Dovolte, aby mé Srdce ve vás zvítězilo

12. mája 2021, vigília zjavení Panny Márie vo Fatime

Posolstvo Panny Márie

„Drahé deti,

ďakujem vám, lebo oslavujete výročie mojich zjavení vo Fatime, ktoré boli dôležitou udalosťou pre dejiny Zeme a pre plán spásy.1

Keď ma Pán poslal do Fatimy, situácia ľudstva na Zemi bola veľmi vážna – prvá svetová vojna skrvavila Zem a všade panoval hlad, bieda a choroby. Svojimi zjaveniami som chcela priviesť ľudstvo späť k Bohu skrz moje Nepoškvrnené Srdce, aby sa zachránilo, podľa Božích prianí. Srdce ľudí bolo ale studené a necitlivé. Bolo to srdce z kameňa.

Situácia v dnešnej dobe sa veľmi nezmenila vzhľadom ku vtedajšej. Vojny, hlad, materiálna a duchovná chudoba a choroby, medzi nimi pandémia, ktorá vás zasahuje už viac ako rok,2 sú stále prítomné na Zemi. Nezmenilo sa ani srdce tohto ľudstva – je studené a nepriateľské voči Bohu ako vždy a dnes aj viac. Človek na Zemi sa vskutku cíti stále silnejší, lebo sa spolieha na technológie a na umelú inteligenciu, ktoré ho nafukujú pýchou a falošnými istotami.

Dnes ako vtedy vám opakujem, že nevyhráte nikdy boj proti Zlu bez Trojjediného Boha. Nezachránite sa od vážnych nebezpečenstiev, ktoré nad vami visia, ak sa nepodriadite môjmu Synovi Ježišovi prostredníctvom môjho Srdca Matky, Kráľovnej a Spoluvykupiteľky. Ešte raz vám slávnostne vyhlasujem, že sa neuzdravíte z vašich ziel, ak budete naďalej tvrdohlavo odporovať pravému Bohu a jeho zákonom.3

Vám, kresťania Zeme hovorím, že je načase, aby ste dali do centra vášho života Osobu môjho Syna Ježiša Krista a nie jeho podobu, ktorú ste si urobili vo vašej hlave.4 V mnohých ste deformovali obraz Boha, aby ste ho urobili na váš obraz a podobu, zatiaľ čo ste mali byť vy na jeho obraz a podobu. Oddeľte sa raz za všetky od vašich fixných ideí, od strachov a závislostí, ktoré vás robia väzňami sveta a držia v područí diabla.

Pandémia, ktorá vás utláča, je ovocím skazenosti značnej časti ľudstva, pôsobenia Zla a vlažnosti príliš mnohých kresťanov, ktorí sa podrobujú pôsobeniu zla bez boja. A ak bojujú, robia to povrchným alebo fanatickým spôsobom, ktorý nevytvára iné než rozdelenia a konflikty. Kresťanstvo na Zemi sa pre niektorých stalo ideológiou, ktorú treba brániť silou, a pre iných jedným náboženstvom medzi mnohými, ktoré treba prežívať diskrétne a takmer neviditeľne. Nie, moje drahé deti, kresťanstvo je zmena života, vzkriesenie. Byť kresťanmi znamená dovoliť, aby Kristus kraľoval vo vás a pôsobil vo svete prostredníctvom vás. Kresťania darujú svetu Ježiša a nie samých seba.5

Modlili ste sa v tomto čase, aby Boh zastavil túto pandémiu. Málo z vás sa pýtalo samých seba, prečo ju Boh dovolil. Hovorím vám, že Boh nechcel túto chorobu, ale ju dovolil, aby vás prinavrátil k úcte jeho zákonov a aby vám ukázal, čo sa stane, keď sa ľudstvo vzdiali od Toho, ktorý je prameňom života. Táto taká ťažká situácia podnietila v dušiach dobrej vôle túžbu pozmeniť svoj život a vedomie, že veľa vecí sa musí zmeniť aj vo svete.

Veľa ľudí sa rozhodlo zmeniť seba k lepšiemu práve kvôli pandémii. Veľa iných naopak zlorečilo Bohu a vinilo ho z tejto pohromy. Ďalší sa snažili poprieť dokonca existenciu tejto choroby. Neuvažovali a ani sa nerozhodli robiť niečo, aby zmenili svoje chovanie a aby zlepšili svet. Očakávajú len, aby sa pandémia skončila a aby sa nanovo vrhli do zábav a do márnosti sveta, do obchodov a do zárobkov. Pandémia ešte viac rozdelila vaše ľudstvo medzi tých, ktorí hľadajú Boha, a tých, ktorí ho odmietajú. Boh dovolil aj to, lebo všetko, čo je v srdci ľudí, musí stále viac vychádzať na svetlo.6 Pandémia sa skončí, keď sa v ľudstve Zeme vykoná všetko, kvôli čomu ju Boh dovolil.

Otec vás ale neopustil, napriek vášmu chladu a ešte raz mal s vami zľutovanie. Vypočul modlitby spravodlivých a svätých, ktorí sa tu a v celom vesmíre modlili za Zem. Vypočul moju neprestajnú modlitbu a pozbieral veľa sĺz, ktoré som vyronila za vás v tomto čase. Otec zasiahol s mocou, aby napravil situáciu na Zemi.

Prijal a posvätil predovšetkým obetu mnohých obetí pandémie a utrpenia zomierajúcich a chorých. Ich obeta pozdvihnutá k Bohu mnohými kňazmi vo vesmíre nebola zbytočná, ale sa stala pravou obetou odčinenia a zmierenia.

Potom vám poslal na pomoc jemu verných bratov z vesmíru. Mesiace a mesiace sa vaši bratia pričlenili, aj keď neviditeľne, k čestným vedcom a lekárom Zeme, angažovaných vo výskume lieku na vírus, ktorý vás decimuje. Napovedali ich duchu veľa vecí, navštívili vaše laboratória a zabránili, aby boli vakcíny pozmenené a sfalšované. Nie je to prvýkrát, ako to bratia z vysokého vesmíru urobili. Veľakrát ich Boh poslal, aby napravili vaše chyby a zabránili veľkým katastrofám.

Teraz máte liek na pandémiu prostredníctvom mnohých vakcín, ktoré vám Prozreteľnosť darovala a iné lieky prídu, lebo Boh neprestane viesť inteligenciu človeka. Chce, aby jeho život postupoval k dobru. Ako však reaguje značná časť ľudstva Zeme voči tomu všetkému? Nevďačnosťou ako vždy. Mnohí aj medzi kresťanmi odmietajú vakcíny ako Luciferovo dielo a neprijímajú ich. Dávajú tak diablovi moc, ktorú nemá, lebo Boh je ten, kto riadi dejiny a nie Lucifer. Boh postavil pôsobeniu diablov hranicu. Ak by to tak nebolo, boli by ste už všetci mŕtvi.

Akokoľvek bude pôsobenie Lucifera a diablov budiť hrôzu, akokoľvek veľká bude ich nenávisť voči ľudstvu, Boh je Boh a nikto mu nemôže odporovať. Diabol je mocný, ale nie všemohúci. Len jeden je Všemohúci. Dobre si to zapamätajte, kresťania Zeme, že máte tak veľa strachu a tak málo viery, že neviete už odlíšiť, čo prichádza od Boha od toho, čo prichádza od diabla.

Okrem toho všetkého, urobil Otec pre vás ešte niečo väčšie – poslal vám Ježiša. JEŽIŠOV DOČASNÝ PRÍCHOD v tomto čase je úplnou zárukou toho, že Lucifer musí ustúpiť a že jeho plány sú určené na neúspech. Ježiš je tu, aby dal silu svojej Cirkvi na Zemi v prospech celého vesmíru a aby ochránil a pripravoval svoj ľud na udalosti, ktoré sa stanú. Aj ja som s vami a sprevádzam vás na ceste. Duch Svätý pripravuje pôdu v každom z vás a v ľude, aby ste boli pripravení prijať semeno milosti, ktoré bude hojné pre tých, ktorí veria v tieto programy.

Hovorím všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli mať účasť na „Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru“: Ostaňte pevní vo viere a v tom, čo vám bolo zjavené. Boh potrebuje vašu vieru a ešte viac ju potrebujete vy, aby ste čelili tomuto takému náročnému obdobiu vašej histórie.

Trojjediný Boh bilancuje tieto posledné roky a pripravuje pre ľudstvo nové veci. Uvidia ich len tí, ktorí sa úprimne rozhodnú milovať a slúžiť pravému Bohu prostredníctvom môjho Srdca. Ostanú naopak zahalené vlažným, pochybujúcim, protivníkom Boha, klamárom, intrigánom a vrahom.7 Kto sa rozhodne pre Boha, bude mať Boha. Kto sa rozhodne pre satana, bude mať satana. Kto sa nerozhodne pre nič, bude to musieť urobiť rýchlo, lebo čas beží rýchlo. Boh klope na dvere vášho srdca. Chce vám dať to, čo vám treba pre život. Ponáhľajte sa ich otvoriť skôr, než to bude diabol, váš pravý nepriateľ, ktorý zaklope, aby vám priniesol svoje dary plné horkosti, nepokoja a zúfalstva.

Vo svojich zjaveniach vo Fatime som vám hovorila o víťazstve môjho Nepoškvrneného Srdca, ktoré je víťazstvom Božieho života vo všetkých vás. Moje Srdce zvíťazí v srdci všetkých mojich detí, ktoré ma milujú a prijímajú ma pre to, čo skutočne som – Matka, Kráľovná a Spoluvykupiteľka. Dovoľte, aby moje Srdce zvíťazilo vo vás, aby ste mohli zvíťaziť v každom boji. Bezo mňa bude víťazstvo ťažké.

Je čas, aby moje Srdce zvíťazilo na slávu Boha a jeho Cirkvi celého vesmíru, aby plameň môjho Srdca vzplanul vo svätom Božom ľude a spálil všetko, čo je lož. Viackrát som vám povedala a dnes vám opakujem, že použijem moc, ktorú mi Boh dal, aby som bola po boku môjho Syna, prítomného na Zemi nateraz neviditeľným spôsobom. Budem s vami na všetkých cestách dobra, ktoré sa rozhodnete prejsť. Budem tu, nikto ma už nebude môcť dať bokom.

Slová, ktoré som vám povedala, by sa vám mohli zdať tvrdé, ale nie sú – rodia sa z obrovskej lásky, ktorú k vám mám, z lásky Matky, ktorá sa nevzdáva, keď vidí príliš veľa detí odbočiť z cesty bez návratu.

Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.“

1 Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru slávi každý rok výročie mariánskych zjavení vo Fatime ako slávnosť.

2 Od konca roka 2019 až po dnes je Zem zasiahnutá pandémiou koronavírusu – Covid 19, ktorá rozosiala milióny mŕtvych po všetkých kontinentoch.

3 Porov. Mt 13, 13-15

4 Porov. Lk 9, 23-24

5 Porov. Gal 2, 19-20

6 Porov. Mk 4, 22; Lk 8, 17

7 Porov. 1Kor 6, 9-10; Zj 21, 8

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.