Štyridsať rokov so mnou na púšti tejto Zeme

24. júna 2021, vigília výročia zjavení Kráľovnej pokoja v Medžugorí

Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie

„Drahé deti,

prešlo štyridsať rokov od začiatku mojich zjavení v Medžugorí. Spolu, vy a ja, sme štyridsať rokov kráčali na púšti tejto Zeme a preto vám ďakujem.

Všemohúci Pán ma poslal k vám v tom ďalekom roku 1981, lebo sa Zem nachádzala vo vážnych ťažkostiach a bola na pokraji nukleárnej vojny. Kresťania boli zdesení z atentátu na pápeža Jána Pavla II. Vojny a nezhody prechádzali vaším ľudstvom. Predstavila som sa vám ako Kráľovná pokoja, aby som vám ukázala cestu pravého pokoja, pokoja môjho Syna Ježiša, jediného a pravého pokoja. Oznámila som vtedy, že toto majú byť moje posledné zjavenia na Zemi, lebo tak ustanovil môj Pán, ktorý mi zveril úlohu viesť kresťanstvo na Zemi k novým časom.

V Medžugorí, malej dedinke s jednoduchými a veriacimi ľuďmi, som chcela vytvoriť oázu ducha v púšti na Zemi, z ktorej by som hovorila ku kresťanom všetkých vyznaní, k ľuďom dobrej vôle a uhasila smäd po Bohu v mnohých dušiach. Táto oáza by sa stále viac rozširovala, ak by farníci a pútnici priľnuli k mojim ponaučeniam s pokorným a úprimným srdcom a ak by Katolícka cirkev rešpektovala a uznala moje zjavenia a moje dielo.

Všetky moje zjavenia nikdy neboli senzačnou udalosťou na pritiahnutie turistov, ani privilégiom pre niekoľkých vyvolených a ani súhrnom posolstiev na použitie v pekných kázňach a citáciách. Boli mojím viditeľným dielom na Zemi. Zjavila som sa, pretože ma k vám poslal Otec, ako poslal svojho Syna, aby som vám pomohla premôcť hriech a ukázala vám istú cestu k Ježišovi, lebo len v ňom sa môžete zachrániť.

V každom mojom zjavení som sa vám vždy predstavila ako Matka, aby som sa o vás starala svojou láskou, ako Kráľovná vesmíru, aby som vás zavolala k vašej zodpovednosti ľudí a kresťanov, a ako Spoluvykupiteľka, aby som pôsobila spolu so svojím Synom Vykupiteľom v moci Ducha Svätého, a tak vás vytrhla zlu.

Zjavenia v Medžugorí už od začiatku obsahovali mimoriadnu moc, predvídanú pre tieto časy, ktoré sú posledné. Nechcem vám opakovať, čo som vám už vysvetlila ohľadom môjho plánu v Medžugorí.1 Dodávam iba, že v Medžugorí som chcela pred vašimi očami otvoriť celú dynamiku trojičného pôsobenia – veľké tajomstvá stvorenia, poklady vykúpenia a cestu posväcovania, aby som z vás urobila kresťanov zrelých a schopných čeliť výzvam vašich čias.

Čo z toho ostalo po štyridsiatich rokoch? Duchovná oáza v Medžugorí sa nezväčšila, naproti tomu sa na Zemi zväčšila púšť, ktorá vás obklopuje zo všetkých strán. Púšť je popretím života a dnes Zem zaplavuje existenčné prázdno. Napriek dobrej vôli a svätosti mnohých farníkov a pútnikov, Medžugorie nezažiarilo svetlom, ktoré chcel Boh.

Katolícka cirkev sa nikdy oficiálne nevyjadrila k mojim zjaveniam. Veľa jej predstaviteľov sa mi posmievalo. Miatli jednoduchých, hanobili moje dielo a prenasledovali tých, ktorí uverili.

Boh však nevyčkával, ale zvolil si malý zvyšok na Zemi, ktorému zveril to, čo nemohol zveriť iným. Ten zjednotil so zvyškom svojho ľudu prítomného v celom vesmíre a vytvoril „Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru“, ku ktorej už mnohí z vás patria. Boh do tejto Cirkvi zlial milosti odmietnuté mnohými a svätosť tých, ktorí patria Ježišovi Kristovi bez pokrytectva. Jej určil ohlasovať a svedčiť o Božom diele a o udalostiach týchto čias.

Ja som bola mimoriadne prítomná v tejto Cirkvi a pripravila som ju tak, ako som chcela pripraviť medžugorskú farnosť. Nič sa nestratilo z toho, čo chcel Pán zjaviť tomuto ľudstvu, a veľa vecí vám ešte má byť odhalených. Pán zhliadol na vašu vernosť jemu, mne a jeho nástrojom, ktoré vás sprevádzali na tejto dlhej ceste. Boh k vám bol štedrý a vy máte byť k nemu.

Preto vás žiadam, aby ste boli verní zjaveniam, ktoré ste dostali v týchto rokoch. Nie sú to súkromné zjavenia, určené niekomu ako nejaký druh privilégia, pretože Boh neposkytuje osobné privilégiá a neuprednostňuje osoby. Všetko, čo vám dáva, je vždy na vzrast celého jeho ľudu. Všetko, čo ste dostali, je účasťou na Božom univerzálnom pláne, ktorý zahŕňa ľudstvá všetkých čias a všetkých planét. V ňom sa črtajú identity a poslanie Cirkvi celého vesmíru.

Plán privedenia celého vesmíru ku Kristovi, ktorý vám bol v týchto rokoch vysvetlený, sa rozvíja pred vašimi očami a pôsobenie Trojjediného Boha je stále intenzívnejšie. Ľudstvo na Zemi je ale naďalej hluché a necitlivé na Božie volania. Preto trpí a ide z jednej tvrdej skúšky do druhej, lebo kto odmieta Božie plány, ocitne sa v zápase proti nemu, a nikto nemôže zvíťaziť boj proti Bohu.

V tomto roku 2021, štyridsiatom roku mojich zjavení v Medžugorí, sa uzatvára čas prípravy a ZAČÍNA SA MESIÁŠSKY ČAS. Je to čas definitívnych rozhodnutí pre každého z vás a pre celé ľudstvo vo vesmíre, čas, v ktorom chce Boh priviesť k uskutočneniu to, čo ustanovil od večnosti. Týchto štyridsať rokov, v ktorých ste so mnou prešli púšťou Zeme, prinieslo vo vás a v tých, ktorí boli verní Bohu a mne, mimoriadne ovocie – JEŽIŠOV DOČASNÝ PRÍCHOD, o ktorom som vám už hovorila.2

Ježišova prítomnosť v duchu na vašej planéte zahŕňa nesmiernu moc v prospech celého vesmíru. Ona pozdvihuje a spôsobuje to, že vibruje váš duch, duša a telo. Nie ste si vôbec vedomí, čo by pre vás znamenalo byť živými svedkami tejto mimoriadnej udalosti, ktorou je dočasný Ježišov príchod.

On je tu a jeho prítomnosť a jeho pôsobenie budú stále viac vnímané jeho ľudom, ktorý ho miluje a budú prameňom nového života. Budú vnímané aj ľudom temna, ale pre nich budú oznámením konca, pretože sa Ježiš vrátil, aby zrušil satanove plány.

Nič už nebude môcť byť ako predtým a ak budete mať oči na videnie, uvidíte meniť sa veľa vecí na Zemi. Kto nebude chcieť nič vidieť a bude predstierať akoby nič, aby nezmenil svoj života, ostane slepý a bude blúdiť na púšti. Preto vás pozývam, aby ste stáli pred Bohom s úprimnosťou a čestnosťou, aby jeho svetlo otvorilo vaše oči a mohli ste prijať Ježišovu prítomnosť a aktívne sa zúčastniť na jeho diele. Nedovoľte, aby Pán prešiel popri vás bez toho, aby ste si ho ani vy nevšimli, ako to žiaľ urobia mnohí ľudia pohrúžení v spánku smrti.

Drahé deti, prišiel pre mňa čas, aby som sa stiahla a sprevádzala Boží ľud. Odteraz sa už nebudem zjavovať zástupom, ktoré mi predtým volali na slávu a potom na mňa zabudli. Budem kráčať iba s tými, ktorí skutočne chcú žiť v mojom Srdci, aby slúžili pravému Trojjedinému Bohu. Budem pomáhať svojim verným deťom, aby cítili živú Ježišovu prítomnosť. Budem prosiť za Cirkev môjho Syna celého vesmíru, aby bola stále silnejšia v duchu, vo svedectve a v dielach. Ona dá rozkvitnúť púšti. Prostredníctvom tejto Cirkvi zostúpi Božia milosť na celé ľudstvo. Tak Božie prísľuby, ospevované dávnymi prorokmi a hlásané svätými každej doby, budú konečne vtelené v novom ľudstve.

Sľubujem vám, že budem s vami, nikdy vás nezanechám a budem vás chrániť. Vždy si pamätajte, že ste výlučným vlastníctvom Najsvätejšej Trojice, preto nikto nebude môcť zastaviť vašu cestu.

Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.“

1 Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie z 25. mája 2013 „Plán Panny Márie v Medžugorí“; „Prepísať dejiny“, 2. zv., „Vesmír a jeho obyvatelia“ s. 294 a nasl.

2 Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie zo 7. decembra 2020 „Mesiášsky čas“

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.