Vstříc Novému Stvoření

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. února 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říct, že ŽIVOT V BOHU JE ŽIVOTEM LÁSKY A SPOLEČENSTVÍ. Jste plodem lásky a společenství mezi Třemi Osobami Nejsvětější Trojice. Proto jste předurčeni k životu v lásce a společenství s Bohem a mezi sebou navzájem.

Na počátku stvořil Trojjediný Bůh vaše předky; ne jediného muže a jedinou ženu, ale mnoho mužů a žen, kteří tvořili první buňku lidstva. Bůh si přál, aby se milovali opravdovou láskou a navzájem se přijímali jako bratři a sestry, děti téhož Boha. Povolal je, aby žili jako jeho milované děti, plné cti a důstojnosti, strážci stvoření. Prarodiče žili svobodní a nesmrtelní, v Boží přítomnosti, ponořeni do nádherné přírody, jež byla člověku přátelská.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Úvahy

3.2.2018 Jediné stádo s jediným Pastýřem

31.12.2017 Čas triumfu Matky a Královny vesmíru

30.12.2017 Epochální přechod

16.12.2017 Přivedeni ke Kristu skrze Pannu Marii

30.11.2017 Příprava na Vánoce

26.11.2017 Ježíš Kristus, Král a Kněz celého vesmíru

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. ledna 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT JE NESPOUTANÁ SÍLA A EXISTUJE V CELÉM VESMÍRU. Je takovým do té míry, dokud vychází z Trojjediného Boha, věčného zdroje života.

Bůh vtiskl každé bytosti nezadržitelnou životní sílu, která pak v sobě nese zárodek nového života. Proto život rodí život. Kdyby tomu tak nebylo, zavládla by smrt a bytí by bylo popřeno. Tak tomu však není. Život je vždy silnější než smrt; nepřetržitě se rozšiřuje a vládne v celém vesmíru.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Křest Páně – Ježíšovo poselství

Moje drahé deti, najskôr vás žehnám a ďakujem vám za celú cestu, ktorú ste so mnou urobili, za všetky vaše obete a vaše modlitby, za vašu obetu. Sú vzácne pre Boží ľud.

Včera ste dostali praktické rady k tomu, čo vás v tomto čase očakáva. Dnes vám ale dám užitočné rady pre vašu vnútornú cestu.

Dnes začína vaše poslanie, ktorým je evanjelizácia Zeme. Začína v deň, v ktorom si pripomínate môj Krst a ktorým som ja sám začal svoje veľké verejné vystúpenie a svoje poslanie. Aj vaše poslanie je v tom istom čase vystúpením pred celým ľudstvom Zeme a vesmíru. Evanjelizácia Zeme je potrebná ako nikdy predtým, lebo na túto planétu sa vrátim a zjavím sa v sláve. Preto evanjelizácia Zeme ukončí prípravu môjho príchodu.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Evangelizace Země

Slavnost Zjevení Páně – poselství sv. Archanděla Michaela

Drazí bratři a sestry z Církve Ježíše Krista celého vesmíru, kteří žijete na Zemi. Pán mě k vám dnes posílá s mocným požehnáním, aby vás připravil na to, co vás čeká v této době.

Jak víte, byla ukončena evangelizace nízkého vesmíru. Ve skutečnosti není toto prohlášení zcela přesné, protože nízký vesmír ještě není zcela evangelizován. Chybí totiž klíčová planeta: Země. Země ještě nespatřila Boží moc, předcházející Kristův příchod.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. prosince 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT JE TAJEMSTVÍM LÁSKY. Ano, drahé děti, váš život je tajemství, které můžete číst pouze ve světle Boha, vašeho Stvořitele. Slovo tajemství neznamená nezbytně něco tajemného a nerozluštitelného; to vy lidé mu téměř vždy přisuzujete tento význam. V Božích očích tajemství znamená nezměrnost, hloubku, důvěrnost a posvátnost; v tomto smyslu je život tajemstvím. Je jako širý a hluboký oceán, jejž nemůžete bez potřebných prostředků prozkoumat; je jako nejvyšší vrchol, kterého nedosáhnete, nejste-li zkušenými horolezci.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Začíná čas odpočítávání

26 listopadu 2017

Slavnost Krista Krále – Ježíšovo poselství

Drahé děti

nejdříve ze všeho vám žehnám svým královským požehnáním. Přicházím vám oznámit, že dnešním dnem se započala opravdová doba odpočítávání. Nemusíte se děsit, neznamená to, že se všechno odehraje již zítra. Chci vám však říci, že čas se krátí, protože evangelizace nízkého vesmíru se chýlí ke konci. Bude ukončena 6. ledna příštího roku a to má pro vás velký význam. Znamená to, že věrní bratři dokončí evangelizaci a ostatní úkoly, které měli vykonat v nízkém vesmíru – ještě je totiž zapotřebí upevnit některá lidstva a nadále je provázet zblízka zamíří k Zemi.

Celý příspěvek