Vstříc Novému Stvoření

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić


Napsat komentář

Úvahy

Protože nejsou překlady vždy vkládány dle data vzniku, bude vždy poslední přidaný příspěvek odlišený hvězdičkou před názvem.

*11.1.2017 Boží světlo vyhání temnotu

 

15.12.2016 Manifestace Božích dětí

 

30.11.2016 Manifestace Matky, Královny vesmíru

 

25.11.2016 Manifestace slavného Kristu

 

1.11.2016 Kosmické letnice

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jste členové a strážci Božího lidu

4. ledna 2017

Slavnost Svaté Rodiny

Poselství sv. Josefa

Drahé děti,

dovolte mi, abych vás tak nazval. Opravdu jimi jste. Přeji si vám požehnat, dnes, když si připomínáte sv. rodinu. Nebyl jsem jen strážcem sv. rodiny v Nazaretě, ale jsem i strážcem nového lidu. V tomto lidu pokračuji v poslání, které mi dal Bůh, když mi svěřil Marii a Ježíše: opatruji každého bratra, každou sestru, tak jak jsem opatroval Marii a Ježíše.

Dnes vám chci říct, abyste se považovali za část nezměrné Boží rodiny. Pokrevní rodinu předchází rodina duchovní, tj. rodina Boží, Boží lid, ke kterému patříte. Z vaší příslušnosti k Boží rodině se rodí vaše poslání, k němuž náleží vytvářet i pokrevní rodinu, i to je poslání.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Dám vám svého malého Ježíše

Narození Páně – poselství Panny Marie

25.12.2016

Dám vám svého malého Ježíše

Drahé děti,

dnes vám mohu říci, že nastal nový den pro vás i pro celý Boží lid v celém vesmíru. Není tomu pouze proto, že v nízkém vesmíru pokračuje, navzdory mnohým obtížím, evangelizace a dnes mého Syna znají kromě Země a Alfa Centauri i jiné národy nízkého vesmíru. Z toho mám velkou radost. Dnešek je ale novým dnem, protože pro vás pro všechny začíná nová cesta. To neznamená, že musíte dělat výjimečné věci, jiné než doposavad; znamená to, že ve vás bude nový duch, Bůh si totiž přeje hluboce obnovit svůj lid.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Znamením je kříž…

Znamením je kríž…

1. novembra 2016

Drahí bratia a sestry,

znak, ktorý vidíte a ktorý vám chceme predstaviť, sme dostali prostredníctvom zjavenia. V roku 2015 ho Najsvätejšia Panna Mária ukázala Stefanii Caterine vo videní. Povedala, že ide o mocný znak. Budú ho nosiť tí, ktorí sa vážne rozhodnú patriť k novému ľudu, ktorý sa obetuje Bohu skrz Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a zúčastní sa na Božom pôsobení pri zjednotení všetkého v Kristovi.

il-segno

Tento znak podľa toho, čo naznačila Panna Mária, predstavuje nasledovné.

Znakom je kríž, symbol spásy, ktorú uskutočnil Ježiš Kristus, a ako taký ho uznáva a uctieva Boží ľud prítomným v celom vesmíre.

V strede kríža je Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, z ktorého vyžaruje plameň jej lásky.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Kosmický přechod

Vážení čtenáři a posluchači,

v poslední době se na nás obrátilo několik návštěvníků těchto stránek s dotazem, proč nejsou uveřejňovány další překlady. Hlavním důvodem je skutečnost, že v současnosti je snaha připravit pro tisk novou knihu „Vesmír a jeho obyvatelé“. Další komplikací je to, že dříve byla poselství a úvahy překládány z psané podoby, nyní jsou to videa. Tím se zmenšil i tak malý počet lidí, kteří se mohou na překladech podílet. Pokud je mezi vámi někdo, kdo by mohl pomoci, ozvěte se prosím.

Dnešní překlad je poselství Ducha Svatého z 15. května tohoto roku, které bylo zveřejněno 7. června tohoto roku. Na italských stránkách je poselství doplněno promluvou o. Tomislava a Stefanie Cateriny. Tato část ale ještě není přeložena.

Poselství Ducha Svatého z 15. května 2016

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Drahé děti, můj lide,

dnes si přeji vám požehnat a zahrnout vás svým světlem. Oheň mé lásky na vás sestupuje tak, jak sestupoval při prvním Letnicích, ve chvílích narození Církve. Pokud je můj oheň přijat do vašeho srdce, stává se světlem a světlo osvěcuje každou temnotu, stává se autentickým a hlubokým poznáním Boha.

Mým úkolem je přivést vás do plné pravdy, podle Otcova přání a podle toho, co umožnil Syn svojí obětí za vás. Je mým úkolem vás osvětlit ve vaší hloubce, osvětlit vás zhůry; mým neustálým úkolem je přivádět vás k poznání Toho, který je Cesta, Život a Pravda. Žiji pro Otce a Syna a s nimi žiji pro náš lid; říkám náš, protože je to lid Otce, Syna a Ducha Svatého.1

Celý příspěvek