Přivedeni ke Kristu 5. část

úvahy a modlitby Tomislava Vlašiće Obětování života Ježíši skrze Pannu Marii Drazí bratři a sestry, pokračujeme v cyklu „Přivedeni ke Kristu“. Dnešním tématem je „Obětování života Ježíši skrze Pannu Marii“. Toto téma je hlavním motivem našeho kázání a našeho svědectví, je základem křesťanského zvěstování. Bez splnění této podmínky nemůžeme dosáhnout Pánových zaslíbení, nemůžeme překročit Velkou… Read More Přivedeni ke Kristu 5. část

Přivedeni ke Kristu 4. část

úvahy a modlitby Tomislava Vlašiće Světlo a tma Drazí posluchači, pokračujeme v naší cestě přivedení všeho ke Kristu. Tématem tohoto setkání je „světlo a tma“. Předpokládám, že všichni vy, kteří posloucháte tato rozjímání a účastníte se této modlitby jste se snažili modlit a postupovat na cestě, proto vás už nebudu oslovovat drazí posluchači, nýbrž bratři… Read More Přivedeni ke Kristu 4. část

Boží tvář

Drazí čtenáři, v poselství, které vám přináším, nás sv.Rafael zve ke kontemplaci Boží tváře, abychom obdrželi světlo a moc a abychom ji ukázali všem. Také nám připomíná, že i stvoření očekává na to, jak se projeví Boží děti, o čemž hovoří sv. Pavel v 8. kapitole listu Římanům. Přeji vám, abyste hledali a nacházeli Boží… Read More Boží tvář