Čas, který přijde

16. ledna 2021 – Vigilie slavnostního zasvěcení se Nejsvětější Trojici

Poselství Boha Otce

Čas, který přijde

Milované děti,

uběhl skoro rok ode dne, kdy jsem vám oznámil oddělení mé Církve celého vesmíru od Církve falešné1 a to se také stalo. V roce, který právě skončil se Země zásadně proměnila a vaše lidstvo je sklíčeno pandemií a ekonomickou i sociální krizí, jež jsou pandemií způsobeny a které se dotýkají celých kontinentů a národů.

Lidstvo trpí, ale neobrací se. Velká část lidstva si ani nevzpomene, že ve mně má Otce, který ji může zachránit a vrátit na správnou cestu. Naopak, lidé se rouhají a obracejí se na falešné bohy, aby se zbavili od bičů, které je mučí.

Říkám vám však, že není spásy bez obrácení. Mohl bych v jednom okamžiku vrátit věci na své místo, kdyby se většina vašeho lidstva kála ze svých mnohých hříchů a prosila o mou pomoc. To se ale neděje. Naopak,většina z vás se ode mě stále více vzdaluje. Já dovoluji, aby lidé žili podle své volby; stvořil jsem je svobodné a jejich svobodu respektuji. Ale následky vidíte a čas, který přijde, bude pro obyvatele Země ještě tvrdší.

Lucifer využívá vaši křehkost, raduje se z vaší vzpoury proti mně a zasazuje vám stále větší rány. Působí vám stále větší násilí. Země je ovládána z velké části zvrácenými lidmi bez víry, přáteli démona. Mnozí malí diktátoři připravují cestu pro globální diktaturu Antikrista, která mu podrobí Zemi, aby ji následně předal Luciferovi, výměnou za velkou odměnu.

Tak bude u moci jediný muž, Antikrist, vládnoucí Zemi za pomoci Falešného Proroka a mnohých dalších antikristů a falešných proroků, kteří neúnavně pracují pro Lucifera v očekávání velké odměny. Jediná světová vláda, jediné náboženství, které zahrne všechna ostatní, jediné myšlení, jediný bůh: Lucifer. Lidstvo se bude muset sklonit, ať už bude chtít, či nebude.

Už nyní žijete v určité diktatuře, z níž nemůžete uniknout, protože na to nemáte sílu, ani prostředky. Mnozí z vás si toho všimli, ale nejste schopni vidět realitu takovou, jaká skutečně je. Existuje totiž diktatura ještě mnohem strašnější, která uniká vašim očím, ale těžce na vás dopadá: DIKTATURA ESOTERIKY A OKULTISMU. Země je prosáknutá pekelnými silami, které jsou vyvolávány systematicky a neustále, jedněmi pro moc a privilegia, druhými ze zvědavosti a dalšími pro zábavu, či zakoušení silných emocí.

Toto všechno přitahuje na vaši planetu démony a zavržené duchy všech druhů, kteří mají jediný cíl – škodit. Lucifer je s nimi velice spokojený a používá je, protože má moc nad pekelnými duchy; jejich působení přispívá k upevnění démonovy moci na Zemi. Takto se lidstvo propadá do stále většího utrpení. Vaše lidstvo je zamořeno zlem, nejvíce z celého vesmíru.

Luciferovy plány jsou zlé a ničivé. Já mám ale s lidstvem celého vesmíru jiné plány: mám moc, prostředky a sílu k jejich provedení a také je provedu. Začnu právě na Zemi, kam ještě jednou pošlu svého Syna Ježíše Krista, v moci Ducha Svatého, aby navštívil můj lid. Ježíš bude mocně působit v Církvi celého vesmíru přítomné na Zemi, ke které patříte.

Ti, kdo si přejí náležet „Církvi Ježíše Krista celého vesmíru“ ne slovy, ale skutky a jsou připraveni milovat a sloužit v Ježíšově jménu; ti kdo se rozhodnou zasvětit svůj život službě Nejsvětější Trojici, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, žít v celistvosti a ve společenství se všemi bratry ve vesmíru, v sobě pocítí, tak jak až doposud nikdy, Ježíšovu živou přítomnost a jeho mocné působení.

Ježíš vás všechny posílí a Duch Svatý vás povede ke stále viditelnějšímu a pronikavějšímu poslání. Přítomnost mého Syna odežene od mého lidu působení zla a Země začne pociťovat prostřednictvím této Církve blahodárné působení, jehož plody se budou vylévat na celý vesmír.

Moje drahé děti, rozhodly jste se v tomto roce obnovit své slavnostní zasvěcení Nejsvětější Trojici. Je to zásadní přechod pro celé lidstvo ve vesmíru. Tento krok jsem od vás čekal, jako projev vaší věrnosti. Proto, počínaje vaším zasvěcením, Ježíš přijde mezi vás a započne se zcela nová fáze vaší cesty. Buďte připraveni přijmout jeho živou přítomnost a být poslušní Jemu a Duchu Svatému, skrze Pannu Marii.

Přítomnost mého Syna na Zemi bude mít velký dopad na vaše lidstvo, protože dobro i zlo musí vyjít na světlo. Vězte, že jsem dlouhou dobu připravoval muže a ženy pro tuto dobu a pro onu budoucnost. Celistvé lidi, kteří si přejí milovat. Ježíš probudí svědomí těchto spravedlivých a nasměruje je k pravé Církvi. Duch Svatý jim pomůže rozlišovat mezi Boží pravdou a svody démona. Pomozte jim modlitbou a obětí svého života, protože potřebují duchovní společenství s touto Církví, aby mohli všechno pochopit a pokročili ve svém poslání.

Tito spravedliví budou zapojeni do všech systémů činných na Zemi: v politice, ekonomii, peněžnictví, vědě a medicíně, v různých náboženstvích, ve všech oblastech života na Zemi. Svou přítomností a myšlením zmatou plány zlých, protože v nich bude působit Ježíš a Duch Svatý. Budou obzvláště chráněni Pannou Marií. Lucifer je neodhalí, budou procházet nepozorováni a stanou se trnem v boku démona a jeho nohsledů. Jejich přítomnost přivede do krize systémy a zneškodní je, protože v nich bude trojiční moc. Jestli se dobře díváte kolem sebe, vidíte, jak se plány zlých nesmírně nafukují a poté rychle splasknou; přítomnost těchto Božích dětí bude působit jako špendlík na nafouknutý balónek a pekelné plány se zbortí.

Ježíš byl vždy uprostřed svého lidu. On je Emanuel, Bůh s vámi. Ale jeho DOČASNÝ PŘÍCHOD, o kterém mluvím, bude něčím mimořádným, protože věrný lid zakusí jeho přítomnost, jako by byl přítomný z masa a kostí, zatímco vzpurní lidé ho nezpozorují. To bude trvat až do slavného příchodu mého Syna; tehdy Jej spatří všechna lidstva v celém vesmíru. To bude ve chvíli, kterou stanovím. Tehdy však již bude pozdě pro ty, kdo Jej odmítali, již nebude čas na pokání. Proto vás vyzývám, abyste se mnoho modlili za obrácení těch hříšníků, kteří v sobě mají alespoň špetku dobré vůle; dřív, než přijde konečný soud.

Čas běží rychle, děti moje, já ale dám možnost těm, kdo si ještě přejí být spaseni. Pro zásluhy mého Syna, jeho Matky a všech svatých, projevím vůči vašemu lidstvu trpělivost; současně ale nedovolím, aby zlí ovládli Zemi. Tato planeta hraje klíčovou roli v dějinách spásy a jde tu o osud celého vesmíru. Buďte si toho vědomi a snažte se o cestu svatosti a svědectví.

Vyzývám vás, abyste mi byli věrní, skrze mého Syna Ježíše, otevření Duchu Svatému. Buďte úzce spojeni s Neposkvrněným Srdcem Panny Marie, která pro vás bude zárukou ochrany. Zvláště pečujte o své společenství s Církví celého vesmíru, protože ona bude vaší silou.

Časy budou temné a nebude nouze o zkoušky, ale sjednoceni s Bohem všechno překonáte a pomůžete mnohým zvítězit v bitvě života. Den za dnem, krok za krokem, postupujte se synovskou důvěrou na cestě k novému stvoření. Slíbil jsem vám nová nebesa a novou zemi, mé sliby jsou pravé a jisté. Budete mít nové stvoření, dokážete-li ho připravit a očekávat s vírou, nadějí a láskou. Ničeho se nebojte: dostane se vám pomoci, budete chráněni a žehnáni v každé chvíli.

Nenechte se rozrušit zneklidňujícími událostmi, které se odehrají ve světě, ale upřete zrak na mou všemohoucnost a otcovskou dobrotu. Není na vás, abyste změnili svět, to náleží Nejsvětější Trojici. Vaším úkolem je změnit sebe samé a pomoci ostatním v tom, abyste žili v souladu s mými zákony a myšlením. Takto budete novým lidstvem. Země rozkvete a s ní i celý vesmír. Bude to plod vašeho spojení se mnou, zpečetěný Krví mého Syna a potvrzený Duchem Svatým.

Žehnám vám se svou otcovskou láskou, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

1 Poselství Otce z 19. ledna 2020 “Obnovuji s vámi svoji smlouvu”

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.