Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Trojiční působení

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Kapitola 2

Nový lid se stává církví

1. Základní milníky

V předchozí kapitole jsme znovu prošli zeširoka události, které znamenaly obrat v dějinách spásy v celém vesmíru. Viděli jsme také, jak velký Boží plán přivedení celého stvoření ke Kristu vstoupil do své finální fáze.

V této době byla dovršena evangelizace vesmíru bratry z lidstev věrných Bohu. Zvěstování spásy vykonané Ježíšem Kristem tak přišlo na všechny obývané planety, které o tom nic nevěděly. Započala také evangelizace Země, která ještě probíhá.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Ježíšova přítomnost

24. marca 2020, vigília Zvestovania Pána

Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie

Ježišova prítomnosť

Drahé deti,

slávite so mnou veľký deň zvestovania, ktorý navždy zmenil osud ľudstva. Pán zostúpil medzi vás prostredníctvom svojej Služobnice, ktorou som ja. Naďalej je prítomný na Zemi a v celom vesmíre prostredníctvom svojich služobníkov, svojich detí, ktoré ho milujú, prijímajú ho a vzývajú ho.

Ježišova prítomnosť napĺňa vesmír. Žiaľ, na Zemi ste utláčaní pôsobením Zla do takej miery, že sa vám nedarí uchopiť do hĺbky Ježišovu prítomnosť. On je medzi vami, prechádza cestami sveta, ako to robil, keď kráčal po Zemi. Ježiš žije v sláve, ale zvestovanie Vtelenia sa neustále, neprestajne obnovuje na oltároch a v srdci jeho detí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Ochraňovat pro život

19. marca 2020, sviatok svätého Jozefa

Posolstvo svätého Jozefa

Ochraňovať, aby ste žili

Drahé deti,

žehnám vás a ďakujem vám za celú cestu, ktorú ste urobili v týchto rokoch. Žehnám vaše otcovstvo a materstvo a celý ľud, ktorý vám je zverený. Aj keď k vám hovorím zriedkavo, som vždy medzi vami prítomný spolu s Najsvätejšou Pannou Máriou, mojou Nevestou.

Odjakživa som bol považovaný za ochrancu Svätej rodiny. Byť ochrancami znamená niečo omnoho širšie. Vy všetci ste ochrancovia jedni pre druhých Božieho života a každej milosti, ktorá vám bola daná. Ochraňovať znamená predovšetkým žiť. Máte ochraňovať, aby ste žili, aby ste si pripomínali a aby ste sa pozdvihli. Bez chránenia Božích vecí je ťažké pozdvihnúť sa k nebu. Ľudia na Zemi premrhávajú milosti, ktoré dostávajú a ktorými sú obklopení. Premrhávajú ich povrchným spôsobom, lebo ich nevedia ochraňovať.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Trojiční působení

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Úvod

Drazí bratři a drahé sestry,

zdravíme vás a přinášíme vám požehnání Nejsvětější Trojice. Jak víte, 20 května 2018 jsme vám oficiálně oznámili přítomnost a působení „Církve Ježíše Krista v celém vesmíru“ na Zemi1. K tomuto kroku jsme došli po mnoha letech putování a mnohých zjeveních, která jsme vám zprostředkovali v knihách, poselstvích, promluvách a bratrských setkáních.

Od té doby až doposud Pán a jeho nástroje pokračují ve zjevování různých aspektů trojičního působení k prospěchu Božího lidu. Proto bychom rádi zahájili sérii úvah, které budeme pravidelně zveřejňovat na těchto stránkách. Doufáme, že vám takto poskytneme rámec pro orientaci k pochopení působení Nejsvětější Trojice v této době, prostřednictvím událostí, jichž budeme svědky.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jsem Spoluvykupitelka lidstva

z 22. února 2020 – Stolec sv. Petra a výročí nadace „Pevnost Neposkvrněné“

„Drahé děti,

v tomto tak výjimečném dni1 vás všechny, s nezměrnou láskou, tisknu na své Srdce, zvlášť nemocné a všechny, kteří trpí v duchu, ti jež jsou pronásledováni kvůli této cestě ve svých rodinách nebo na pracovišti. Všechny vás tisknu k sobě, protože vás miluji a chci vám být nablízku ve všech zkouškách.

Mnohokrát jsem vás žádala, abyste mi pomohli se spásou duší. Dnes vám říkám: pomozte mi v mém díle Spoluvykupitelky. Já jsem Spoluvykupitelka lidstva celého vesmíru. To není nějaký titul, je to mé poslání, mé dílo mezi vámi. Toto poslání jsem přijala od chvíle svého početí. Proto jsem vaší Matkou, protože jsem souhlasila, že budu spolu s mým Synem nést všechnu bolest vesmíru, abych vás vytrhla z utrpení a smrti.

Celý příspěvek