Zahrada uzavřená jsi…studna vody živé…(Pís 4,12-15)

Drazí čtenáři, v poselství, které vám nabízím, mluví svatá Klára z Assisi o kontemplaci, jež je vrcholem lásky a modlitby. Přeji vám, abyste stále více na sobě zakoušeli láskyplný Boží pohled a obrátili k němu také z láskyplným pohledem.  Modlím se za vás a svou modlitbou vás provázím.  Stefania Caterina  Poselství svaté Kláry z Assisi… Read More Zahrada uzavřená jsi…studna vody živé…(Pís 4,12-15)

Stávat se světlem vesmíru 3.část

Tomislav Vlašić Bůh nás vyučuje Drazí čtenáři, obklopuje nás tajemství. Někdy lidé nerozumí sobě samým, své minulosti ani budoucnosti. Uzavírají se do sebe a nedokáží vstoupit do hlubokého vztahu s druhými. Mnohé věci jim připadají tajemné a nedaří se jim nalézat jejich pravý význam. Vesmír zůstává svým rozsahem vzdálený pro jejich chápání.  Učí nás Bůh,… Read More Stávat se světlem vesmíru 3.část

Stávat se světlem vesmíru 2.část

Tomislav Vlašić Podnícení k překračování hranic Drazí čtenáři, když vám píšu, není to plod nějakého vytržení, vychází to z víry: věřící nekráčí kupředu vlastními silami, ale tím, že se účastní na působení Všemohoucího; ve víře nachází svoji sílu a poznání Toho, kterého je třeba poznat (2Pt 1, 3). Jsme pozváni k účasti na Boží mysli… Read More Stávat se světlem vesmíru 2.část