Vstříc Novému Stvoření

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić


Napsat komentář

Brzy se vrátím do světa

Ježíšovo poselství

15. dubna 2017 – Velikonoční vigílie

Drahé děti,

přeji si strávit tento okamžik s vámi, žehnat a poděkovat vám, protože čekáte, že se moje světlo jednoho dne navrátí do tohoto světa. A ono se vrátí. Děti, vrátím se brzy a chci, abyste byli připraveni.

Svět věří, že jsem v hrobě, tento hrob se však otevře a tentokrát už navždy. Nikdo už nebude moci držet můj lid uvězněný v mnohých hrobech, zbudovaných zde na Zemi a v nízkém vesmíru.

Čekají vás velké, ale i těžké dny, nemusíte se ale lekat: čas se blíží ke konci. Neříkám, že to bude zítra, čas se ale krátí, brzy se vrátím do světa, k prospěchu celého vesmíru, tak jak tomu už jednou bylo. Tentokrát přijdu, abych shromáždil svůj lid a přivedl ho do Království bez konce, do Království, kde bude světlo svítit navždy, kde už nebude noci a život zazáří v lidech a stvořeních.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. dubna 2017

Moje drahé děti

dnes vám chci říct, že BǓH MILUJE A ODPOUŠTÍ. Miluje vás takové jací jste, tak jako otec miluje své dítě, křehké a nevděčné. Bůh vás miluje proto, co jste, ne proto co máte, ani ne proto co děláte. Cení si vašeho úsilí pro Něho i všeho, co dělíte dobře, ale miluje vás i tehdy, když nejste schopni dělat nic. Objímá vás v každé vaší slabosti a podpírá vás svojí láskou. Nemnozí z vás chápou jeho lásku, On vás však přesto stejně vždy miluje dál. V tomto životě i po něm. Je vám Otcem navěky. Hledá vás v každém vašem osamění.

Žádám od vás, abyste začali vážně věřit v Boží lásku a nechali se od Boha milovat. Proč je pro vás, děti, tak těžké nechat se milovat Bohem? Protože se bojíte mu otevřít a odevzdat mu život? Vyzývám vás, abyste svěřili svoji existenci s plnou důvěrou do jeho rukou a nechali ho vést vaše kroky. Potom uvidíte, jak váš život rozkvete a nebudete se ničeho bát, ani smrti.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Úvahy

4.4.2017 Nenásledovat ducha světa

29.3.2017 Uzdravení kořenů

22.3.2017 Duše otevřená Duchu Svatému

17.3.2017 Vztah mezi duchem a duší

7.3.2017 Bůh v lidském duchu

16.2.2017 Nový člověk v Kristu – úvod

Celý příspěvek


Napsat komentář

PŘIJĎ, PODĺVEJ SE, ŽIJ!

Chceme vám nabídnout možnost společně sdílet Život v jednoduchosti a každodennosti spolu s mladými a ostatními členy nadace Pevnost Neposkvrněné. Budeme prožívat chvíle práce, modlitby a sdílení ve spojení s Ježíšem Kristem, abychom Ho poznávali, milovali a byli šťastní!!!

PŘIJĎ, PODĺVEJ SE, ŽIJ!

Kontakty: +420778801160    +39 346-2339593
fortezzadellimmacolata.org
fortezza.immacolata@gmail.com


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. března 2017

Drahé děti

dnes vám chci říct, že BǓH NASLOUCHÁ A ROZUMÍ. Slyší vaše modlitby a chápe vaše potřeby. Vy se ale musíte naučit dobře se modlit.

Vysvětlím vám jak: předložte před Boha vaše problémy a potřeby, jež vás trápí a přenechte mu je; zanechte u jeho nohou svoje hříchy i hříchy ostatních. Žádejte o pomoc, nenuťte Mu však svá řešení. Bůh má svá řešení, jež jsou vždy lepší než ta vaše. V každé zkoušce žádejte především, abyste pochopili, co je třeba napravit ve vás; vždy je něco k nápravě. Poté zanechte všechno v jeho rukách, nechte jít věci svou cestou a víc se už netrapte. Takto vstoupíte do Božího pokoje a uvidíte všechno v novém světle. Duch Svatý vám vnukne nové myšlenky; nová řešení se před vámi objeví bez námahy a starostí. Buďte si jistí, že Bůh slyší modlitby toho, který věří. Když žádáte Boha s důvěrou o pomoc, začne Vám pomáhat hned ve chvíli, kdy jste se na Něho obrátili.

Věřte tomu, co vám říkám a vaše modlitby vystoupí do nebe a otevřou Srdce mého Syna. On bude žádat od Otce, co je pro vás dobré a Otec vám to dá v moci Ducha Svatého.

Modlím se za vás a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva

15.2.2017

Drazí bratři a sestry. Nečekaně a prostě mě požádala Panna Maria, abych se stala nástrojem jejího plánu pro tuto dobu. Vysvětlila mi, že jejím záměrem je pomoci svým dětem, zvláště těm, kteří se cítí být nejmenšími, procházet touto dobou. Z tohoto důvodu,jako Matka lidstva, se přeje obrátit s několika prostými promluvami, 13. každého měsíce, ke všem lidem. Přeje si, aby byla tato krátká poselství čtena a rozšiřována pro dobro mnohých duší. Společně s vámi, kteří máte rádi Pannu Marii a přejete si žít sjednoceni s jejím Neposkvrněným Srdcem, se dávám k dispozici Matce lidstva. Ať její mateřská láska zasáhne každého člověka dobré vůle.

Stefania Caterina

Poselství Panny Marie Stefanii Caterině z 13. února 2017

Moje drahé děti, přeji si vydat se s vámi na cestu, abych vás vedla v těchto těžkých časech. Přicházím mezi vás jako Matka lidstva a chci vás povzbudit. Budu vám přinášet Boží tajemství v prostých slovech, abych vám pomohla pochopit, co činí Bůh ve stvoření, v každém z vás a kolem vás.

První věc, kterou vám chci říct je to, že BǓH EXISTUJE. Je skutečný a můžete ho pocítit uvnitř, pokud ho budete hledat. Existuje pro všechny, zvláště pak ale pro ty, jež ho hledají. Vybízím vás, aby jste ho hledali s prostotou a mohli ho tak zakusit živého ve vás a kolem vás. On vás povede. Vezme vás za ruku a povede vás, jestli mu to dovolíte. I já jsem živá mezi vámi; nejsem nějaká socha, ale živá osoba, která k vám chce mluvit a pomoci vám nalézt Boha.

Začněte o tom přemýšlet a brát vážně, že Bůh existuje. Je živý a bez ustání pracuje pro každého z vás, a pokud ho s vírou hledáte, je přítomný ve všech okolnostech vašeho života. Odpovídá. Popřemýšlejte o tom a potom budeme pokračovat.

Modlím se za vás a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.