Duše – nevěsty

Vigilie Narození Páně, Ježíšovo poselství

Duše – nevěsty

„Drahé děti,

s těmito slovy vás chci uvést do nového roku 2021. Bude to pro vás i pro lidstvo v celém vesmíru intenzivní rok. Jak vám už bylo vysvětleno, přijdu s mocí mezi svůj lid, abych ho vedl a chránil.1

Žijete ve velmi silné době, v době boje mezi světlem a temnotou, mezi duchy Dobra a Zla, kteří se střetávají v bitvě, jež nemá obdoby. To co se začíná odehrávat nyní v celém vesmíru, je srovnatelné pouze s tím, co se událo při mém vtělení na Zemi. Tehdy se Nenávist Lucifera a jeho lidu stavěla proti mému příchodu. Dnes je jeho nenávist ještě silnější, protože se obrací nejen proti Bohu, ale také proti jeho Církvi v celém vesmíru.

Boží lid vyrostl počtem a mocí, díky univerzálnímu společenství, jež mezi sebou spojuje všechny členy mé Církve, přítomné na všech planetách. I Luciferův lid vyrostl v celém nízkém vesmíru. Situace je vážná především na Zemi, kde vlažnost mnohých křesťanů otevřela dveře stále agresivnějšímu působení démona a jeho následovníků. Lucifer naplnil okultní a ezoterickou mocí Antikrista a Falešného Proroka, kteří jsou přítomní a činní na Zemi, Konfederaci světla2 a ty, kdo jim slouží.

Nicméně událostí, která podnítila nejvíce nenávist a horečné Luciferovo působení, bylo vyhlášení existence a působení mé Církve celého vesmíru na Zemi, které proběhlo díky tomuto malému zbytku v roce 2018:

Tato Církev:

oznámila na Zemi existenci života ve vesmíru; přijala křesťanské bratry z jiných planet a rozhodla se s nimi žít ve společenství;

upozornila vaše lidstvo na Otcův plán přivedení celého stvoření ke mně;

dovršila zvěstování apoštolů, které bylo nedokončené ohledně vesmíru, z důvodu mnohých nevěrností křesťanů na Zemi;

otevřela cestu mému slavnému příchodu, a označila takto počátek nového a definitivního času pro všechna lidstva ve vesmíru, která už dlouho očekávají zjevení mé pravé Církve na Zemi.

Má Církev celého vesmíru konečně došla do bodu, kdy ukáže celou svoji vesmírnou moc a působení. Lucifer, který si myslel, že omezil křesťanství pouze na Zemi a neutralizoval ho tím, že z něho učinil pouze jedno z mnoha náboženství, se ocitl před nezměrným a uceleným lidem, rozptýleném po celém vesmíru. Proto svým následovníkům na Zemi svolal na pomoc Konfederaci světla, jež začala okultně působit na vaší planetě. Dnes je Země proniknuta přítomností a působením satanského lidu; události roku 2020 to jasně ukazují.

Tváří v tvář tomuto scénáři musí můj lid zaujmout správnou pozici a musí být schopen čelit moci nepřítele až po její úplné zrušení. Proto vám byla oznámen můj DOČASNÝ PŘÍCHOD v příštím roce, který bude předcházet můj slavný příchod na konci časů.3 O co se jedná? Jasně vám říkám, že to nebude něco senzačního, viditelného všem. Naopak, můj příchod se bude uskutečňovat v hlubokém a tichém působení v duchu mých dětí; ne všech bez rozdílu, ale těch, kteří si mi přejí upřímně náležet, skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky.

Bude to můj příchod v moci Ducha Svatého, jehož prostřednictvím přivedu k dokonalosti svou Církev, abych z ní konečně učinil svoji Nevěstu. Přijdu, abych se oženil se svým lidem. Nepředstavujte si však svatbu, tak jak ji znáte ze Země. Nejedná se o citové pouto, nýbrž o MYSTICKÉ SJEDNOCENÍ,4 hluboké a nerozlučné mezi mou Církví a mnou.

Toto sjednocení nebude výsledkem lidského snažení, ale spojeného působení Ducha Svatého a Panny Marie, svrchované Nevěsty. Budou společně působit, aby se mnou, Nejvyšším knězem sjednotili každou duši, která si přeje mi náležet, ze všech koutů vesmíru. Na konci časů přivedu k Otci svoji Nevěstu, mou Církev bezvadnou a bez poskvrny.5

Aby se to stalo, v příštím roce

  • budu stále více ukazovat a umocním působení třech mimořádných nástrojů6, v čele se sv. Michaelem archandělem. Tyto nástroje sjednotí Boží děti ze všech koutů vesmíru a budou je doprovázet svou modlitbou a působením;
  • oslabím Luciferovy síly a uvedu zmatek do řad jeho vojska. Nedivte se, jestli uvidíte rostoucí zmatení na Zemi. Bude to proto, že větší část vašeho lidstva mě odmítá a nebude schopna rozlišovat mezi pravdou a lží. Upadne do chaosu, zapletená do sítě iluzí a lží pocházejících od Lucifera a jeho následovníků.

Velká část lidstva Země zakusí tvrdé a temné dny, ale neobrátí se. Bude vzývat své modly, ale ty ji nespasí. Mnozí budou zničeni, ale neobrátí se. Budou se rouhat Bohu, ale nezmění svůj život.7 Budou žít ve lži a následovat úděl podvodníka Lucifera.

Ve vás a v celé mé Církvi celého vesmíru naopak zazáří slunce života. Pocítíte moji přítomnost, která vás nechá rozkvést jako nová stvoření. I když bude zdánlivě vaše bytí plynout, tak jak předtím, ve svém nitru zakusíte Otcovo světlo, vibrace mého Srdce a teplo Ducha Svatého. Zákony života ve vás budou působit a povedou vás k plnosti života.

Co si přeji od vás? Prostý život, hodný vašeho povolání; život svatý, obětovaný tomu, který je třikrát Svatý. Církev nemůže být mou nevěstou, jestli nebudou takové všechny duše, z nichž je utvořena.

Žádám vás tedy, abyste byli DUŠE – NEVĚSTY. Tyto duše mi náleží od věčnosti. Rozhodly se mi zcela náležet; daly mi vše a já jsem dal všechno jim. Nebojí se smrti, protože si vybraly život a pokorně mě následují kamkoli jdu.8 Jsou to duše zvláště sjednocené s mojí Matkou, podobají se jí v učenlivosti a poslušnosti Bohu. Jsou Otcovou radostí a úrodnou zemí, do níž Duch Svatý seje semena života. Sjednocené se mnou, rozvíjí život v dalších duších a přivádí je k Bohu. Má Církev bude tvořena takovými dušemi, naplňujícími vesmír Boží vůní9 a budou pohromou pro Lucifera.

Vy všichni, kdo jste se rozhodli patřit k mé Církvi celého vesmíru, jste povoláni být dušemi – nevěstami. Z tohoto důvodu jste byli obdařeni mnohými milostmi; máte zvláštní ochranu Pannu Marie; dostalo se vám mnohých zjevení, která vás poučila a připravila na přicházející dobu.

Všechno je ve vás připraveno, já ale potřebuji vaše ano. Jen tak vás budu moci proměnit, den za dnem, a udělat z vás duše – nevěsty v mé Církvi Nevěstě. Nepotřebuji vaše velké skutky a vaše vytříbená slova. Potřebuji vaši pokoru. Poslouží mi vaše pevné a jasné rozhodnutí mi zcela náležet, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie; upřímnost a čistota vašich úmyslů, poctivost vašeho svědomí.

Jestli mi dáte toto všechno, udělám z vás své duše – nevěsty, se kterými budu moci počítat při přípravě nových časů. Ve sjednocení s vašimi bratry z vesmíru, svatými z ráje a s dušemi z očistce, které putují vstříc k plnosti, budete živými kameny mé skutečné Církve10, a ona zazáří v celém vesmíru jako moje Nevěsta.

Nemějte obavy pro ze své křehkosti a svých omezení. Boží moc bude silnější než vaše slabost; moje milost vás bude doprovázet a dostačí vám ve všem.11

Odvahu děti, mé Srdce bude stále s vámi.

Žehnám vám všem, vašim rodinám a vašim nemocným. Žehnám vašim myšlenkám a slovům, nimiž budete ohlašovat spásu každému člověku dobré vůle.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

1 Poselství Panny Marie ze 7. prosince 2020 „Mesiánská doba“

2 Přepsat dějiny, sv. II – Vesmír a jeho obyvatelé, str. 211

3 Viz.poznámka 1

4 Mystické sjednocení s Kristem je plné sjednocení s jeho životem, jež vede ke skutečnosti Božího života. Viz. Přepsat dějiny, sv. I, V Boží mysli, str 65-73

5 Zj 21, 1-8

6 Připomínáme, že tři mimořádné nástroje jsou: andělé, Centrální buňka; bratři z vesmíru věrní Bohu. Mluvili jsme o tom obšírně v knihách a na těchto stránkách.

7 Zj 16, 9; 19, 19-21

8 Zj 14, 1-5

9 2Kor 2, 15

10 1Petr 2, 5

11 2Kor 12, 9

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.