Zanechávám vás v rukou svého Syna

7. srpna 2021 – Slavnost Boha Otce

Poselství Boha Otce

Zanechávám vás v rukou svého Syna

„Drahé děti,

děkuji vám, že jste opět zde, v tomto roce, který je velmi důležitý pro vás všechny i pro celé lidstvo. Je to rok přechodu k MESIÁNSKÉMU ČASU, což vám bylo oznámeno a co se musí také naplnit.1

Ještě jednou jsem poslal svého Syna na Zemi, jako světlo světa,2 aby jeho světlo zazářilo v každém z vás, v mém lidu a na celé Zemi. Světlo mého Syna také způsobí , že se vynoří i temnoty, protože na této planetě se odehraje velká bitva.

Bude to počátek velkého střetu mezi světlem a temnotou. Tato bitva skončí slavným příchodem mého Syna na konci časů, nebo přesněji řečeno, tím, že se ve slávě ukáže, protože Ježíš je již zde, mezi vámi. V této mesiánské době musí hvězda mého Syna zářit na této temné planetě, pro dobro celého vesmíru, který očekává spásu.

Toto je také ČAS BOŽÍHO TICHA, o němž k vám bude hovořit můj Syn. Ticho neznamená, že Bůh už nebude mluvit, ale že bude hovořit jiným způsobem. Já budu mluvit prostřednictvím svého Syna, v hlubině vašeho ducha.3 Duch Svatý ve vás nechá slyšet Ježíšův hlas a všichni, kteří řekli ano v okamžiku početí, poznají hlas Pastýře a budou ho následovat.

Musí vyniknout hlas Spasitele, jediného, jež vás může přivést ke spáse. Proto se nedivte, že se ztiší hlasy pravých proroků a budou tak slabé, jakoby měly zcela zmizet. Nyní je čas, kdy praví proroci mají mlčet, neboť musí mluvit Ten, kdo je Slovem Božím. Naopak, vystoupí falešní proroci, budou křičet na náměstích a přitáhnou k sobě ty, kteří mi nenáleží, protože odmítají mého Syna Ježíše. Mnozí přijdou i v Ježíšově jménu, ale nebudou to ovce z jeho ovčince a vy je nebudete následovat.4

Vaše cesta je jasná a vytyčená už dlouhou dobu, je to okamžik, ve kterém si máte připomenout všechno, co vám v těchto letech bylo řečeno a začít to žít. Zjevení, která jste dostali nejsou nějaké bajky, ani slova pro utěšení; je to cesta pro tento čas.

Jestli jste něco opomněli, nepochopili, nebo neuskutečnili, nyní je čas na nápravu. Vejděte znovu na tuto cestu a prohlubte ji, společně se svými knězi a zodpovědnými tohoto lidu, jinak nebudou moci přijít nové věci, když jste ty staré nepochopili.

V tomto čase se stáhnout do ústraní mimořádné nástroje, budou po boku mému Synu a budou ho následovat kamkoliv půjde; bude třeba shromáždit mnoho ovcí z různých ovčinců.5

Nyní je váš čas: tento lid musí vyjít do terénu, aby svědčil o tom, co dostal. I když vás není mnoho, já jsem vás učinil silnými, abyste vydali velké svědectví. Proto se nebojte vyjít do terénu a dělat, co od vás žádám, protože lidstvo se točí kolem sebe sama, tato pandemie neskončí, dokud mé děti nepochopí všechno, co je třeba pochopit.6

Na této planetě se odehrají ještě mnohé skutečnosti, proto musíte být připraveni. Nežádám od vás velké věci, jen uskutečňujte, co vám bylo ukázáno. Jednoduché, konkrétní kroky, plné lásky, nic víc.

Můj Syn je přítomen na Zemi, aby oddělil světlo od tmy, aby shromáždil svůj lid a posílil každého z vás. Musíte zářit jeho světlem, jinak bude všechno zbytečné. Proto vás vyzývám k vážné práci na prohloubení a většímu porozumění vaší cesty.

Je čas bilancovat sesvým životem, protože soud začne v Božím domě, mějte to na paměti.7Můj Syn je zde a vaším úkolem je pociťovat jeho přítomnost, žít ji a svědčit o ní. Nic jiného tomuto lidstvu nepomůže, protože nikdo jiný kromě mého Syna ho nemůže spasit.

S těmito slovy vás zdravím a zanechávám v rukách svého Syna. Budou vám dány pokyny, které vám pomohou správným způsobem ve správnou dobu. Proto nečekejte, že vás budu následovat krok za krokem, jak jsem to činil až doposud, neboť nyní musíte vy následovat mě a to můžete udělat jen tak, že budete následovat Ježíše.

Boží lid musí konečně poznat svého Spasitele, protože mnozí křesťané na Zemi mluví o Ježíši Kristu, ale nemnozí ho opravdu znají. Přeji si, abyste poznávali mého Syna Ježíše poznáním, které je láskou, silou, požehnáním, svědectvím. Duch Svatý vás povede. Děkuji vám za kroky, jež jste podnikli i za ty, které učiníte. Jsem vám stále nablízku.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

1 Poselství Panny Marie ze 7. prosince 2020 „Mesiánská doba“

2 J 8, 12; J 9, 5; J 12, 46

3 „Zjevení Ježíše, v jeho posledním stádiu je uskutečněním proroctví Starého zákona, podle něhož se v eschatologické době (v posledním čase) nebude Bůh poznávat vyučováním, ale bezprostřední zkušeností (Iz. 54, 13; Jer. 31 31-34)“

4 J 10, 22-30; Lk 21, 8

5 J 10, 16

6 Jde o pandemii coronaviru Covid19, kerá zasáhla Zemi v roce 2020

7 1P 4, 17

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.