Vstříc Novému Stvoření

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. března 2017

Drahé děti

dnes vám chci říct, že BǓH NASLOUCHÁ A ROZUMÍ. Slyší vaše modlitby a chápe vaše potřeby. Vy se ale musíte naučit dobře se modlit.

Vysvětlím vám jak: předložte před Boha vaše problémy a potřeby, jež vás trápí a přenechte mu je; zanechte u jeho nohou svoje hříchy i hříchy ostatních. Žádejte o pomoc, nenuťte Mu však svá řešení. Bůh má svá řešení, jež jsou vždy lepší než ta vaše. V každé zkoušce žádejte především, abyste pochopili, co je třeba napravit ve vás; vždy je něco k nápravě. Poté zanechte všechno v jeho rukách, nechte jít věci svou cestou a víc se už netrapte. Takto vstoupíte do Božího pokoje a uvidíte všechno v novém světle. Duch Svatý vám vnukne nové myšlenky; nová řešení se před vámi objeví bez námahy a starostí. Buďte si jistí, že Bůh slyší modlitby toho, který věří. Když žádáte Boha s důvěrou o pomoc, začne Vám pomáhat hned ve chvíli, kdy jste se na Něho obrátili.

Věřte tomu, co vám říkám a vaše modlitby vystoupí do nebe a otevřou Srdce mého Syna. On bude žádat od Otce, co je pro vás dobré a Otec vám to dá v moci Ducha Svatého.

Modlím se za vás a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.


Napsat komentář

Úvahy

7.3.2017 Bůh v lidském duchu

16.2.2017 Nový člověk v Kristu – úvod

24.1.2017 Jste apoštoly této doby

11.1.2017 Boží světlo vyhání temnotu

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva

15.2.2017

Drazí bratři a sestry. Nečekaně a prostě mě požádala Panna Maria, abych se stala nástrojem jejího plánu pro tuto dobu. Vysvětlila mi, že jejím záměrem je pomoci svým dětem, zvláště těm, kteří se cítí být nejmenšími, procházet touto dobou. Z tohoto důvodu,jako Matka lidstva, se přeje obrátit s několika prostými promluvami, 13. každého měsíce, ke všem lidem. Přeje si, aby byla tato krátká poselství čtena a rozšiřována pro dobro mnohých duší. Společně s vámi, kteří máte rádi Pannu Marii a přejete si žít sjednoceni s jejím Neposkvrněným Srdcem, se dávám k dispozici Matce lidstva. Ať její mateřská láska zasáhne každého člověka dobré vůle.

Stefania Caterina

Poselství Panny Marie Stefanii Caterině z 13. února 2017

Moje drahé děti, přeji si vydat se s vámi na cestu, abych vás vedla v těchto těžkých časech. Přicházím mezi vás jako Matka lidstva a chci vás povzbudit. Budu vám přinášet Boží tajemství v prostých slovech, abych vám pomohla pochopit, co činí Bůh ve stvoření, v každém z vás a kolem vás.

První věc, kterou vám chci říct je to, že BǓH EXISTUJE. Je skutečný a můžete ho pocítit uvnitř, pokud ho budete hledat. Existuje pro všechny, zvláště pak ale pro ty, jež ho hledají. Vybízím vás, aby jste ho hledali s prostotou a mohli ho tak zakusit živého ve vás a kolem vás. On vás povede. Vezme vás za ruku a povede vás, jestli mu to dovolíte. I já jsem živá mezi vámi; nejsem nějaká socha, ale živá osoba, která k vám chce mluvit a pomoci vám nalézt Boha.

Začněte o tom přemýšlet a brát vážně, že Bůh existuje. Je živý a bez ustání pracuje pro každého z vás, a pokud ho s vírou hledáte, je přítomný ve všech okolnostech vašeho života. Odpovídá. Popřemýšlejte o tom a potom budeme pokračovat.

Modlím se za vás a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.


Napsat komentář

Poznámka k setkáním

Mnohokrát se nám potvrdila zkušenost s osobní účastí na setkáních v Medjugorje nebo v Ghedi. Je velký rozdíl číst různá poselství a jiné příspěvky na web stránkách, nebo se osobně účastnit společných setkání a zakoušet společenství nového lidu. Tuto zkušenost potvrdilo více lidí. Proto bychom chtěli vyzvat ty, kteří mají zájem o tuto cestu a zatím se nerozhodli na setkáních se účastnit, aby tuto možnost zvážili, určitě by to přispělo k lepšímu pochopení cesty a k osobní účasti i uskutečňování všeho o čem je v těchto materiálech řeč.

V případě zájmu se neváhejte obrátit na adresu kraljice-mira@centrum.cz

 

 


Napsat komentář

Mějte účast na mé oběti a já budu mít účast na vaší

Poselství Panny Marie – Slavnost Zjevení Páně

Drahé děti,

dnes chci být s vámi, protože začíná pro Boží lid velmi intenzivní čas. Včera vám byly řečeny důležité věci a já je nebudu opakovat. Spíše vám chci říct, že vás mám ráda a jsem vám nablízku.

Ježíš se chce ukázat jako jediný Spasitel lidstva. To udělal už když se vtělil, ale nebyl vyslyšen. Bůh však svoje dílo nenechá nedokončené, proto se Ježíš vrátí a ukáže se, tentokrát ve slávě. Hřích ani smrt proti němu nic nezmůžou.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Budete zářit jako Kristovy hvězdy

Poselství sv. archanděla Michaela

Drahí bratia a sestry, ľud vesmíru,

oznamujem vám veľké zjavenie Božieho ľudu celému vesmíru. Touto dnešnou slávnosťou začína veľké zjavenie Božích detí a aj veľké zjavenie satanových detí. Celé dejiny ľudstva k tomuto viedli. Teraz je čas, aby sa zavŕšilo všetko, čo je napísané v Božej mysli, vo vašich srdciach a v srdciach všetkých generácií, ktoré vás predišli.

Celý příspěvek