravení Země. Čeká se od vás, děti tohoto lidstva, evangelizace vaší planety. Evangelizace s sebou vždy nese obrácení a uzdravení jednotlivců a celých národů.

Stejné poslání, které jsem svěřil dvanácti apoštolům, platí dnes pro vás a pro celou Církev: hlásat Boží Království, uzdravovat nemocné na těle i na duši, odpouštět hříšníkům a pomáhat jim v obrácení, vyhánět démony.

Země má urgentní potřebu evangelizace. Přes snahu všech svatých během staletí se Země neobrátila. Neustále a zatvrzele mě odmítá. Mnohá křesťanská vyznání na Zemi nezměnila lidstvo. Kázání a proslovy, dokumenty a iniciativy všeho druhu zanechali většinu tohoto lidstva netečnou.

Dnes se Křesťanství na Zemi prezentuje především jako obrovská humanitární asociace, která pomáhá lidem v jejich materiálních potížích víc, než v těch duchovních. Charita je potřebná a chvályhodná, ale nemůže představovat celé poslání Církve. příliš mnoho křesťanů už o mě přestalo mluvit jako o Božím Synu, jediném Pánu a Spasiteli. Ve jménu dialogu mluví o katolickém Bohu, o Bohu, mezi ostatními bohy. Chybí cesta obrácení a poznání; v srdcích lidí se nic nemění.

ze strany všech křesťanských vyznání chybí hlásání existence života ve vesmíru a k tomu se přidává odpor k uznání přítomnosti a působení mojí Církve v celém vesmíru. Toto všechno ochudilo působení křesťanů. Jejich svědectví nezanechává hluboké znamení a výsledky vidíte.

Proto byla potřebná cesta tohoto lidu, který se rozhodl přijmout přítomnost dalších bratří z vesmíru a vytvořit s nimi jedinou Církev. Ne novou Církev, ale jedinou Církev:

  • mnou založenou zde na Zemi pro dobro celého vesmíru,
  • založenou na svědectví apoštolů,
  • omytou krví mučedníků,
  • postavenou na slovech proroků,
  • utvrzenou životem a dílem svatých všech dob a všech planet.

Tato církev, která na Zemi existuje od počátku, byla udušena a zahnána do rohu, omezována v jejím působení hierarchiemi a mocnářskými aparáty, které nemají nic společného s vírou ve mě i když jsou maskovány mou autoritou. Nyní moje církev na Zemi a v celém vesmíru musí povstat ve své síle. Proto přicházím mezi vás, abych vás naplnil mou milostí. Takto vás připravím na můj slavný příchod zde na Zemi, poslední a definitivní, ve kterém se zjevím celému lidstvu ve vesmíru a budu soudit s mocí, kterou jsem dostal od svého Otce.1

Moje přítomnost mezi vámi bude tichá a skrytá očím světa, jak to bylo při mém prvním příchodu zde na Zemi. I tenkrát jsem během let přípravy na moje veřejné působení zůstal v tichu, ale moje přítomnost a moje modlitba připravovali srdce a události.

Od této chvíle až do mého druhého příchodu budu přítomný mezi mým lidem v celém vesmíru neviditelným způsobem pro oči těch, kdo mě odmítají, až do času, který si bude přát Otec. Budete to vy, můj lid, který zjeví mou sílu. budete svědčit o mé přítomnosti mezi vámi, já Budu působit v hloubce vašeho ducha a vy budete přinášet plody vašeho spojení se mnou. Znamení a zázraky budou doprovázet vaše poslání, protože já budu působit společně s vámi. Žádám vás, abyste byli poslušní a oddaní mé autoritě, abych s vámi mohl disponovat.

Užívejte mého Jména, když žádáte i když dáváte. Síla mého Jména otevírá dveře opravdovým zázrakům a to, co je nemožné se stává možným. Přeji si, abyste od této chvíle vše, oč žádáte, žádali v mém Jménu.

Před každou modlitbou, osobní i společnou a před každým slavením:

  • vzývejte Ducha Svatého, aby vám pomohl žádat to, co je podle Božích přání. Duch zná nejen vaše přání a přání lidu, ale zná i přání Boha a nedovolí, abyste prosili o věci, které nejsou v souladu s Boží vůlí;2
  • potom se zasvěťte mojí Matce, snoubence Ducha Svatého, aby každá vaše žádost byla pročištěna skrze její nejčistší úmysly. Ona bude předkládat pouze ty úmysly, které jsou hodné přijetí;
  • nakonec žádejte Otce, aby vás vyslyšel v mém Jménu. Já budu stát před ním a budu ho žádat, aby vyslyšel vaše modlitby, budou-li správné a potřebné pro dobro vaše a pro dobro těch, za něž prosíte.3

Mnohokrát bylo mé Jméno použito, ale ne vždy pro dobro. Mnozí mocní tohoto světa a mnozí představitelé křesťanských vyznání použili mé Jméno, aby zakryli jejich nevěrnosti. Mnohokrát bylo mé Jméno použito pro ospravedlnění opravdových zločinů. Nyní je čas, aby mé Jméno bylo užíváno věrným lidem, mou opravdovou Církví Celého Vesmíru. Už více nedovolím, aby mé Jméno bylo znesvěceno lidmi chamtivými po moci a slávě, ani aby bylo vzýváno na povrchních oslavách a svátcích, které jsou plné ducha světa. Jak je psáno: „Ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát“.4

Vám však říkám, abyste vzývali mé Jméno s vírou. V mém Jménu zvítězíte nad nepřátelským prostředím tohoto světa a nad nenávistí nepřítele. Budu vám neustále po boku, pokud mě budete vzývat s čistým srdcem a s upřímným přáním pomoci vám a vaším bratřím; budete-li pokračovat na cestě svatosti.

Také vám říkám, dávejte si pozor, protože doba, která se před vámi otevírá, je doba velkého podvodníka. Lucifer podvede mnohé a zamlží mysl lidí, aby je svedl do propasti. Bude se snažit použít mého Jména, aby vás svedl, ale nepovede se mu to. Budete-li věrni mě a tomu, co vám bylo řečeno, nebudete moci být podvedeni. Světlo Ducha Svatého bude ve vás a Srdce Mojí Matky bude bdít nad vaší cestou. Nikdo vás nebude moci svést, protože já budu mezi vámi jako Cesta, Pravda a Život.5

Držte se pevně Boha a všech mimořádných nástrojů, které nebudou pozadu a pomohou vám s vaším velkým dílem evangelizace Země. Sedm velkých Archandělů, v čele se Svatým Michaelem, otevřou všechny cesty, které budete muset projít. Nebojte se a přinášejte v mém Jménu spásu těm, kdo si to přejí. Probouzejte spící svědomí a buďte oporou těm, kdo trpí. Zjevte konečně sílu a dílo mé Církve Celého Vesmíru.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“.

1 Odkaz na: Jan 5, 26-27

2 Odkaz na: Řím 8, 26-27; 1. Kor 2, 9-16

3 Odkaz na: Jan 16, 24-28

4 Odkaz na: Iz 1, 12-13

5 Odkaz na: Jan 14, 5-7

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.