Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Církev Ježíše Krista celého vesmíru

Tomislav Vlašič a Stefania Caterina

Drazí bratři a drahé sestry, tímto dokumentem veřejně vyhlašujeme existenci a poslání „Církve Ježíše Krista celého vesmíru„.

Během těchto let jsme vás prostřednictvím knih a promluv seznámili s tím co nám zjevil Bůh a jeho nástroje. Jedná se o velký Boží plán spásy pro celý vesmír. Na této internetové stránce1 naleznete vše potřebné k pochopení toho, o čem mluvíme. Zde se omezíme jen na shrnutí některých zásadních bodů, které jsou základem cesty a poslání Církve Ježíše Krista celého vesmíru.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Společenství žijících

1. listopadu 2019, Slavnost všech svatých

Poselství Panny Marie

„Drahé děti,

především vám děkuji za vaši cestu a za odpovědnost, kterou jste přijali v Církvi mého Syna. Dnes k vám přicházím jako Matka žijících. Jsem Královna a Matka lidstva, svatých ale také zesnulých, kteří jsou v Očistci – proto jsem Matka žijících.

Je třeba, abyste dobře rozlišovali mezi živými a žijícími: dnes mnohé děti, přestože jsou živé, se ve skutečnosti zdají být mrtvé.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Tři velké portály Církve Ježíše Krista celého vesmíru na Zemi

Úvod

Mluvili jsme k vám o Církvi Ježíše Krista v celém vesmíru jako o posledním nástroji spásy pro toto lidstvo. V této Církvi se vyjadřuje na Zemi trojiční moc. Bude tomu tak zvláště prostřednictvím třech, od Boha vybraných míst:

1) Jeruzalém, Bazilika Svatého hrobu

2) Řím, Bazilika svatého Petra

3) Medjugorje, dům–svatyně Tváře Panny Marie, který náleží Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Celý příspěvek


Napsat komentář

Rady pro tuto dobu

29. září 2019, Slavnost sedmi velkých archandělů

Poselství sv. Michaela archanděla

Zdravím vás, drazí bratři a sestry,

přišel jsem dnes mezi vás, abych vám sdělil přání Nejvyššího Pána pro tento lid a pro celé lidstvo. Jedná se o tři body, které jsou důležité pro zbývající měsíce tohoto roku a pro rok, který přijde. Jak víte, pro vás nový rok začíná slavností Krista Krále, v níž se vše rekapituluje a z níž vše znovu vychází.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Na Zemi začíná nové stvoření

Drazí bratři, drahé sestry

přinášíme vám Ježíšovo poselství z 3. srpna, z vigílie zasvěcení Země Bohu Otci. Připojujeme také poselství Boha Otce ze dne zasvěcení. Naleznete v nich mnohé pasáže, které se týkají všech Božích dětí a které odpoví na jejich otázky. Modlete se a uvažujte o tom. Následně budeme uvažovat a pokračovat v cestě společně, tak abychom uskutečňovali plně zaslíbení, která nám Ježíš oznámil.

Doprovázíme vás v modlitbě a žehnáme vám.

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Ježíšovo poselství

3. srpna 2019

Drahé děti,

po velké námaze a uprostřed zkoušek jste došli do zásadního bodu na vaší cestě: dospěli jste k zasvěcení celé Země Otci, což učiníte zítra.

Říkám vám, že toto zasvěcení není nějakou běžnou pobožností, vykonanou v modlitební skupině, nebo za podobných okolností. Je to slavností akt, který konáte vy na Zemi ve jménu celé Církve Ježíše Krista ve vesmíru a který je zároveň vykonán, vašim prostřednictvím, v celé Církvi přítomné ve vesmíru. Bude zasvěcena planeta Země, na které se odehrají poslední události.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jsem zde, jsem váš Otec

Poselství Boha Otce

4. srpna 2019

Drahé děti,

je pro mě radostí být zde s vámi a říci vám, že vás miluji. Dnes, ve vás, mezi vámi a skrze vás se završují má zaslíbení. Zaslíbení vašim otcům o novém vykoupeném lidstvu; zaslíbení proroků. Konečně bude vyslyšen hlas naděje mnoha svatých, kteří prošli mezi vámi. Jsou osušeny slzy spravedlivých, kteří v průběhu dějin doufali, že uvidí to, co vy dnes vidíte1. Naplňují se zaslíbení, protože na Zemi je nyní lid, jenž mi náleží. Konečně je zde Církev celého vesmíru, kterou ustanovil můj Syn: živá, pulzující, svatá, celistvá, hledající pouze moji vůli.

Celý příspěvek