Ve víře v Krista se otvírá zářící cesta spásy

LISTY BOŽIEMU ĽUDU 25. marca 2023, Zvestovanie Pána Vo viere v Krista sa otvára žiarivá cesta spásy Drahí bratia a sestry, pokračujeme vám v rozprávaní o JEŽIŠOVOM DOČASNOM PRÍCHODE. Jeho prítomnosť je medzi nami živá, lebo Ježiš je tu v moci Ducha Svätého. Potvrdzujeme to a svedčíme o tom aj teraz, keď ľudstvo prechádza tvrdými skúškami a pýta sa, ako ich prekonať… Read More Ve víře v Krista se otvírá zářící cesta spásy

Vánoce s Ježíšem

Drahí bratia a sestry, ako sa blížia veľké vianočné sviatky, chceme sa s vami spojiť s našimi myšlienkami a našimi najúprimnejšími želaniami. Situáciu na Zemi v tomto čase máme pred svojimi očami – veľká časť ľudstva je zmätená, osamotená a zovretá v úzkosti. Keďže nedokáže vidieť budúcnosť, jednoducho sa snaží prežiť a tak sa stále… Read More Vánoce s Ježíšem

Maria, brána nebeská

úryvek z poselství Panny Marie z 15. srpna 2013 Moje neposkvrněnost je zcela výjimečným privilegiem, které je spojeno s mým Božským mateřstvím; nicméně k neposkvrněnosti jste povolaní vy všichni. Celá vaše duchovní cesta musí směřovat k postupnému očištění od hříchu a porušenosti, dokud nedosáhnete stavu neposkvrněnosti, díky níž budete mít účast na Boží milosti a… Read More Maria, brána nebeská

Rozhodnutí duše

Poselství Ducha Svatého z 23. května 1999 „Řekl jsem vám o Bohem respektované intimitě vaší duše. Existuje intimita v dobru a intimita ve zlu, podle vašeho rozhodnutí; vězte, že obě dvě Bůh respektuje a k ničemu vás nenutí. Já osvětluji vaše nitro, ono hluboké místo ve vás, abyste si uvědomili, co ve vás nefunguje. Mnohé mechanizmy vám unikají, ale já… Read More Rozhodnutí duše

Náš odkaz

Drazí bratři a drahé sestry, každý rok nám byly obvykle pro slavnost Krista Krále vesmíru dány pokyny pro následující rok. Mnozí z vás očekávají Ježíšovu řeč. Ježíš nám ale oznámil, že si nepřeje mluvit. Proč? Protože se lidstvo na Zemi nechce měnit. Slova, která by vyslovil, by byla pro většinu lidstva, která by tato slova… Read More Náš odkaz

Povedala som vám všetko

Posolstvo Panny Márie zo 14. augusta 2021, vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie Povedala som vám všetko “Drahé deti, obraciam sa na ľudstvo a na kresťanov Zeme, zvlášť na tých, ktorí patria “Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru”. Po ceste, ktorú som s vami v týchto rokoch urobila, sa môj dlhý rozhovor s vami tu končí. Všemohúci… Read More Povedala som vám všetko

Kráčejte ve stopách svatých, ve společenství s nimi – Již žijete v kosmických letnicích

29. června 2021 – Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla Poselství apoštola sv. Petra Kráčejte ve stopách svatých, ve společenství s nimi “Drazí bratři a sestry, zdravím vás s Boží láskou a přináším vám jeho pokoj. Společně se svým bratrem Pavlem vás objímám a děkuji tomuto lidu za cestu, kterou podnikl, za zkoušky, kterými prošel… Read More Kráčejte ve stopách svatých, ve společenství s nimi – Již žijete v kosmických letnicích

Štyridsať rokov so mnou na púšti tejto Zeme

24. júna 2021, vigília výročia zjavení Kráľovnej pokoja v Medžugorí Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie „Drahé deti, prešlo štyridsať rokov od začiatku mojich zjavení v Medžugorí. Spolu, vy a ja, sme štyridsať rokov kráčali na púšti tejto Zeme a preto vám ďakujem. Všemohúci Pán ma poslal k vám v tom ďalekom roku 1981, lebo sa Zem nachádzala vo vážnych ťažkostiach a bola na… Read More Štyridsať rokov so mnou na púšti tejto Zeme

Vesničky ducha

5. června 2021 – Vigilie slavnosti Těla a Krve Páně Poselství Boha Otce Vesničky ducha “Drahé děti, přicházím k vám o vigilii této velké slavnosti, při níž uctíváte Tělo a Krev mého Syna Ježíše Krista. Nejste si ještě zcela vědomi velikosti Eucharistie, živé Ježíšovy přítomnosti mezi vámi. Je to poklad, který vám byl svěřen a… Read More Vesničky ducha

Jedno tělo, jeden duch

22. května 2021 – Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého Poselství Ducha Svatého „Drahé děti, došli jste do důležité etapy, protože Otec se chystá otisknout do vašich dějin definitivní zlom. Tento zlom se netýká jen vaší planety, ale celého vesmíru; nicméně Země má strategickou úlohu v Božích plánech, tak jak vám již bylo obšírně vysvětleno, na… Read More Jedno tělo, jeden duch

Dovolte, aby mé Srdce ve vás zvítězilo

12. mája 2021, vigília zjavení Panny Márie vo Fatime Posolstvo Panny Márie „Drahé deti, ďakujem vám, lebo oslavujete výročie mojich zjavení vo Fatime, ktoré boli dôležitou udalosťou pre dejiny Zeme a pre plán spásy.1 Keď ma Pán poslal do Fatimy, situácia ľudstva na Zemi bola veľmi vážna – prvá svetová vojna skrvavila Zem a všade panoval hlad,… Read More Dovolte, aby mé Srdce ve vás zvítězilo

Jako pšeničná zrnka

Posolstvo Panny Márie 24. marca 2021, vigília sviatku Zvestovania Pána Ako pšeničné zrnká „Drahé deti, sme znovu tu spolu v týchto dňoch prípravy na veľké sviatky veľkonočného obdobia. Dnes viac ako kedykoľvek inokedy si máte byť vedomí, čo znamená zomrieť a vstať z mŕtvych s Ježišom. Pravé poslanie Božieho ľudu nespočíva v hlásaní slovami, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, ale… Read More Jako pšeničná zrnka

Čas, který přijde

16. ledna 2021 – Vigilie slavnostního zasvěcení se Nejsvětější Trojici Poselství Boha Otce Čas, který přijde „Milované děti, uběhl skoro rok ode dne, kdy jsem vám oznámil oddělení mé Církve celého vesmíru od Církve falešné1 a to se také stalo. V roce, který právě skončil se Země zásadně proměnila a vaše lidstvo je sklíčeno pandemií… Read More Čas, který přijde

Zasvěceni službě lásky

31. decembra 2020, vigília sviatku Bohorodičky Posolstvo Panny Márie Zasvätení službe Lásky „Drahé deti, na konci tohto roka chcem požehnať všetky kroky, ktoré ste spolu so mnou urobili, vaše obety a skúšky, modlitby, myšlienky a všetko, čoho sa dotkli vaše duše. Rok, ktorý sa končí, prináša so sebou ťaživú bilanciu pre väčšiu časť ľudstva na Zemi, ktorá… Read More Zasvěceni službě lásky

Mesiánská doba

Vigilie slavnosti Neposkvrněného početí Poselství Panny Marie Mesiánská doba „Drahé děti, jsem ráda, že k vám můžu mluvit během této vigilie, kdy uctíváte mé Neposkvrněné početí. Právě v této vigilii mě Pán posílá, abych vám zvěstovala rok milosti a milosrdenství, ale také tvrdého boje proti království temnot. Rok 2021 bude skutečně zvláštní pro Zemi a… Read More Mesiánská doba

Zásvětné modlitby

Zasvěcení se Panně Marii, Matce a Královně vesmíru Svěřujeme ti, Matko vesmíru, univerzální Církev na prahu nové doby a nových cest, kterými bude muset projít Boží lid. Svěřujeme ti a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci všechny anděly, kteří se před tebou sklánějí, ó Maria, milosti plná, jako se sklonil archanděl Gabriel.

Pán príde so všetkými svojimi svätými

31. októbra 2020, vigília slávnosti všetkých svätých Posolstvo svätého Michala Archanjela Pán príde so všetkými svojimi svätými „Drahí bratia a sestry ´Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru´, pokoj vám! Pán, Všemohúci Boh, ma k vám posiela na tomto vašom jemnom a rozhodujúcom úseku cesty. Exkomunikácia, ktorá zasiahla otca Tomislava1, nevyhnutne zasiahla vás všetkých. Pán Ježiš, jediná Hlava Cirkvi, pokladal… Read More Pán príde so všetkými svojimi svätými

Má kněžská služba

Tomislav Vlašić Drazí bratři, drahé sestry, obracím se na vás, kteří navštěvujete tyto stránky a také na lidi dobré vůle, kteří chtějí být informováni. Dne 23 října 2020 jsem se dozvěděl, že na mě byl uvalen trest exkomunikace, podle dekretu Kongregace pro nauku víry ve smyslu paragrafu 1331§§1-2 Kodexu kanonického práva, který biskup diecéze Brescia… Read More Má kněžská služba

Žít v pravdě a spravedlnosti

V tento deň sa dve mladé sestry nadácie „Pevnosť Nepoškvrnenej“ zasvätili službe Bohu a „Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru“. Počas obradu sa Boh Otec obrátil na nás svojím slovom. Posolstvo Boha Otca z 13. októbra 2020 Žiť v pravde a v spravodlivosti „Drahé deti, toto je dôležitý deň pre váš ľud, pretože dva mladé životy sa zasväcujú službe Bohu a Cirkvi… Read More Žít v pravdě a spravedlnosti