Pán príde so všetkými svojimi svätými

31. októbra 2020, vigília slávnosti všetkých svätých

Posolstvo svätého Michala Archanjela

Pán príde so všetkými svojimi svätými

Drahí bratia a sestry ´Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru´, pokoj vám! Pán, Všemohúci Boh, ma k vám posiela na tomto vašom jemnom a rozhodujúcom úseku cesty.

Exkomunikácia, ktorá zasiahla otca Tomislava1, nevyhnutne zasiahla vás všetkých. Pán Ježiš, jediná Hlava Cirkvi, pokladal rozsudok vydaný Katolíckou Cirkvou voči vám za povrchný, unáhlený a bez milosrdenstva. Je to v podstate NESPRAVODLIVÝ ROZSUDOK. Ako taký nemá v Božích očiach žiadnu hodnotu. V skutočnosti to, čo Boh považuje za nespravodlivé, nemôže obstáť pred ním, ktorý je Spravodlivý par excellence. Ľudská nespravodlivosť nemôže obstáť pred Spravodlivosťou.

Katolícka cirkev prostredníctvom hierarchie, ktorá ju reprezentuje, usúdila, že tieto zjavenia sú v rozpore s kresťanskou náukou a dôvodom pohoršenia pre veriacich. Tým činom sa oddelila od cesty tohto ľudu a od Cirkvi celého vesmíru. Následky tejto voľby budú vážne a neodvratné.

´Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru´ bude pokračovať vo svojej ceste v celom vesmíre. Bude rásť a bude sa stále viac prejavovať pred očami celého ľudstva. Na Zemi sa obzvlášť prejaví tým, ktorí sú dobrej vôle. Mnohí katolíci sa cítia zdrvení hierarchickým systémom. Okrem toho už nechápu smer, ktorý toto pápežstvo vtláča Katolíckej Cirkvi. Nie je to lepšie ani v iných kresťanských konfesiách, rozdrobených a často protichodných medzi sebou. Okrem toho veľa systémov utláča vaše ľudstvo – politické, ekonomické a náboženské systémy, ktoré gniavia malých a pochlebujú mocným. Vytvárajú zmätok a rozpaky a otvárajú tak cestu diablovi a jeho stúpencom. Nenávisť a Luciferova zvrhlosť vládnu na Zemi.

Ľudia, vydesení takým veľkým zmätkom, budú obracať oči k tejto Cirkvi, aby v nej našli oporu, ponaučenie a útočisko v temných dňoch, ktoré sa očakávajú na Zemi. Lucifer zahájil posledný útok proti Bohu a proti Božím deťom v domnienke, že zvíťazí svoj boj a podmaní si vesmír. Povolal zhromaždiť na Zemi svoje vojská, rozptýlené na proti Bohu vzbúrených planétach, pretože práve na Zem sa vráti oslávený Pán a tu sa odohrá posledný a záverečný stret medzi svetlom a temnotou.

Aj Boh pripravuje svoje vojská – Cirkev prítomná v celom vesmíre zostúpi s mocou z neba a zjednotí sa s Cirkvou na Zemi, aby spolu čelili poslednému boju. Božia svätosť sa ukáže prostredníctvom pravej Božej Cirkvi. Nateraz to bude zostúpenie Ducha Svätého, neviditeľného očiam, ale neobyčajne mocného. Budú to kozmické Turíce, predohra slávneho Kristovho príchodu. Božie kráľovstvo sa tak medzi vami pevne nastolí a všetci budete posilnení a pozdvihnutí do života svätosti.

Potom v deň Kristovho slávneho návratu na Zem, sa Cirkev celého vesmíru otvorene zjaví a bude viditeľná všetkým. Slávna a bez poškvrny bude čeliť ľudu temnoty. Všetko sa zjaví vo svojom pravom svetle. Nikto sa nebude môcť skryť. Ničomu neposlúžia systémy a ľudské štruktúry, ideológie a falošné modly. Pán príde so svojimi svätými všetkých čias a zo všetkých planét, sprevádzaný anjelskými šíkmi, aby oslobodil svoj ľud a vrhol Lucifera a jeho stúpencov do večnej temnoty. Jeho návrat otrasie vesmírom.

Až dovtedy bude Cirkev celého vesmíru viditeľná len z časti – zo spravodlivosti ju uvidia tí, ktorí sú čistého srdca, a chudobní v duchu. Boh ich povolá, zhromaždí ich a nasmeruje ich k svojej pravej Cirkvi. Ostatné organizácie, ktoré sa definujú ako ´cirkev´, ale ktoré nimi v Božích očiach nie sú, ostanú pusté.

Žiaden arogantný pokrytec neprekročí brány Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru. Božie pôsobenie, zjednotené s pôsobením Božej Cirkvi, postupne oslabí Luciferovo vojsko – skorumpovaní mocní, tyrani, modloslužobníci, násilníci a tí, ktorí si urobili z egoizmu svojho boha, budú zanechaní bokom.

Pán ma povolal, aby som bol Predchodcom jeho slávneho príchodu. Odo mňa sa očakáva zodpovednosť, že zhromaždím jeho ľud z celého vesmíru a budem ho chrániť od zla. Urobím to s mocou, ktorú mi Boh udelil. Som jeho sluha, ktorý si praje iba konať svoju povinnosť pred Bohom a pred ľudstvom. Žiaden človek by nemohol zniesť ťarchu tejto zodpovednosti, pretože boj medzi dobrom a zlom bude kozmického rozmeru. Moje anjelské šíky sú v pohotovosti a budú po boku Božieho ľudu.

Zajtra budete sláviť slávnosť všetkých svätých. Pozývam vás vstúpiť s nimi do živého vzťahu v tomto čase. Ich prítomnosť pri vás, najmä počas eucharistických slávení, tak bude stále živšia a zjavnejšia. Neodvolávam sa len na svätých v raji, ale na všetkých, ktorí žijú pre Krista a v Kristovi na všetkých obývaných planétach. Spolu tvoríte jedno telo, lebo jeden je len Duch, ktorý vás zjednocuje.

Pán očakáva od svojej Cirkvi celého vesmíru stále väčšie úsilie v boji proti diablovi a jeho šíkom. Vyzývam vás, aby ste zintenzívnili svoje dielo evanjelizácie Zeme využitím duchovných prostriedkov, ktoré vám boli ukázané v týchto rokoch:

  •  Krst v Duchu Svätom a ohňom.
  •  Obeta a modlitba za trpiacich, za posledných a za zabudnutých, za zomierajúci a za zosnulých. Obetujte Bohu Otcovi prostredníctvom Ježiša Krista v Duchu Svätom utrpenie Božích detí a obete zla, najmä pandémie, ktorá trápi Zem. Kňazov tejto Cirkvi žiadam, aby v duchu dávali rozhrešenie tým, ktorí sú na prahu smrti a tým, ktorí sa chcú kajať. Duch Svätý sa postará, aby ovocie vášho pôsobenia dosiahlo adresátov. Boh vás odmení.
  •  Odpustenie a modlitba voči všetkým priateľom a nepriateľom podľa náuky nášho Pána Ježiša Krista.
  •  Neustála modlitba za vládcov Zeme, ktorí sú dobrej vôle a úprimne si prajú dobro pre národy.
  •  Spoločenstvo s mimoriadnymi nástrojmi a s celou Cirkvou celého vesmíru. Kam nemôžete prísť vy, prídu iní vďaka vplyvu všeobecného spoločenstva.
  •  Túžba milovať a slúžiť Najsvätejšej Trojici a pevné odmietnutie patriť zlu.

Body, ktoré som vám naznačil, nebudú slúžiť iba na evanjelizáciu Zeme, ale budú aj pravým a skutočným exorcizmom. Najmocnejší exorcizmus je skutočne ten, ktorý koná svätosť a pôsobenie Božieho ľudu a ktorý vyháňa zlo z osôb a zo sveta. Aj v tomto dostanete pomoc zo spoločenstva s Cirkvou celého vesmíru.

Všetko to robte prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Matky Cirkvi, Kráľovnej a Spoluvykupiteľky ľudstva celého vesmíru. Pevne sa jej držte a proste , aby predniesla Bohu všetky vaše dobré činy. Nič vám takto nebude môcť uškodiť.

Nastal čas, aby táto Cirkev na Zemi začala svoje poslanie v plnosti, konečne oslobodená od ľudských pút a hierarchií. Boh vás poučí priamo a prostredníctvom svojich nástrojov. Budete vedení, krok za krokom a v každej úlohe, ktorú vám Boh zverí.

Aj keď ste boli tvrdo posudzovaní, vy nesúďte nikoho. Žiadne zlé slovo, žiaden súd a žiadne roztrpčenie. Všetko robte z lásky k Bohu a k jeho ľudu s pokorou a trpezlivosťou. Na zlo odpovedajte dobrom a miernosťou. Buďte pripravení prijať tých, ktorí k vám prídu bez toho, aby ste ich posudzovali a odsudzovali, lebo veľa kajúcich hriešnikov bude hľadať milosrdenstvo. Táto Cirkev nikoho neexkomunikuje okrem zla, ktoré si nesmie nájsť miesto medzi vami.

Milujte sa navzájom Kristovou láskou. Milujte tých, ktorí potrebujú lásku. Pripomínajte si vždy Krv, ktorú Pán vylial za vás a za všetkých.

Som vám nablízku ako vždy a ochraňujem vás. Nebojte sa nepriateľa. Všetko, čo budete potrebovať, dostanete v pravý čas a správnym spôsobom. Nikdy nepochybujte o Prozreteľnosti, ktorá je vždy Láskou.

Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.“

1 Dňa 15. júla 2020 Katolícka cirkev uložila pátrovi Tomislavovi Vlašićovi trest exkomunikácie. Na tejto stránke môžete nájsť dokument s titulom „Moja kňazská služba, ktorým p. Tomislav vysvetlil svoj postoj.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.