Profil

V roce 2008 vydavatelství „Luci dell Esodo“ (Světla exodu) publikovalo mou knihu „Přes velkou bariéru“. V této knize píšu o mimořádných zkušenostech, které jsem prožívala již od svého dětství a v nichž mi Pán společně s jinými „nástroji“ jím zvolenými vysvětloval mnoho věcí ohledně svého Božího plánu sjednotit vše v Kristu na nebi i na zemi. Nejedná se zde pouze o nějakou sbírku poselství z nebe, ale o představení jasného Božího plánu, jehož středem je Ježíš Kristus, ke kterému směřuje celé stvoření. Tento plán je předurčen, aby zahrnul celé lidstvo, živé i mrtvé, nejen na zemi, ale také na jiných planetách. Bylo mi ukázáno, že existují další lidé stvoření k obrazu a podobě Boží a jsou stejně jako my pozváni, aby vytvářeli jeden jediný lid, lid Boží.

Věřím, že mnozí z vás četli knihu, o které hovořím. Pro ty, kteří ji nečetli, se nyní krátce představím. Narodila jsem se 19. 1. 1959 v praktikující katolické rodině. V mládí jsem byla členkou různých církevních hnutí, pracovala jsem v dobrovolných organizacích, vyučovala jsem katechismus. Po promocích na právnické fakultě jsem několik let pracovala jako zaměstnankyně ve státních službách. V roce 1994 jsem se rozhodla vše opustit a zcela se zasvětit Bohu a službě jemu, dát Pánu k dispozici dary, které mi sám dal. Mimořádné zkušenosti, které prožívám, přicházejí prostřednictvím vnitřního hlasu a vizí, během nichž přijímám vysvětlení od Pána nebo od jeho „nástrojů“. Nebudu se příliš zdržovat u mé osoby, protože v žádném případě nesmím být ve středu pozornosti. Ostatně v úvodu své knihy jsem hlouběji pojednávala o svých zkušenostech a důvodech, které mě vedly k tomu, abych ji napsala, odkazuji se tedy na ni. Kniha „Přes velkou bariéru“ byla čtenáři dobře přijata a pro mnohé je drahocenným přínosem na cestě víry, jak tomu nasvědčují mnohé dopisy a e-maily, které dostávám. Za to vše děkuji Bohu a vám čtenářům.

Chtěla bych vám nyní představit tento nový měsíčník s názvem: „Vstříc novému stvoření“.

Proč nový měsíčník?

1.      Protože tímto prostředkem, společně se spolupracovníky vydavatelství „Luci dell Esodo“ (Světla exodu) a s jejich drahocennou pomocí, chci vyjít vstříc požadavkům mnohých čtenářů knihy „Přes velkou bariéru“, kteří chtějí poznat víc do hloubky obsah knihy.

2.      Chci se pokusit co nejjasněji načrtnout cestu víry, která vede k uskutečnění Božích zaslíbení pro náš život a která je nosným pilířem poselství celé knihy.

3.      Protože v poslední kapitole knihy jsem mluvila o Zemi jako o scénáři velkých událostí, které se týkají celého lidstva ve vesmíru. Od roku 2008, kdy jsem psala tyto věci, až do dnes toho Bůh mnoho vykonal. Jeho působení procházelo a tiše prochází dušemi lidí a dává člověku možnost účastnit se jeho díla a jeho královské důstojnosti. Chtěla bych vám pomoci pochopit, co Bůh pro nás dělá v tomto okamžiku našich dějin.

4.      Abych vám pomohla kráčet cestou víry ve světle všeho, co mi bylo vysvětleno, co jsem zakoušela a viděla ve zkušenostech, které jsem prožívala. Chci zdůraznit, že se nepokládám za ničího duchovního vůdce, dávám svoji zkušenost pouze jako duchovní přínos na cestě víry Božího národa. Prostřednictvím všeho, co jsem přijala a co jsem mohla pochopit, se budu snažit ukázat vám vnitřní kroky a dění obklopující lidstvo z pohledu otevírajícího se ve světle Božím tak, jak mi bylo vysvětleno.

Možná se ptáte, proč název: „Vstříc novému stvoření“? Protože ve všech mých zkušenostech je společným znakem, a je podstatně důležité stát se novým stvořením. K tomuto rozměru Bůh vede každého člověka a zároveň i celé stvoření. Cesta víry nás nevyhnutelně vede k neustálé proměně, postupně přes jednotlivé etapy, až k dosažení konečného cíle, kterým je nové stvoření.

Jsem si vědoma velikosti toho, co jsem vám doposud představila, i cíle, který jsem si zadala, a to skrze  prostředek v podstatě tak jednoduchý, jako je tento měsíčník. Uvědomuji si také své omezení pouhého stvoření. Doufám, že s pomocí Boží a s vaší podporou, modlitbou a společenstvím, které se mezi námi zrodí, mohou být tyto cíle dosažitelné. Věřím, že k nim společně dojdeme. Ježíš řekl: „Všechno je možné tomu, kdo věří!“ (Mk 9, 23)

V každém novém příspěvku tohoto měsíčníku vám představím článek na určité téma, obohacený zkušeností, kterou jsem prožívala, například poselstvím nebo vizí, která se vztahuje k danému tématu. Jestliže ve vás článek vzbudí nějaké otázky, můžete mi je napsat. Nejzajímavější otázky, které jsou k celkovému prospěchu všech, budou publikovány v příštím čísle společně s odpověďmi. Myslím si, že to může být dobrou příležitostí ke sdílení a k růstu každého z nás. Chci vám ovšem říct hned na začátku, že nebudu odpovídat na dotazy, které se týkají vašich osobních záležitostí, protože tady k tomu není to nejvhodnější místo. Tím míň si přeji diskutovat s těmi, kteří se mnou nebudou souhlasit. Osobně si myslím, že diskuse, které jsou cílem samy sobě, jsou ztrátou času a sil, dávám tedy přednost otevřenému a upřímnému dialogu. Jsem si vědoma toho, že mé zkušenosti, které prožívám, se nemohou analyzovat lidskou logikou a stojí mimo, když to tak řeknu, strohou racionální kontrolu. Zůstává víra a svoboda svědomí každého člověka, jestli přijme takové zkušenosti, nebo ne. Nicméně láska přesahuje každé naše hodnocení a myšlení, neboť přijímá druhého v jeho originalitě a v úctě bez nepotřebného upadání do neplodných polemik.

Na konci této prezentace vám chci poděkovat za vaši vytrvalou pozornost a ujišťuji vás o své modlitbě za vás.

V Kristu vás všechny srdečně zdravím a přeji vám všechno dobré.

Stefania Caterina

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.