Jako pšeničná zrnka

Posolstvo Panny Márie 24. marca 2021, vigília sviatku Zvestovania Pána

Ako pšeničné zrnká

„Drahé deti,

sme znovu tu spolu v týchto dňoch prípravy na veľké sviatky veľkonočného obdobia. Dnes viac ako kedykoľvek inokedy si máte byť vedomí, čo znamená zomrieť a vstať z mŕtvych s Ježišom. Pravé poslanie Božieho ľudu nespočíva v hlásaní slovami, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, ale vo svedectve, že jeho smrť a vzkriesenie sú skutočné fakty, ktoré sa dejú v každom z vás a v celom ľude.

Celá Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru je dnes povolaná ku skutočne veľkému úsiliu tu na Zemi ako aj na iných planétach – ukázať víťazstvo môjho Syna nad smrťou a peklom. Zvlášť sa to má diať na vašej planéte prostredníctvom vás, ktorí ste sa rozhodli žiť podľa programov, ktoré vám boli odhalené v týchto rokoch. Sú to programy, ktoré platia pre všetkých, ktorí chcú úprimne patriť Ježišovi skrz moje Srdce.

Deti moje, pozývam vás, aby ste sa skrz mňa úplne ponorili do obety môjho Syna, aby ste boli spoluvykupiteľmi spolu so mnou, ktorá som Spoluvykupiteľkou. Žiadam vás, aby ste prežívali Veľkú noc nie len ako spomienku udalostí, ale ako skutočný pamätník, ktorý vo vás sprítomňuje tieto udalosti a robí ich živé a pôsobiace dnes, v historickej chvíli, ktorou Zem prechádza.

Žiadam vás, aby ste boli ako pšeničné zrnká, ktoré umierajú, aby priniesli ovocie. Ježiš povedal: „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (Jn 12, 24). Ježiš založil svoju Cirkev celého vesmíru na Zemi, ukryl ju v hlbinách histórie ako pšeničné zrnko v pôde. V týchto hlbinách čakalo, že jeho Cirkev počas storočí zomrie každému egoizmu a prekoná skúšky a prenasledovania. Postupne vyklíčila a dozrela ako rastlinka a teraz stále viac zosilnieva, aby sa stala pšenicou, ktorá živí celé ľudstvo.

Teraz ste viditeľní na tejto Zemi ako Cirkev celého vesmíru, ale to nestačí. Ste ešte ako mladé rastlinky a Ježiš je tu medzi vami v tomto jeho DOČASNOM PRÍCHODE, aby vás posilnil a aby ste sa stali zrelým zrnom, pripraveným pre jeho sýpky. On naďalej sadí v hlbinách tejto Zeme iné pšeničné zrnká. Zveruje ich vám, svojej Cirkvi, aby ste im pomohli rásť a stať sa chlebom života. Nikomu však nemôžete pomôcť, ak najprv nezomriete samým sebe.

Dietky, je ešte veľa tých, ktorí prijímajú tieto programy povrchným spôsobom. Slúžia si nimi, aby prežili, aby si naplnili mysle nejakými ďalšími zjaveniami, aby urobili nejakú peknú citáciu alebo aby zažili nejaké nové emócie. Určite to ale nie je to, čo Boh očakáva od svojej Cirkvi. Tieto programy sa prijímajú dôkladne alebo sa neprijímajú. Nemôžu sa prijať tak, že jedna časť áno a iná nie. Na službu Bohu v jeho pravej Cirkvi treba byť pripravený zomrieť sebe samému a žiť podľa Božích zákonov, ktoré prevracajú stupnicu hodnôt sveta. Podľa týchto zákonov ten, kto sa chce obohatiť, má sa stať chudobným, kto chce získať, musí byť ochotný stratiť a kto chce žiť, musí prijať to, že zomrie, aby prešiel s Ježišom zo smrti do života, do pravého života, ktorý vám svet nemôže ponúknuť.

Svet vás nenávidí preto – lebo hľadáte Boží život a neceníte si svetský život, ktorý je naplnený materiálnymi vecami a chudobný na ducha. Vedzte dobre, že ani peniaze, rozkoš alebo moc a ani povrchné emócie nemôžu uzdraviť ľudstvo, ale iba prijatie kresťanských hodnôt, ktoré pochádzajú z božských zákonov, ktoré Otec vtlačil do vášho ducha.1 Ježiš ich privádza k naplneniu a Duch Svätý ich potvrdzuje. To sa ale môže stať iba v tých, ktorí prijímajú to, že prejdú s Ježišom zo smrti do života práve prostredníctvom smrti.

Nehovorím o smrti v zmysle fyzickom a ani sa neodvolávam na krvavé mučeníctvo. Hovorím o tej jemnej smrti, ktorá sa deje vo vašej každodennosti, keď ste povolaní si vybrať medzi Božou pravdou a lžou a medzi zvádzaním a celistvosťou, ktorá nepozná kompromisy. Kresťan zomiera samému sebe vtedy, keď dovolí môjmu Synovi, aby žil v ňom a aby nasmerovával jeho myšlienky, slová a skutky. Nikto sa nemôže definovať ako kresťan, ak v ňom nežije Kristus.2

Preto, deti moje, žiadam vás ešte raz, aby ste zanechali v mojich rukách vaše úmysly, aj keď šľachetné, a vaše ambície, aj keď legitímne. Chcem vám pomôcť rásť, ale môžem to urobiť iba ak mi necháte voľné ruky a prijmete to, že sa dáte zobliecť zo všetkého, čo ste vnútorne vybudovali bez Boha a čo vám spôsobuje toľké bremeno a bolesť. Zanechajte všetko mne, aby som to obetovala tomu, ktorý má moc narovnať to, čo je skrivené, odpustiť vám a zachrániť vás.

Nechajte stranou každú egoistickú modlitbu, sústredenú na vaše osobné problémy. Boh pozná vaše potreby a chce vás viac než vy oslobodiť od neužitočných bremien, aby ste mu mohli slúžiť. Aj ja poznám vaše starosti a ako Matka ich zoberiem do svojho Srdca a ochránim vás, lebo ste ešte krehkí ako sotva vzklíčené rastlinky a vystavené nečasu. Často vás vidím skláňať sa pod bremenom sveta. Neznepokojujte sa, pretože ja som blízko, aby som z vás urobila silné klasy zrna, schopné odolať všetkým pokušeniam. Zverte sa mi a nerobte nikdy nič sami, pretože Luciferova nenávisť proti Cirkvi môjho Syna je v tomto čase veľmi silná.

Pán je tu medzi vami, znovu zostúpil na Zem, aj keď očiam neviditeľným spôsobom, aby naplno vykonal to, čo je napísané v evanjeliu: „V ruke má vejačku, vyčistí humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ (Mt 3, 12) Teraz začína veľké dielo očisťovania mojím Synom, ktoré sa ukončí všeobecným súdom na konci časov. On chce, aby sa jeho Cirkev v tomto diele k nemu pričlenila. Preto sa máte vy ako prví očistiť, aby ste boli celistvými nástrojmi v jeho rukách. Dajte sa preto Ježišom stvárniť krok za krokom a deň za dňom bez obáv, ale s plnou dôverou, že Božia láska vás nikdy nezraní, ale vás očistí, aby ste žiarili jeho svetlom.

Som vám nablízku, aby som vás podporila a žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.“

1 Mt 16, 17; Jn 21, 15-19

2 Gal 2, 19-20

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.