Kráčejte ve stopách svatých, ve společenství s nimi – Již žijete v kosmických letnicích

29. června 2021 – Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla

Poselství apoštola sv. Petra

Kráčejte ve stopách svatých, ve společenství s nimi

“Drazí bratři a sestry,

zdravím vás s Boží láskou a přináším vám jeho pokoj. Společně se svým bratrem Pavlem vás objímám a děkuji tomuto lidu za cestu, kterou podnikl, za zkoušky, kterými prošel a za věrnost, kterou ukázal vůči Bohu.

Nazýváte nás apoštoly, těmi, kteří byli postaveni Bohem jako základ Církve1 a opravdu jme se ním stali: prostřednictvím našich slov, spisů a krví prolitou pro Krista, jsme přispěli k vybudování Církve, kterou založil náš Pán Ježíš Kristus. Je to vždy On, kdo koná dílo a my se účastníme v míře, ve které jsme připraveni přijmout jeho lásku a moc.

My všichni apoštolové a svatí všech časů a ze všech míst, jsme za sebou nechali brázdu světla, víry, naděje a lásky a vy nyní musíte jít v našich stopách. Je důležité, abyste pochopili, že svatí v Nebi nejsou statickými, nehybnými figurami na šachovnici věčnosti. Naopak, my všichni – apoštolové, mučedníci a proroci – jsme v neustálém pohybu, protože jsme zapojeni do dynamičnosti působení Ducha Svatého. Završujeme všechno, co živí a zesnulí ve svých obtížích, nemohou provést tak jak by si přáli. Pomáháme jim a jsme jim na blízku v jejich únavě, aby mohli dokončit to, co jim Bůh svěřil.

Naše přímluvná modlitba je před Božím trůnem neustálá. Vědomí, že nejste sami, ať je vám útěchou. Nebojte se: Bůh se nedívá na výsledky, dívá se na dobrou vůli, snahu a lásku, kterou dáváte do toho, co děláte. Kdekoliv žije člověk dobré vůle, který miluje Boha a Ježíše Krista, jeho Syna, tam přichází vždy naše modlitba a přímluva, nikdy nejste opuštěni.

V tomto čase prochází Církev Ježíše Krista celého vesmíru velice dynamickou fází, protože DOČASNÝ JEŽÍŠǓV PŘÍCHOD na Zemi nás všechny přivádí na náročnou a dynamickou cestu. I my svatí, kteří již jsme v Božím světle, se účastníme v duchu na Ježíšově působení na Zemi a pomáháme lidu, jak jsem již řekl, ale jsme také Ježíši po boku při otevírání srdcí lidí. Můžeme pomoci, aby se srdce lidí otevírala Bohu a rozkvétala jako květy.

Proto vás vyzývám, abyste byli silně sjednoceni se svatými. Především se svatým daného dne, protože ve dni, kdy je uctíván, dostává tento svatý od Boha zvláštní moc přimlouvat se za vás všechny. Ve skutečnosti jsou každý den, v nebi oslavovány tisíce svatých. Vy si připomínáte jednoho nebo i více z nich, ale v této vzpomínce žijí i ti, které kromě Boha nikdo nezná; mnozí svatí zůstali na Zemi i v jiných částech vesmíru nepoznáni. Všichni tito ale v daný den získávají velikou přímluvnou moc a jsou vám zvláštním způsobem blízcí.

Kromě svatých daného dne si připomínejte své svaté patrony, jejichž jména nosíte nebo se jim cítíte být zvláště nablízku, či jste si je vybrali za své ochránce; jež se za vás bez ustání přimlouvají, nejen v den, kdy je uctíváte. Nakonec si připomínejte všechny svaté i ty neznámé, protože celá Církev ve vesmíru je v pohybu a sjednocena více než kdy jindy, aby mohla čelit silám Zla. Dejte se tedy co nejdříve na cestu ve stopách svatých.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.”

Poselství apoštola sv. Pavla

Již žijete v kosmických letnicích

“Drazí bratři a sestry,

rád bych za sebe doplnil, že to co v se v Božích očích opravdu počítá, je láska, kterou k němu máte2. Dobře víte, jak jsem se choval k Ježíšově Církvi před svým obrácením: pronásledoval jsem a nechal zavírat do vězení mnohé z mých křesťanských bratří a opovrhoval jsem jimi: přesto mě Pán povolal, abych mu sloužil3. Měl přitom na vědomí moje ano v okamžiku početí a předem viděl lásku, kterou jsem k Němu od té chvíle choval: lásku silnou a neochvějnou.

Právě proto, že jsem dřív pronásledoval Pána, jsem se už nikdy nemohl vrátit nazpět. Zakusil jsem, co se stane, když člověk pronásleduje Ježíše: je to život v pekle, tak jak jsem žil já, když jsem pronásledoval Církev. Proto ve mně zůstala láska k Ježíši pevná a nikdy jsem z ní neslevil. Nezapřel jsem Pána, tak jak to učinil Petr, protože jsem ho zapřel před svým obrácením. Poté jsem to už nikdy neudělal.

Vyzývám vás všechny, abyste měli tutéž silnou a štědrou lásku k Ježíši. Láska k Němu je pro vás jedinou zárukou upřímné lásky k Otci, ale také k daru Ducha Svatého. Otec svěřuje tento dar pouze opravdovým následovníkům Krista, kteří Ho milují, přijímají a poznávají kým je: Pánem vesmíru, Synem Boha nejvyššího. Velmi se snažte pěstovat lásku k Ježíši. Nyní je čas, kdy musí Církev vyjádřit tuto lásku v celém vesmíru a zvláště na Zemi, kde falešná náboženství a falešná Církev tuto lásku neukazují.

Musíte držet vysoko Kristův prapor: nejen jeho Kříž a vzkříšení, ale také tuto lásku k Němu, která vás nutí jít vstříc všemu a všem, která vás uschopňuje objímat přátele i nepřátele a která dělá lepším trpící lidstvo4.

Modlím se za vás společně se všemi svatými; jak vám už řekl Petr, všichni jsme v tomto čase činní. Předáváme vašemu duchu plody toho, co jsme udělali a zakusili, když jsme bývali v těle. Takto, od ducha k duchu, přechází nezměrné Boží bohatství prostřednictvím pokolení svatých.

Nemyslete si, že komunikace mezi vámi a námi probíhá jen tehdy, když k vám promlouváme tak, jak to činíme právě teď: předáváme vašemu duchu všechno, co Pán dovolí i tehdy, když si toho nejste vědomi, když spíte, nebo se věnujete svým aktivitám. Stále napájíme vašeho ducha a předáváme naši moc a zkušenost prožitou i ve zkouškách, které jsme překonali. Buďte proto sjednoceni s námi, tak jako my s vámi a takto bude Církev celého vesmíru nepřemožitelná a zaskvěje se jako pravá Kristova nevěsta.

Již žijete v čase KOSMICKÝCH LETNIC. Tyto letnice již započaly, ale velmi se urychlily po ohlášení existence Církve Ježíše Krista celého vesmíru na Zemi, které jste uskutečnili v roce 2018. Vaše planeta byla poslední, která přijala zvěst o existenci a působení této Církve. Proto už komické letnice probíhají a Pán pokračuje ve svém mocném působení. Tyto letnice připravily v uplynulých letech Ježíšův dočasný příchod a nyní připravují jeho příchod ve slávě. Ve chvíli, kdy Ježíš přijde ve slávě, se kosmické letnice stanou událostí viditelnou pro všechny.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

1 Zj 21, 14; Ef 2, 19-21

2 1Kor 13, 1-13

3 Sk 9, 1-19

4 Řím 12, 9-21

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.