Buďte připraveni na bitvu

Vigílie slavnosti Krista Krále

Ježíšovo poselství

„Drahé děti,

rok 2020 se chýlí ke konci. Byl pro Zemi velmi těžký, byl to bolestný, ale nezbytný přechod. Ještě jednou vystavil Otec vaše lidstvo zkoušce, dovolil, aby bylo zasaženo pandemií, 1 která je pro vaši planetu epochální událostí.

Vězte, jednou pro vždy, že zlo nepochází nikdy od Boha, ale z působení Lucifera, na němž má podíl velká část lhostejného a vzbouřeného lidstva, která ať vědomě, či nevědomě slouží démonu svým sobectvím a ziskuchtivostí. Proto nese tato pandemie podpis Lucifera a jeho následovníků ze Země a dalších planet z Nízkého vesmíru, kteří se aktivně podíleli na rozšíření koronaviru, jež vás zasáhl a omezuje vaše životy.

Otec můj i váš toto všechno dovolil, aby vám dal příležitost zvážit váš způsob života a hodnoty, na nichž jste postavili vaši existenci; aby vám ještě jednou ukázal jedinou cestu spásy, která prochází skrze mne.

Já jsem váš Spasitel, který položil život za každého z vás. Nikdo jiný, mimo mě, vás nemůže vysvobodit ze smrtí, nemoci a hříchu. Jsem váš Bůh, který vám vládne s láskou, protože si nepřeje nic než vaše dobro a štěstí. Já vás neutlačuji, ale osvobozuji, nenutím vás, ale zvu na hostinu života.

Nicméně větší část vašeho lidstva raději zemře hladem, než aby se účastnila na mé hostině.2 Volí raději otročení Zlu, než aby byla ode mne osvobozena. Staví na vrchol žebříčku hodnot peníze, moc a potěšení, není ochotna jakkoli změnit své myšlení. Lucifer to dobře ví a čerpá z toho svoji sílu: má vás v hrsti tím, že vám slibuje drobky a připravuje vás tak o pravou stravu. Vy ubožáci, kteří vyměňujete své štěstí za pár okamžiků potěšení; odmítáte Boží Království výměnou za ubohá království na Zemi; odmítáte chléb života a krmíte se jedem. Co pro vás mohu udělat, když se ke mně obracíte zády?

Děti moje, mé Srdce je bez přestání uráženo velkou částí lidí na Zemi, stejně jako Neposkvrněné Srdce mé Matky. Nejsvětější Trojice je urážena hříchem na Zemi, který dosáhl nesnesitelné míry. Boží děti trpí, jsou vysmíváni, pronásledováni a zabíjeni dětmi temnoty. Mnozí nevinní jsou připravováni o život a svobodu, utlačováni duchem světa, jež nezná nic než svévoli a násilí.

Je čas, aby Trojjediný Bůh shlédnul z nebe a navštívil tuto Zemi, aby znovu ustanovil pravý řád věcí, řád Boží, který se rodí z čistých Božích zákonů.

Můj i váš Otec si přeje, aby příští rok 2021 byl zcela zasvěcen mně, Božímu Synu a Králi vesmíru, jímž jsem. Aby má Církev v celém vesmíru, přítomná na Zemi, mi zasvětila každý den příštího roku a všichni její členové mi zasvětili každý okamžik svého života. Takto budu kralovat ve své Církvi a vašim prostřednictvím ukážu Boží království.

Boží království není nějaká bajka, ale skutečnost, která se musí projevit ve své celé síle. Je to sémě, jež Bůh zasel v lůně svého lidu, aby rostlo a šířilo se. Neprojevuje se lidskou silou, tak jako království tohoto světa; nezakládá se na pomíjivém bohatství, ale na Boží moci a na věčných zákonech, které vládnou vesmíru. Ne na penězích a potěšení, ale na víře, naději a lásce.

Budu působit v hloubce, v moci Ducha Svatého, ve své Církvi celého vesmíru. Budu v ní na Zemi, v příštím roce přítomen zvláštním způsobem. V ní ukážu svoji moc Krále a Pána. Ona se postaví moci Lucifera a jeho následovníků. Bude to tvrdý střet, který se nevyhne úderům, ale nic nebude moci zastavit cestu mé Církve. Ona bude kráčet vítězná, v čele s archandělem Michaelem, v moci víry a zázraků. Lidé dobré vůle, nevinní, zapomenutí a ti, kteří upřímně hledají pravdu, uvidí vycházet moji Církev jako zářící hvězdu v temnotách, jež zahalí Zemi.

Moje Církev ve vesmíru bude stále více zapojena do příprav na můj slavný příchod; bude po boku Církve na Zemi v jejím boji proti Luciferovi a království temnot. Nikdo z vás nebude ponechán o samotě. Dostanete sílu od Ducha Svatého a ode mě, pro slávu Otce a pro dobro jeho dětí očekávajících spásu. Budete zahaleni láskou a něžností mé Matky, aby její Srdce triumfovalo ve vás a skrze vás. Nic vám nebude chybět.

Žádám vás, abyste byli věrnými svědky Božího života, který jste dostali. Ať ve vás triumfuje Boží život, ve vašich myšlenkách, slovech a konání. Ať může každé Boží dítě vidět na vašich tvářích světlo života a obrátí své kroky vstříc spáse. Takto, vaším prostřednictvím, ti, kteří jsou dobré vůle poznají moji jedinou Církev a budou se moci stát její součástí. Ona je jako jediné veliké srdce, které bije v celém vesmíru a které miluje Boha bezpodmínečně a bez přetvářky.3

Říkám vám, že přijdou smutné dny pro lidstvo Země, které se nechce obrátit a změnit život. Moje královská důstojnost přivede do úzkých globální systém, který byl vypracován Luciferem a jeho stoupenci v průběhu staletí k nadvládě nad tímto světem. Sesypou se falešné jistoty mnohých lidí, falešné nauky a falešná věda. Nespravedlivé bohatství, nashromážděné nemnohými, na úkor mnohých bude stráveno. Tyrani a utlačovatelé, zlí a porušení lidé si zakryjí obličej studem, až se budou národy smát jejich nahotě, neboť v mých očích bude vše nahé.4

Lidé, kteří nemilují Boha, povrchní a lhostejní, ti kteří hledají jen své zájmy bez ohledu na ostatní, ti kteří polykají lži mocných a neptají se, jen mlčí tváří v tvář nespravedlnosti, budou následovat osud světa. Budou plakat a naříkat, ale nezmění se, protože se nechtějí změnit, nechtějí přijít ke mně, aby byli spaseni. 5

Říkám vám, vy kteří jste má Církev: buďte připraveni na bitvu a bděte v každém okamžiku. Přeji si vás nalézt bdící, kdykoli vás budu potřebovat. Nedovolte nikomu, aby uhasil můj život ve vás, proste o světlo k rozlišování a dostanete ho. Blíží se čas vašeho vysvobození.6 Pojďte se mnou vstříc svobodě, mějte účast na vítězství svého Krále.7

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“


1 Jedná se o pandemii viru covid-19, která zasáhla Zemi na počátku roku 2020

2 Mt 22, 1-13; Lk 14, 15-24

3 Sk 4, 3

4 Lk 6, 24-26

5 Mt 13, 15; Zj 16, 8-9

6 Lk 21, 28

7 Zj 19, 11-16

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.