Ježíš je zde, mezi vámi

21. února 2021 – Vigilie slavnosti Panny Marie Spoluvykupitelky lidstva

Poselství Panny Marie – Ježíš je zde, mezi vámi

„Drahé děti

děkuji vám, že jste mě uznali a přijali jako Spoluvykupitelku lidstva, tak jak jsem se vám představila před rokem. Mezitím Země už není tím, čím bývala a i vy jste se změnili. Těžkosti, kterým čelí vaše lidstvo, vás nezdrtily, ale pomohly vašemu zrání na cestě.

Osamocení a odloučenost, jež přináší pandemie1, pro vás nebyly a nejsou strašlivou pouští, tak jako pro mnoho jiných, ale naopak oázou ticha a pokoje, která umožňuje život s vaším Bohem.2 Modlila jsem se za vás a bděla nad tímto lidem, nad Církví celého vesmíru přítomnou na Zemi, aby můj Syn mohl proměnit každou vaši obtíž v novou příležitost k opravdovému životu.

Modlila jsem se také za všechny lidi na Zemi, kteří trpí a pláčou. Jejich nářek mi rve Srdce, protože jsem Matka lidstva a nemohu zůstat lhostejná tváří v tvář bolesti všech mých dětí, i těch, které mě nemilují. Nemohu nemilovat, neboť jsem naplněna čistou láskou Boha, který objímá každé stvoření.

V každém člověku, jenž trpí, prožívám znovu utrpení Ježíše, který dal život za všechny, za dobré i zlé. Proto se nebojím přiblížit hříšníkům, tak jako se nebál Ježíš přiblížit se k malomocným a uzdravoval je. Bolest a hřích mě nevyvádí z míry, protože jsem Spoluvykupitelka lidstva. Mohu sestoupit do vašich propastí, abych vám ukázala cestu, která vede k Božímu světlu.

Všem svým dětem na Zemi říkám: přijďte ke mně beze strachu; otevřete mi svá srdce a svěřte mi své hříchy, obavy, pochybnosti, jež vás trápí. Podělte se se mnou o své radosti, plány, každé vaše přání dobra. Já vás přijmu a dám vám útěchu; očistím vás svou neposkvrněností. Přimluvím se za vás podle Božích přání; ukážu vám cestu, jež vede přímo do Srdce mého Syna Ježíše, kde naleznete odpočinutí pro své duše.3

Já žiji ponořena do Nejsvětější Trojice a mohu působit pro dobro vás všech, protože jsem Boží Matka a Královna vesmíru. Jsem všemohoucí z milosti. Žiji pro svého Pána a pro vás. Jsem milující Matka, mocná Královna a milosrdná Spoluvykupitelka. Když žijete se mnou, jste v bezpečí.

Nezapomínejte, co vám říkám, protože budete moji ochranu stále více potřebovat. Přicházející doba bude pro vaše lidstvo těžká a já chci jít po vašem boku abych vám pomáhala a chránila vás. Země, na které žijete je zahalena v zoufalství a ale já vám můžu dát naději; je ponořena do neklidu a já vám mohu dát pokoj. Dovolte, aby byly vaše modlitby filtrovány mým Neposkvrněným Srdcem. Očistím je od vašich sobectví, ozdobím je svými ctnostmi a přednesu je před trůnem Nejvyššího.

Obracím se především na vás, kdo jste se rozhodli náležet k Církvi Ježíše Krista celého vesmíru. Dali jste život Bohu skrze mne a přijali moji nabídku být mi po boku v mém díle Matky, Královny a Spoluvykupitelky. Snažně pracujete na vinici Páně.4 Svou láskou ke mně připravujete triumf mého Neposkvrněného Srdce, který je nevyhnutelnou etapou na cestě k novému stvoření. Děkuji vám za to.

Vězte, že nemluvím o sobě proto, abyste mě velebili nebo stavěli do středu pozornosti, ani proto, abych si uzurpovala místo, které náleží Bohu, tak jak si to myslí mnozí mí nepřátelé. Ne děti, vždy jsem byla a vždy budu služebnicí Páně, tak jako vy všichni. Nejsvětější Trojice mne však naplnila milostí a mocí; přeje si, abych byla pomocí Božímu lidu, jehož jsem součástí, společně s vámi, a já toto přání poslechnu.

Dnes od vás žádám, abyste si byli stále více vědomi svého poslání v tomto mimořádném čase DOČASNÉHO JEŽÍŠOVA PŘÍCHODU mezi svůj lid. Nyní, víc než kdy jindy se musí rozzářit Ježíšova tvář na každém z vás a na celé této Církvi. Ať jsou vaše tváře odrazem jeho slávy, aby oslepené lidstvo spatřilo znovu světlo. Ať jsou vaše duše pramenem na poušti, aby žíznivé lidstvo uhasilo svou žízeň po životě a lásce.

Ježíš je zde, mezi vámi. Jeho živá přítomnost musí obnovit váš život. Ježíš je zde, aby proměnil vaše smýšlení, aby vám ukázal nové cesty, na které je třeba se vydat, abyste přinesli světu jeho slovo, které přináší spásu. Jste misionáři tohoto času, jste jarem pro Zemi, výhonkem nového lidstva, který je předurčen k růstu, aby přinesl plody. Dovolte, aby vás Pán proměnil. Snažte se, abyste nezklamali Toho, jež vás stvořil a důvěřuje vám. Nezklamte Srdce mého Syna, ani mé Srdce. Vím, že se na vás mohu spolehnout.

Hlučení Božích nepřátel zesiluje každým dnem. Vaše planeta je nasycena hádkami a válkami, prázdnými řečmi a povrchností. Lucifer a jeho démoni zatínají své drápy do těch, kdo nechtějí měnit své životy a nechají se vláčet událostmi. Ale Ježíš je zde, mezi vámi. Sestoupil znovu na Zemi, pro dobro celého vesmíru, aby připravil Boží lid na svůj slavný příchod, který stanoví konec času a dějin, tak jak jste je doposud znali. Zůstane s vámi tak dlouho, jak si bude přát Otec. Jestli budete pozorní a bdělí v modlitbě, budete cítit jeho přítomnost stále silněji.

Ježíš je zde, i když ho vaše oči nevidí. Jeho hvězda září víc než kdy jindy v Církvi celého vesmíru a povede vás k novým časům. Já budu s vámi jako Matka, Královna a Spoluvykupitelka, abych vám pomohla přijímat živou a spásonosnou Ježíšovu přítomnost a předávat světu jeho pokoj, neboť jsem Královna míru. 5

Žehnám vám s něžností Matky, mocí Královny a milosrdenstvím Spoluvykupitelky, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.„

1 Od počátku roku 2020 je Země postižena pandemií koronaviru Covid-19, která způsobila tisíce obětí v celém světě. Vlády téměř všech zemí světa zavedly přísná opatření, aby omezily kontakty a to způsobilo osobní a společenské oddálení lidí a samotu, o níž Panna Maria mluví.

2 Řím 8, 35-39

3 Mt 11, 28

4 Mt 20, 1-16

5 J 15, 12-17

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.