Vesničky ducha

5. června 2021 – Vigilie slavnosti Těla a Krve Páně

Poselství Boha Otce

Vesničky ducha

Drahé děti,

přicházím k vám o vigilii této velké slavnosti, při níž uctíváte Tělo a Krev mého Syna Ježíše Krista. Nejste si ještě zcela vědomi velikosti Eucharistie, živé Ježíšovy přítomnosti mezi vámi. Je to poklad, který vám byl svěřen a který vyvěrá z mé lásky k vám, z oběti mého Syna a z působení Ducha Svatého. Bez eucharistické Ježíšovy přítomnosti by Země nemohla odolávat neustálému zvrhlému působení Lucifera a jeho následovníků, jež na Zemi působí odjakživa.

Hostie, kterou přijímáte během eucharistické slavnosti není nějakým symbolem, či vzpomínkou: Je to velkolepá i strašná skutečnost, neboť v sobě obsahuje Tělo, Krev, Duši i Božství Ježíše, pravého Boha u pravého Člověka . Nese v sobě trojiční moc a primární energii, jež vám slouží k životu. Pokaždé, když přijímáte Ježíšovo Tělo a Krev, dostáváte to, co potřebujete v dané chvíli a v té části vaší cesty, ve které se právě nacházíte; jako mana na poušti, která přicházela den za dnem, v míře vhodné pro každého.1

Chléb z nebe, který vám dává můj Syn, je pravou potravu pro vašeho ducha, duši i tělo, neboť primární energie, jež v sobě nese, udržuje váš duchovní i tělesný život, posiluje ducha i duši a uzdravuje tělo, jak to dobře věděli první křesťané, kteří se uzdravovali jednoduše z nemocí, tím že se dívali na Nejsvětější Svátost. Bohužel, v průběhu staletí láska k eucharistickému Ježíši, mezi křesťany na Zemi, velmi ochladla, mnozí z nich už nevěří ani v Ježíšovu přítomnost v Eucharistii. K tomu se přidává chladnost mnohých kněží a roztržitá účast značné části lidu. Toto všechno postupně přeměnilo Eucharistickou slavnost ze zpřítomnění na obřad vykonávaný ze zvyku. Proto dnes mnozí křesťané prožívají rozpaky během vyprahlých a uspěchaných eucharistických slavností, cítí prázdnotu a mnozí z nich přestávají chodit do kostela.2

Nyní nastal čas, aby Církev celého vesmíru, přítomná na Zemi, svědčila, že ve středu jejího života a jejího působení je Ježíšova eucharistická přítomnost. Tato přítomnost se neliší od přítomnosti v těle z masa a kostí, která probíhá při Ježíšových návštěvách na věrných planetách.

Přeji si, abyste vstupovali stále více do společenství s Ježíšem, prostřednictvím jeho eucharistické přítomnosti tím, že budete uctívat a klanět se jeho Tělu a Krvi. Vím, že nemáte všichni možnost každodenní účasti na Eucharistické slavnosti z různých důvodů a také proto, že nejste vítáni v katolických kostelech pro následování této cesty.

Bez ohledu na tyto obtíže, vězte, že nikdy nezůstanete bez milosti. Především jsem poslal ještě jednou na Zemi Ježíše v jeho DOČASNÉM PŘÍCHODU, aby působil v moci Ducha Svatého, k nasycení a posílení těch, kteří si přejí upřímně náležet Nejsvětější Trojici. Síla tohoto působení je činná v každé chvíli a na každém místě, kde se nacházíte. Co se týče vás, musíte být připraveni žít tak, jak jste se naučili v těchto letech: být celiství, obětovaní Bohu, ve společenství s Církví celého vesmíru, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie; připraveni každý den obnovovat svoji sounáležitost s cestou a programem Církve celého vesmíru.

Navíc sedm velkých archandělů, kněží Centrální buňky a kněží Církve celého vesmíru bez ustání posvěcují Boží lid a obětují ho Ježíši v Duchu Svatém. Ježíš, Nejvyšší Kněz ho obětuje mně na Nebeském oltáři. Z něj vychází mocná milost, která se vylévá na všechny, kteří patří k této cestě v celém vesmíru, i na ty na Zemi, kteří se nemohou osobně účastnit na Eucharistické slavnosti.

Kromě toho všeho existuje ještě další důležitý prostředek, jež pozvedá a posiluje váš křesťanský život: bratrské společenství, které je stavem milosti a nejvznešenějším projevem křesťanského lidu. Zahrnuje společenství s bratry ve vesmíru, které nevidíte, ale kteří existují a se kterými se jednoho dne setkáte; společenství s bratry na Zemi, se kterými sdílíte cestu a programy Církve celého vesmíru; společenství se všemi lidmi dobré vůle, kteří ještě nejsou součástí této Církve, ale jsou na cestě a potřebují pomoc.

Pravé křesťanské společenství, bez přetvářek, o kterých jsem mluvil, se nerodí z lidské vůle, ale je mým darem, plodem Ježíšovy oběti, neustálým působením Ducha Svatého a dílem Marie Spoluvykupitelky, která se za vás modlí a obětuje v prostraci před Nebeským oltářem. S tím se sjednocuje vaše ano Bohu, osobní i společné, jež vám dovoluje přijímat dar bratrského společenství a dává mu stále více růst mezi vámi.3

Vaše ano, obnovované každý den, posiluje bratrské pouto, jež vás sjednocuje a uschopňuje býti svědky Krista, který se chtěl stát vaším bratrem a vyzýval vás, abyste se milovali navzájem, tak jak On miloval vás.4Ve vzájemné lásce porostete den za dnem a budete si pomáhat na cestě, především tehdy když se stane těžší a únavnější. Ježíš vás nadále sytí svým Tělem a Krví, aby vaše společenství sílilo, protože právě v Eucharistickém slavení se utváří pravá Církev. Ne v uspěchaném obřadu, ale v autentické památce, která pro vás i ve vás obnovuje Oběť obětovaného Beránka.

Společenství mezi členy mé jediné a pravé Církve celého vesmíru je předurčeno k růstu a k tomu, aby bylo stále viditelnější. Jste povoláni, abyste cítili společenství se všemi bratry. Když se navzájem hledáte a setkáváte – fyzicky, v duchu, anebo s pomocí prostředků, jež vám nabízí dnešní technologie, vytváří se mezi vámi duchovní dimenze, kterou nazývám jako „vesničku ducha“, místo pro duchovní setkání, kde koluje trojiční láska, jež vás navzájem spojuje. Není to fantastická představa, protože duchovní skutečnosti nejsou zdáním, ale konkrétní realitou, která přináší stejně tak konkrétní plody těm, kteří věří.

Vyzývám vás, abyste tvořili tyto duchovní vesničky, kde se budete moci setkávat v lásce a modlitbě i bez stálého setkávání se. Tam si budete jistí, že potkáte bratry, jež vás milují. Duch Svatý vám pomůže a bude vám inspirací jak to správně uskutečnit. Ježíš vás povede a bude vás doprovázet na každém kroku.

Od vás, kněží této Církve, očekávám, že budete od nynějška obětovat tyto vesničky ducha, aby se rodily a vyvíjeli podle mých přání, živeny Tělem a Krví mého Syna, v moci Ducha Svatého, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Ode všech žádám, aby se modlili za to, aby se vesničky ducha staly pulzujícími buňkami Mystického Těla, které je mou Církví celého vesmíru.

Přijde čas kdy se z vesniček ducha stanou vesnice tvořené domy obývanými členy mé Církve a budou světu ukazovat nový způsob žití a přebývání. Budou to svatá místa chráněná od zla a porušenosti světa. Přijde čas, kdy pro vás bude důležité žít co nejblíže sobě navzájem pro usnadnění vaší cesty a pro posílení vašeho společenství. To všechno se ale nenastane magicky, ani to nesestoupí z nebe. Bude to však plodem modlitby, oběti a dobré vůle lidu schopného žít podle Kristovy mysli.

Vydejte se proto na cestu vstříc vesničkám ducha a já vám pomůžu všemi možnými způsoby. Je to velký plán přítomný v mé mysli od věčnosti. Pro vás, jež jste přijali a uvěřili těmto programům, to bude první ochutnávkou nového stvoření. To vám slibuji.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

1 Ex 16, 11-22

2 1Kor 11, 17-34

3 Ef 4, 1-6

4 J 13, 34; J 15, 12-17

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.