Vstříc Novému Stvoření

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva

15.2.2017

Drazí bratři a sestry. Nečekaně a prostě mě požádala Panna Maria, abych se stala nástrojem jejího plánu pro tuto dobu. Vysvětlila mi, že jejím záměrem je pomoci svým dětem, zvláště těm, kteří se cítí být nejmenšími, procházet touto dobou. Z tohoto důvodu,jako Matka lidstva, se přeje obrátit s několika prostými promluvami, 13. každého měsíce, ke všem lidem. Přeje si, aby byla tato krátká poselství čtena a rozšiřována pro dobro mnohých duší. Společně s vámi, kteří máte rádi Pannu Marii a přejete si žít sjednoceni s jejím Neposkvrněným Srdcem, se dávám k dispozici Matce lidstva. Ať její mateřská láska zasáhne každého člověka dobré vůle.

Stefania Caterina

Poselství Panny Marie Stefanii Caterině z 13. února 2017

Moje drahé děti, přeji si vydat se s vámi na cestu, abych vás vedla v těchto těžkých časech. Přicházím mezi vás jako Matka lidstva a chci vás povzbudit. Budu vám přinášet Boží tajemství v prostých slovech, abych vám pomohla pochopit, co činí Bůh ve stvoření, v každém z vás a kolem vás.

První věc, kterou vám chci říct je to, že BǓH EXISTUJE. Je skutečný a můžete ho pocítit uvnitř, pokud ho budete hledat. Existuje pro všechny, zvláště pak ale pro ty, jež ho hledají. Vybízím vás, aby jste ho hledali s prostotou a mohli ho tak zakusit živého ve vás a kolem vás. On vás povede. Vezme vás za ruku a povede vás, jestli mu to dovolíte. I já jsem živá mezi vámi; nejsem nějaká socha, ale živá osoba, která k vám chce mluvit a pomoci vám nalézt Boha.

Začněte o tom přemýšlet a brát vážně, že Bůh existuje. Je živý a bez ustání pracuje pro každého z vás, a pokud ho s vírou hledáte, je přítomný ve všech okolnostech vašeho života. Odpovídá. Popřemýšlejte o tom a potom budeme pokračovat.

Modlím se za vás a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.


Napsat komentář

Poznámka k setkáním

Mnohokrát se nám potvrdila zkušenost s osobní účastí na setkáních v Medjugorje nebo v Ghedi. Je velký rozdíl číst různá poselství a jiné příspěvky na web stránkách, nebo se osobně účastnit společných setkání a zakoušet společenství nového lidu. Tuto zkušenost potvrdilo více lidí. Proto bychom chtěli vyzvat ty, kteří mají zájem o tuto cestu a zatím se nerozhodli na setkáních se účastnit, aby tuto možnost zvážili, určitě by to přispělo k lepšímu pochopení cesty a k osobní účasti i uskutečňování všeho o čem je v těchto materiálech řeč.

V případě zájmu se neváhejte obrátit na adresu kraljice-mira@centrum.cz

 

 


Napsat komentář

Mějte účast na mé oběti a já budu mít účast na vaší

Poselství Panny Marie – Slavnost Zjevení Páně

Drahé děti,

dnes chci být s vámi, protože začíná pro Boží lid velmi intenzivní čas. Včera vám byly řečeny důležité věci a já je nebudu opakovat. Spíše vám chci říct, že vás mám ráda a jsem vám nablízku.

Ježíš se chce ukázat jako jediný Spasitel lidstva. To udělal už když se vtělil, ale nebyl vyslyšen. Bůh však svoje dílo nenechá nedokončené, proto se Ježíš vrátí a ukáže se, tentokrát ve slávě. Hřích ani smrt proti němu nic nezmůžou.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Budete zářit jako Kristovy hvězdy

Poselství sv. archanděla Michaela

Drahí bratia a sestry, ľud vesmíru,

oznamujem vám veľké zjavenie Božieho ľudu celému vesmíru. Touto dnešnou slávnosťou začína veľké zjavenie Božích detí a aj veľké zjavenie satanových detí. Celé dejiny ľudstva k tomuto viedli. Teraz je čas, aby sa zavŕšilo všetko, čo je napísané v Božej mysli, vo vašich srdciach a v srdciach všetkých generácií, ktoré vás predišli.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Putujte ke svobodě

1.1.2017 – Slavnost Panny Marie, Matky Boží

Ježíšovo poselství

Děti,

chci vám na počátku nového roku požehnat. Žehnám každému z vás i celému tomuto lidu, Nadaci, vašim domům. Žehnám každou vaší iniciativu, vše, co chcete uskutečnit se mnou a pro mě.

Jsem šťastný, že jste stále více sjednoceni ve mně a přejete si jít mojí cestou. Přeji si, aby se požehnání z dnešního liturgického čtení1 stalo požehnáním, kterým bude tento lid vždy požehnán a s nímž budete žehnat ostatním. Jsou v něm obsaženy celé dějiny spásy a zkušenost sv. Františka. Má moc vložit na vás mé jméno, aby, jak si přeji, v tomto roce v tomto lidu zazářilo.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jste členové a strážci Božího lidu

4. ledna 2017

Slavnost Svaté Rodiny

Poselství sv. Josefa

Drahé děti,

dovolte mi, abych vás tak nazval. Opravdu jimi jste. Přeji si vám požehnat, dnes, když si připomínáte sv. rodinu. Nebyl jsem jen strážcem sv. rodiny v Nazaretě, ale jsem i strážcem nového lidu. V tomto lidu pokračuji v poslání, které mi dal Bůh, když mi svěřil Marii a Ježíše: opatruji každého bratra, každou sestru, tak jak jsem opatroval Marii a Ježíše.

Dnes vám chci říct, abyste se považovali za část nezměrné Boží rodiny. Pokrevní rodinu předchází rodina duchovní, tj. rodina Boží, Boží lid, ke kterému patříte. Z vaší příslušnosti k Boží rodině se rodí vaše poslání, k němuž náleží vytvářet i pokrevní rodinu, i to je poslání.

Celý příspěvek