Milosrdenství je pravda

10. dubna 2021 – Vigilie Neděle Božího milosrdenství

Ježíšovo poselství

„Drahé děti,

po oslavě Velikonoc se připravujete na Neděli Božího milosrdenství a je to dobře. Opravdu, po mé smrti a vzkříšení jsem se zjevil apoštolům, abych jim přinesl plod svého Utrpení a Vzkříšení, kterým je Milosrdenství. Pro vás jsem přijal smrt a vstal jsem z mrtvých, abych vám získal milosrdenství.

Totéž platí pro vás, pro všechny. Jestli nevstoupíte plně do mé Oběti, prostřednictvím mé Matky Spoluvykupitelky, nemůžete dostat ani darovat milosrdenství. Nestačí o milosrdenství mluvit, vzývat ho povrchním způsobem, anebo si myslet, že vám náleží jen díky mé Oběti. To nestačí: potřebná je také vaše svobodná a upřímná účasti na mém díle Vykupitele, která z vás dělá spoluvykupitele, kteří si milosrdenství zaslouží a mohou jej předávat dál.

Bez vaší účasti na mé smrti a vzkříšení zůstane milosrdenství pouhým abstraktním, nesourodým pojmem, zbaveným síly. Naopak jestliže se necháte ponořit, prostřednictvím Spoluvykupitelky, do mého Utrpení, můžete dosáhnout vzkříšení a žít nový, vzkříšený život. Takto se ve vás rodí milosrdenství jako plod, protože Otec v každém z vás i ve svém lidu vidí obnovování mého vítězného přechodu ze smrti do života. Takto předává milosrdenství vám a skrze vás těm, kteří chtějí odpuštění a obrácení a tak přejít ze smrti do života.

Mnozí křesťané na Zemi zapomněli na to, že mají být obětovanými beránky, spolu se mnou, s opravdovým velikonočním Beránkem, za život v celém vesmíru. Ztratili smysl pro důvěrné sjednocení se mnou. Přenesli na mě veškerou odpovědnost: myslí si, že jsem udělal vše a že už není třeba dalších obětí. Mají za to, že každý hřích je automaticky odpuštěn, bez jakékoli povinnosti; myslí, že milosrdenství je jako nějaká houba, která smaže každou vinu, bez rozdílu. Říkám vám, že tomu tak není. Boží štědrost neznamená, že se nemusíte snažit; to že je Boží milost zadarmo, vás neopravňuje být nečinnými a netečnými.

Vězte, že milosrdenství je pravda, protože JÁ JSEM PRAVDA. Pravda staví do světla každou věc a zkoumá vaši hlubinu; působí, že ve vás vystupují vaše omezení a hříchy a ukazuje vám opravdový život, protože JÁ JSEM ŽIVOT. Jestliže přijímáte moji pravdu a volíte můj život, tím že se prostřednictvím Spoluvykupitelky zcela sjednocujete s mou Obětí, začíná ve vás působit mé milosrdenství a odpouští vám a ukazuje cestu, kterou se máte vydat, protože JÁ JSEM CESTA.

Pravda, kterou jste přijali, vás osvobozuje od omezení světa.1 Dělá z vás nástroje milosrdenství, které osvobozují tu část lidstva, jež si přeje opravdové obrácení. Takto, vašim prostřednictvím, působí milost ve světě; ale bez pravdy není milosrdenství.

Jestliže žijete ponořeni do mé smrti a vzkříšení, stáváte se také nástroji spravedlnosti, ne lidské spravedlnosti, ale té Boží: stáváte se světlem, jež rozptyluje temnotu. Takto váš život a vaše skutky čerpají sílu z pravdy a soudí život a skutky světa; ale bez pravdy není pravé spravedlnosti.

Milosrdenství, které budete zítra slavit se ve vás musí vtělit. Musí vás přivést k opravdové a vznešené lásce k bližnímu, protože pravá láska je milosrdenstvím. Kdo dostal milosrdenství, nemůže nebýt milosrdný; nemůže zůstat necitelný k tomu, kdo má hlad; nejen hlad tělesný, ale i duchovní. Očekávám od tohoto lidu štědrost vůči těm, kdo hledají život. Tak, jako jsem byl já štědrý k vám, stejně tak buďte štědří i vy k Božím chudým,k těm kdo mají hlad a žízeň po milosrdenství, spravedlnosti a pravdě. Takto musí vašim prostřednictvím rozkvést poušť na Zemi.

Žijte tedy v pravdě a zpřítomňujte mé dílo Vykoupení, stávejte se tak spoluvykupiteli. Nepodaří se vám to však, jestli se skrze moji Matku neponoříte do mé Oběti. Mějte na paměti, že nebudete spoluvykupiteli bez Spoluvykupitelky. Být spoluvykupitelem není jen nějaké prosté prohlášení, je to poslání každého z vás a mé Církve celého vesmíru. To z vás dělá mé opravdové, milosrdné a spravedlivé učedníky, nositele života až na kraj vesmíru.

Děti moje, jsem mezi vámi. Má DOČASNÁ PŘÍTOMNOST na Zemi v této době je Otcův dar nejen pro vaše lidstvo, ale pro lidstvo celého vesmíru. Přišel jsem osvobodit svůj lid od strachu a pochybností, které démon rozsévá plnými hrstmi. Lidstvo Nízkého vesmíru je chyceno do pavučiny upředené silami Zla a je to zjevné zvláště na Zemi. Já jsem zde v síle Ducha Svatého, abych vás osvobodil a posílil, abych vám ukázal Otcovu tvář, proto, abyste ji i vy mohli ukázat druhým.

Chyťte se mě za ruku a vnímejte mou blízkost v každém okamžiku vašich dní a života. Jestli se mi bezpodmínečně odevzdáte a necháte mě v sobě působit, ucítíte mou přítomnost. Nesnažte se mě pocítit prostřednictvím svých úvah, povrchních emocí, nebo lidskými silami. Neunavujte se tím, že mě prosíte prázdnými slovy, nechejte se modelovat Duchem Svatým. On vám předá vibraci mé přítomnosti, jemné, ale den za dnem mocnější. Zahalí vás ohněm mé lásky a budete tak příhodným nástrojem pro tuto dobu.

Buďte poddajní, pokorní, jako moje Matka, ale zároveň si buďte vědomi mé přítomnosti ve vás a mezi vámi. Buďte mým svatým lidem, přinášejte trpícímu lidstvu milosrdenství a spravedlnost a žijte stále v pravdě.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

1 J 8, 32

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.