Mesiánská doba

Vigilie slavnosti Neposkvrněného početí

Poselství Panny Marie

Mesiánská doba

„Drahé děti,

jsem ráda, že k vám můžu mluvit během této vigilie, kdy uctíváte mé Neposkvrněné početí. Právě v této vigilii mě Pán posílá, abych vám zvěstovala rok milosti a milosrdenství, ale také tvrdého boje proti království temnot. Rok 2021 bude skutečně zvláštní pro Zemi a pro Církev Ježíše Krista celého vesmíru, přítomnou na této planetě a zvratem pro celý vesmír. Započne se v něm nová doba, MESIÁNSKÁ DOBA. Otevře se tak nová éra lidských dějin, doposud nevídaná, v níž můj Syn ukáže svoji královskou a kněžskou moc v Církvi celého vesmíru.

Ukáže ji tiše, ale velmi konkrétně. Projeví se prostřednictvím působení jeho lidu a mimořádných nástrojů určených pro tuto dobu. Ježíš bude přítomný, víc než kdy jindy, duchovně ve své Církvi; bude ji provázet v jejím svědectví v celém vesmíru, znameními své moci, mnohem víc, než tomu bylo v dobách apoštolů1, protože nyní je jedna Církev v celém vesmíru a její moc se znásobila.

Tak nastane OSLAVENÍ JEŽÍŠE chtěné Otcem, které vyvrcholí Ježíšovým slavným příchodem na konci časů. Duch Svatý bude silně působit v Církvi celého vesmíru. Bude přivádět každého věřícího i celý lid na stále vyšší duchovní úroveň, podobnou té, která je v celém vesmíru. Takto budou překonány existující rozdíly mezi různými lidstvy. Všichni budou muset dojít ke stejnému poznání Boha a jeho zákonů, prostřednictvím Ježíše Krista v Duchu Svatém. Takto půjde oslavení Ježíše ruku v ruce s PŘIVEDENÍM celého stvoření k němu. A právě tak můj Syn k sobě přitáhne ty, kteří budou uznáni za hodné mít účast na jeho slávě; potom se sláva jeho dětí vylije na celé stvoření, jež očekává okamžik, v němž se ukáží Boží děti, tak jak je psáno.2

Toto všechno nenastane ze dne na den, ale bude to postupný proces, který umožní Božímu lidu vstřebat mocné milosti tohoto času. Boží zásahy nejsou magií, ale vždy předpokládají svobodnou a vědomou účast lidu na událostech oznámených Bohem. Nicméně Pán je vládce času a může svobodně urychlit události podle odpovědi a účasti své Církve. Proto vás žádám, abyste se stále více snažili na duchovní cestě, aby Pán urychlil cestu a zkrátil utrpení velké části lidstva.3

Ježíšova živá a působící přítomnost v jeho Církvi celého vesmíru přinutí Lucifera a jeho šiky, aby vyšli ze skrytosti. To bude začátek bitvy mezi lidem Beránka a lidem Draka, který skončí Ježíšovým slavným příchodem. Teprve poté bude Lucifer a jeho království vykázáni do věčné tmy, do rozměru, který si zaslouží, zatímco stvoření bude nové a harmonické, odpovídající Božím dětem.

Nebojte se čelit této bitvě, protože můj Syn bude bojovat společně se svou Církví celého vesmíru. Každému z vás bude svěřen úkol odpovídající vaší originalitě. Jestli mu budete věrni, nic vás nebude moci zasáhnout.

Říkám vám všem: je to čas definitivního rozhodnutí. Rozhodněte se, na které straně bitvy chcete stát a ke kterému vojsku náležet, jestli k tomu Božímu, nebo k Luciferovu. Nikdo nebude moci nic předstírat, bitva se bude týkat lidstva v celém vesmíru. Všichni věřící i nevěřící budou účastni kosmických událostí, jež začínají vystupovat na obzoru. Nebudete moci zůstat lhostejní.

Jako Matka vás prosím, abyste si vybrali Boha a podřídili se plně autoritě mého Syna Ježíše dřív, než bude pozdě. Přeji si vás shromáždit pod svým pláštěm a poskytnout vám ochranu a útěchu, když mě ale odmítáte, nezmohu nic. Nyní je čas rozhodnutí a ještě stále čas Milosrdenství. Nezneužívejte trpělivosti mého Pána a obraťte se. Zanechte prázdného života světa, který vám nemůže dát štěstí, o spáse nemluvě.

Mesiánská doba, o které mluvím je také časem EVANGELIZACE. I ona se završí na Zemi slavným příchodem mého Syna. Země je pohanská, vzdálená od Boha, zamořena porušeností a hříchem, podřízena démonovi, který ji tlačí do propasti. Proto je evangelizace Země prvořadým cílem pro celý vesmír, který čeká na obrácení Země. Mocné Ježíšovo působení v jeho lidu bude silným podnětem k obrácení vašeho lidstva. Ježíšova přítomnost uprostřed jeho lidu bude hmatatelná a stejně tak moc Církve celého vesmíru, jež den za dnem poroste.

V průběhu staletí mluvili mnozí mystici o JEŽÍŠOVĚ DOČASNÉM PŘÍCHODU, ale nebylo zcela jasno, co se tím myslí. Nuže, Ježíšova přítomnost v duchu, uprostřed jeho lidu, o které mluvím, bude dočasným Ježíšovým příchodem. Bude předcházet jeho slavný příchod, při němž se Ježíš představí jako Boží Syn a Syn člověka z masa a kostí. Přijde soudit lidstvo a oddělit světlo ode tmy jednou pro vždy, děti Boží od dětí Satanových. Ustanoví s konečnou platností Boží Království a bude ho obětovat Otci v Duchu Svatém. Uvede Boží děti do nového stvoření, které pro ně připravil Otec.

Věci, o kterých k vám mluvím jsou veliké a strašné pro ty, kteří nevěří, ale plné naděje a lásky, pro ty, jež je s vírou očekávají. Dávná zaslíbení proroků Izraele se naplní. Semena svatosti a spravedlnosti, často v námaze a bolesti zasetá svatými všech časů na všech planetách, vydají své věčné plody. Strom života rozkvete navždy v Boží zahradě, která je novým stvořením. Bůh bude všechno ve všem. Pospěšte, děti moje, a od nynějška vstupte do tohoto velikého Božího plánu.

V evangelizaci vesmíru a Země bude mít velkou důležitost ZNAMENÍ, které jsem vám dala a mnozí z vás ho nosí.4 Ono vyjadřuje triumf mého Neposkvrněného Srdce v Církvi celého vesmíru. Triumf mého Srdce je předehrou triumfu mého Syna, protože já jsem Královna vesmíru. Je také nezbytným přechodem pro Boží lid ze starého do nového stvoření. Mé Srdce je ve středu Kříže, protože já jsem Spoluvykupitelka lidstva. Hvězdy, které obklopují mé Srdce, jsou mé děti z celého vesmíru, protože já jsem Matka lidstva.

Znamení, jež jsem vám dala, v sobě skrývá moji moc Královny, Spoluvykupitelky a Matky lidstva. Mým úkolem v této době je střežit Církev celého vesmíru a připravit ji na slavný příchod mého Syna na konci časů, ale také na jeho dočasný příchod v této době. Má přítomnost a mé dílo uprostřed vás doprovázejí oslavení mého Syna a jeho lidu v této mesiánské době.

Toto znamení je už rozšířeno po celém vesmíru a musí se rozšířit na Zemi, prostřednictvím Církve Ježíše Krista přítomné na této planetě. Bude znamením příslušnosti k lidu celého vesmíru. Bude mít moc a ponese plody obrácení a uzdravení a přispěje tak k evangelizaci Země. Moc znamení bude také projevem moci Církve Ježíše Krista celého vesmíru. Spolu se znamením budou důležité dvě zásvětné modlitby, které vám dal sv. Michael archanděl v roce 2007. Ony v sobě zahrnují velikost tohoto času, protože shrnují modlitby lidu celého vesmíru k mému Synu a ke mně.

Slibuji těm, kdo budou s vírou nosit znamení a modlit se tyto zásvětné modlitby, obrácení a uzdravení na duchu, duši i na těle. Budu jim na blízku a budu je ochraňovat s mocí Královny, Matky a Spoluvykupitelky. Odměním mnohými milostmi ty, kdo budou rozšiřovat znamení a budou ostatní učit zásvětné modlitby. Takto mi pomůžete a už nyní vám děkuji.

Buďte silní, děti moje, a buďte vždy pokorní. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.„

1 Mk 16, 20

2 Řím 8, 19-22

3 2Petr 3, 11-15

4 Jedná se o kříž, který již několik let nosí členové Nadace „Pevnost Neposkvrněné“ a který ukázala Panna Maria prostřednictvím Stefanie Cateriny. Jeho popis naleznete na těchto stránkách v článku „Znamením je kříž…“

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.