Poznání je láska

30.května 2020 – vigílie slavnosti seslání Ducha Svatého

Poselství Ducha Svatého – Poznání je láska

Drahé děti,

dospěli jste do dnešního důležitého dne, ve kterém si připomínáte mé sestoupení na Církev, které je plodem Oběti Ježíše Krista. Před touto událostí jsem mohl plně působit pouze v některých jednotlivcích, v prorocích a svatých, ale ne v celém lidu. Po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání jsem mohl sestoupit na celý Boží lid, abych ho posvětil a připomenul každému Ježíšovu nauku, hlubokou nauku, kterou jste dostali už v okamžiku početí, pokud jste řekli Bohu ano.

Ježíš jasně řekl, že mě svět nemůže přijmout, protože mě nevidí a nezná.1 Můžete potvrdit pravdivost těchto slov: svět mě nevidí, nezná, nemůže mě přijmout, protože mě nemiluje, nehledá a neprosí. Nikdo nemůže poznat, co nemiluje, protože poznání je láska: pravé poznání, ne rozumové, školské či vědecké, vychází z lásky. Láska se živí tichem; ne mrtvým tichem světa, ale TICHEM TVOŘIVÝM, to je ticho, ve kterém ve vás působím jako Stvořitel, abych vám dal život a obnovoval jej ve vás.

V hlubokém tichu vaší bytosti, když se skláníte před Bohem a uznáváte, že jste pouhá stvoření, ve vás rodím život. Takto roste poznání a já ve vás plně působím. Totéž platí pro lid: když žije ponořený do tvořivého ticha a přeje si mne poznat, já se mu dám poznat, protože jsem ve vás, jsem s vámi, působím shora a můžete mě poznat. Proudy živé vody, o kterých mluvil Ježíš,2 nepoplynou pouze z nitra toho, který věří v Krista, ale z lůna celého lidu. Právě to od vás čekám: aby z lůna této Církve plynuly proudy živé vody a zavlažovaly poušť vašeho lidstva.

Děti, jako Církev Ježíše Krista celého vesmíru, jste mi zasvětili tento rok 2020, proto se nedivte tomu, co se děje na Zemi.3 Bůh mate lidské plány4 a já jsem mocně zakročil, abych otřásl až do kořenů tímto lidstvem. Musím vás zachránit z vážného nebezpečí, které vychází ze srdce lidí, ze špatnosti mocných, kteří v nízkém vesmíru osnují plány, aby sestoupili na Zemi dobývat, zabíjet, krást a zničit Boží lid. Nyní Země trpí a pláče. Mocní jsou dezorientovaní, zmatení a nevědí, co přijde. Samotný Satan se bojí, protože vidí, že Pán, Všemohoucí Bůh může v okamžiku zvrátit všechny jeho plány, připravované po tisíciletí.

Děti, žádám od vás, abyste bez ustání zasvěcovali nemocné a mrtvé této pandemie, aby se stali mučedníky pro spásu této Země. Já jsem si tuto situaci nikdy nepřál, ale lidská ničemnost ji umožnila a já jsem ji dovolil pro zvrácení plánů těch, kteří panují na Zemi.

Modlete se a obětujte Bohu trpící a oběti tohoto viru, aby jejich oběť nebyla marná. Jestli to bude tato Církev dělat, bude utrpení a smrt mnohých lidí spásonosné. I když ne všichni trpí a umírají křesťansky, pokud jim bude pomoženo, budou obětováni Bohu a posvěceni, jejich utrpení a smrt se stane mučednictvím, křičícím před Bohem. Církev Ježíše Krista celého vesmíru, sjednocená a obětovaná prostřednictvím Marie Spoluvykupitelky, může pomoci mnohým se zachránit, tím že jim ukáže cestu ke spáse.

Nicméně, to co se odehraje na Zemi bude vážné, protože toto lidstvo se nechce samo změnit. Ať vás to ale neděsí, protože já vás chráním a oddaluji od vás zlo. To co od vás žádám je věrnost všemu, co vám bylo dáno, věrnost životu, který vám dávám. Nikdy nezrazujte Boží život, aby se váš život neproměnil ve smrt. Buďte věrni životu, jenž jste přijali a on ve vás rozkvete, rozkvete i v poušti.

Já jsem ten, který mluví z ohně. Mojžíš to připomínal lidu Izraele na poušti, když říkal „Pán k vám mluví zprostřed ohně“5 Ano, jsem oheněm, z něhož k vám promlouvá Nejsvětější Trojice a já vás posílám jako pochodně mého ohně, abyste zapálili Zemi. Posílám vás k rozptýleným a trpícím Božím dětem, které pláčí a umírají. Potřebují světlo, potřebují můj oheň, I vy se stanete Církví, která mluví z ohně, z ohně mé lásky.

Buďte prostí, pokojní, silní a dospělí. S Kristovou dospělostí přijímejte každou zkoušku ne jako neštěstí padající na vaši hlavu, ale jako příležitost, kterou vám Bůh svěřuje pro vaše polepšení a posilu, uplatnění vašich ctností, aby vás zapojil a vy jste se stali novými stvořeními.6

Pomáhám vám a miluji vás. Sestupuji na vás s celou trojiční mocí, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

1 J 14,17

2 J 7,37-39

3 Týká se vážné pandemie koronaviru Covid19, který má od začátku roku 2020 na svědomí tísíce mrtvých na Zemi.

4 Gen 11,1-9

5 Dt 4,12-15; Dt 4, 33-36; Dt 5, 4-24

6 2Pt 1, 1-8

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.