Živá liturgie

14. srpna 2020 – Vigílie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, Matky a Královny nového stvoření

Poselství Panny Marie

Živá liturgie

„Drahé děti,

žehnám všem zde přítomným i těm, kteří jsou s vámi sjednoceni v duchu. Mám radost, že s vámi začínám novou liturgii pro tento rok. Liturgický rok není souhrnem obřadů a vzpomínek, ale postupnou, stále hlubší cestou k plnosti života. Je přechodem k novému stvoření, kterým prochází každý z vás jednotlivě i celý Boží lid na Zemi, stejně tak jako na planetách věrných Bohu.

Řekla jsem „Nová liturgie“, ale ve skutečnosti se jedná o liturgii věčnou. Vaše liturgie na Zemi je totiž účastí na věčné liturgii, která probíhá v Nebi od začátku stvoření.1

Před Božím trůnem obětuje můj Syn, Nejvyšší kněz, Otci, v Duchu Svatém oběti, modlitby a lásku celého lidu rozptýleného ve vesmíru.2 A když se vy, v každé mši svaté, obětujete Bohu a obětujete Zemi, stáváte se paprskem z Nebe, zábleskem věčné Liturgie.

Především v eucharistické slavnosti, památce smrti a vzkříšení mého Syna, jste sjednoceni zvláštním způsobem s tím, co se odehrává v Nebi. V té chvíli Otec přijímá oběť Syna sjednocenou s obětí svého lidu, který slaví velikonoční památku. 3

Mějte na paměti, že na jiných planetách se tak neděje. Pouze na Zemi se slaví památka smrti a vzkříšení mého Syna; zpřítomňuje se to, co se stalo na Kalvárii a poté při vzkříšení. Během vašeho slavení jsou na vás upřeny oči vesmíru. Z Nebeské liturgie, při které Otec přijímá Synovu oběť, prýští světlo, které vás všechny zaplavuje a sestupuje na celý vesmír.

Ve stejné chvíli se z oltáře, na kterém slavíte, pozvedá Božské světlo, které se navrací do Nebe a které se prostřednictvím Trojičního víru rozděluje v celém Kristově mystickém Těle.4 Takto, sjednoceni s věčnou Nebeskou liturgií máte účast na tom, co se odehrává nahoře a dostáváte světlo a moc Nebeské liturgie.

Totéž se děje také když se modlíte, společně i jako jednotlivci. Když stojíte před Boží tváří jste vždy ve společenství s nebem a Boží mocí. Jste ponořeni do víru Nejsvětější Trojice, který vás zasahuje, dotýká se vás a naplňuje nejen Boží mocí, ale také mocí svého Mystického Těla.

Trojiční vír je jako pásový dopravník: přivede k vám moc, moudrost a zkušenost Kristova mystického Těla. Obsahuje v sobě svatost Božího lidu celého vesmíru, která se vyvíjela během tisíciletí. Pomyslete, z jaké moci můžete čerpat, když vstoupíte do společenství s Bohem a všemi bratry v Duchu Svatém, prostřednictvím mého Srdce. 5 Takto například, když při svém slavení uctíváte svatého, na vás sestupuje jeho láska a moc. Modlí se za vás, přijímá vaše modlitby a pozvedá je k Bohu.

Tak můžete vidět, že liturgie není souhrnem rituálů bez života, jak tomu často je na mnoha místech Země. Je to živá památka. Je to živá účast každého z vás a Božího lidu celého vesmíru na Kristově kněžství.

Při vašem slavení máte privilegium znovu prožít, jako svědci, smrt a vzkříšení mého Syna; nejste pouhými účastníky, jste svědky.

V té chvíli svědčíte celému vesmíru, že Pán skutečně zemřel a vstal z mrtvých na Zemi, k prospěchu celého vesmíru a nadále se obětuje v každé mši svaté. A když slavíte důstojně, celý vesmír slaví s vámi. Otci je milé slavení této památky a dává sestoupit všechny milosti na svůj lid.

Je čas, aby tato Církev6 slavila svoji liturgii. Vyzývám vás, zvláště vás kněze a ty, kteří mezi vámi mají odpovědnost, abyste se snažili dělat vaši liturgii aktuální a živou. Používejte při tom Písmo Svaté a zjevení, která jste dostali. Aby slavení každé slavnosti, svátku a památky byla památkou aktuální a živou.

Jsem s vámi při všech vašich slaveních. Ve chvíli, kdy kněz pozvedá hostii a kalich, se klaním před oltářem pro vás pro všechny a stejně tak se klaním v nebi, před Božím oltářem, když můj Syn slaví svoji liturgii s archanděli, anděli a svatými. I vy se klanějte se mnou, ne ani tak fyzicky, jako duchovně: klanějte se společně se mnou před všemi oltáři pro spásu všech lidí.

Děti, Země je na pokraji propasti. Říkala jsem vám to už mnohokrát a stále v tom pokračuji. Jedinou spásou pro lidstvo na Zemi je slavení Eucharistie sjednocené s Nebeskou liturgií. Není jiné naděje pro Boží děti na této Zemi. Proto máte velkou odpovědnost, abyste se účastnili důstojně, aktivně a s křesťanskou láskou při každém vašem slavení.

Uctíváte Ukřižovaného. Nebuďte jako ti, kteří na Kalvárii plivali na mého Syna i na mě. Dnes mnozí křesťané činí totéž, když se nehodně účastní na oběti mého Syna. Vy však nejste jako tito lidé: jste novým lidem, který se klaní společně se mnou před Spasitelem ke slávě Otce, v Duchu Svatém.

Vaše svědectví prostřednictvím Liturgii je mariánské a františkánské. Proto váš liturgický rok musí být prožíván společně se mnou, musí mi být tímto lidem zasvěcen; to je cesta k novému stvoření. Roky rychle běží vstříc novému stvoření a vidíte jak se čas stále zrychluje.7

Vaše cesta je františkánská. Sv. František žil na Zemi rozměr podobný tomu, co žijí věrná lidstva. Je to svatý, který se více než jiní přiblížil duchovnímu rozměru, který budete jednoho dne prožívat v novém stvoření.8

Proto se za vás bez ustání přimlouvá, otevírá vám cestu společně se svatou Klárou, která je hned po mně vaší matkou. Mějte to na paměti. Ona zrodila mnoho Božích dětí v tichu, v odevzdání se Bohu, modlitbě a tiché oběti.

Bůh nechce lid hlučný lid, který se hádá, nebo dělá revoluci. Přeje si lid jednoduchý, pokorný a tichý. Tichý ne protože neschopný svědčit, ale protože nediskutuje neútočí na nikoho a hluboce žije svoji liturgii.

Toto si od vás přeji: abyste přes všechno, co se stane ve světě byli svědky Nebeské liturgie, prostřednictvím vaší svatě prožívané liturgie. Aby jste byli lidem svatým, svědky spásy. Já vám pomohu být svědky Boží velikosti a mé důstojnosti Matky, Královny a Spoluvykupitelky.

Žehnám vám a doprovázím vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.„

1 Přepsat dějiny, sv. II, Vesmír a jeho obyvatelé, kap. 1 a 2; Ef 1, 1-10

2 Ž 10, 11-14

3 Kor 11, 23-34

4 Řím 12, 5; 1Kor 11, 24; 1Kor 12, 12

5 Opakovaně jsme k vám mluvili o trojičním působení, jež působí skrze Boží lid, který je otevřený k oběti života Bohu, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, k prospěchu všech Božích dětí. O trojičním víru jsme zvláště hovořili v knize „Přes velkou bariéru“ v 1. kapitole. Celý Boží lid, který se obětuje prostřednictvím Ježíše Krista v Duchu Svatém je zapojen do trojičního víru. Je to po Bohu největší síla působící ve vesmíru.

6 Panna Maria má na mysli „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“, ke které patříme.

7 Viz. poselství Boha Otce ze 7. srpna 2020 „Tato slavnost ať je počátkem vašeho liturgického roku“

8 Přepsat dějiny, sv. I, V Boží mysli str.103

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.