Rady pro tuto dobu

29. září 2019, Slavnost sedmi velkých archandělů

Poselství sv. Michaela archanděla

Zdravím vás, drazí bratři a sestry,

přišel jsem dnes mezi vás, abych vám sdělil přání Nejvyššího Pána pro tento lid a pro celé lidstvo. Jedná se o tři body, které jsou důležité pro zbývající měsíce tohoto roku a pro rok, který přijde. Jak víte, pro vás nový rok začíná slavností Krista Krále, v níž se vše rekapituluje a z níž vše znovu vychází.

  • První bod je tento: Bůh si přeje, aby tento lid vykonával v plnosti své kněžství.

Musím vám říct, že ze Země stoupá strašný nářek, který otřásá vesmírem. Země je v nebezpečí. Lidstvo této planety hrozně trpí a kromě Ježíše Krista nemá jinou cestu ke spáse. Tento kněžský lid musí vytvořit jediné tělo a jediného ducha, aby vyzdvihl k Pánovi nářek tohoto lidstva. Jste otcové a matky tohoto lidstva, na to nikdy nezapomínejte. Otcové a matky bdí nad svými dětmi. Na této Zemi je mnoho Božích dětí, malých i velkých, dětí které trpí a jsou pronásledovány, opomíjeny a opovrhovány proto, že jsou Božími dětmi. Jsou také mnozí další, kteří ještě neví, že jsou Božími dětmi a čekají na znamení od lidu, aby mohli poznat nový život a nové lidi.

Je čas, aby ve vašem slavení a liturgii, když jste všichni pospolu, když jste v buňkách, nebo jednotlivě, byl nářek Země obětován na všech oltářích Země. Společně s námi archanděly, s mimořádnými nástroji a novými knězi, kněžský lid pozvedá tento nářek ze všech oltářů na Zemi. Dostává od Boha milost pokrýt svou službou všechny oltáře na Zemi, i tam, kde slouží kněží, kteří nejsou hodni. Proto je nutné, abyste byli vědomě jedním lidem, na Zemi i ve vesmíru. Všechno co obětujete, obětujete společně s celým lidem ve vesmíru, který se nyní dívá k Zemi, k poslední planetě, jež musí vstoupit do plnosti. Buďte si vědomi této vaší služby.

  • Druhý bod je úzce spojen s prvním a týká se vašeho očištění. Jednotlivců i lidu.

Ze Starého Zákona víte, že se lid Izraele očišťoval před velkými událostmi1. Události, které vás očekávají jsou ještě mnohem větší, proto musí být lid připravený a očištěný. Proto vás vyzývám, jako jednotlivce i jako lid, abyste se osvobodili od všeho, co vás tíží: strach, pochybnosti, úzkost, vztek, nesvornost atd. Každý z vás ví, čeho se musí zbavit, ale nyní musí ze sebe odstranit všechny temnoty i lid.

Od nynějška nebudou tolerována ve svatém Božím lidu žádná nesvornost, rozdělení a pokrytectví. Vaše ano musí být ano. Kdo zasévá nesváry v tomto lidu, bude odstraněn. Proto vás vyzývám: podívejte se upřimně dovnitř sebe a také na to co nefunguje mezi vámi. Existují i hříchy lidu, nejen jednotlivců. Proto každý kdo zvítězí nad temnotou v sobě, má vliv na temnoty lidu a Země. Když vítězíte nad tmou v sobě, vítězíte nad ní i kolem sebe a ve světě. Takto vaše očišťování, když je přijímané s láskou a radostí, pohlcuje tragédie lidstva.

Ptáte se, jestli přijdou zkoušky. Ano, přijdou, ale já vám říkám, že lidstvo Země už je svíráno zkouškami. Zkoušky Božího lidu budou jemné, hluboké, budou bojem mezi vámi a duchem světa. Toto bude velká zkouška lidu: porazit nepřátelské síly, pohlcovat působení zla, porážet zlo dobrem. Proto je od vás žádáno, abyste byli čistí; neříkám dokonalí, protože nikdo z vás není dokonalý, ani já nejsem – vy i já jsme stvoření. Spíš se čeká, že budete upřímní, otevření, štědří, schopni opustit svůj pohled na věc a přijmout novost života. Připraveni vyprázdnit své představy a projekce a přijmout moc, lásku, moudrost a dobrotu Boží.

Co máte dělat? Buďte pevně zakotveni na třech pilířích, které vám byly dány: oběť života Bohu, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, oběť upřímná, štědrá, úplná; celistvost myšlení, mluvení a konání; společenství mezi vámi a s lidem celého vesmíru, s mimořádnými i řádnými nástroji, které působí v tomto čase.

Vy jste mocným řádným nástrojem na Zemi a proto vás vyzývám, abyste se osvobodili ode všeho, co vám ještě brání plně vykonávat vaše poslání. Bůh vám dá sílu k překonání všech zkoušek a vy se znovu zrodíte zevnitř. Zrodit se zevnitř znamená zrodit se shůry, z myšlení, které vás přesahuje, z myšlení Kristova, které přichází shůry, ale chce se vtělit ve vás. Existuje také myšlení lidu, nejen myšlení jednotlivců a já vás vyzývám, aby mohla Kristova mysl žít ve vás, mezi vámi a skrze vás ve světě.

  • Třetí bod, který doplňuje vše co bylo již řečeno je toto: Pán si přeje, abyste byli v těchto posledních měsících a celý příští rok zasvěceni Duchu Svatému.

Vzývejte Ducha Svatého, úplně se mu obětujte. Ctěte ho, blahořečte mu, prohlašujte jeho velikost mezi vámi a ve vás. Pouze Duch Svatý vás může uschopnit pochopit velké události a mít na nich účast. Tyto události přijdou, budou veliké, ale velmi jemné. Velká část lidstva je nespatří, ale vy je musíte vidět. Projdou vám před očima, pochopíte je a přinesete je před Boha. Proto potřebujete Ducha Svatého.

Představte si, že jste v tmavé místnosti, plné kouře: nevidíte nic, nemůžete dýchat, nic nevidíte. A teď si představte, že někdo vstoupí do té místnosti, otevře velké okno, nímž vchází světlo a čistý vzduch. To dělá Duch Svatý ve vás: otvírá vás světlu a čistotě ducha. Potřebujete Ducha Svatého. Země ho potřebuje. Proste Ducha Svatého, aby sestoupil na toto lidstvo a uzdravil rány malých a chudých; jsou jako Lazarovy rány2, které nechce nikdo vidět. Vy ale neodvracejte tvář před ranami tohoto lidstva. Pozorujte, co se děje na Zemi i když vám to činí potíže, i když je někdy snadnější otočit se jinam. Není čas odvracet pohled, protože Boží lid je poslán uzdravovat malomocenství tohoto lidstva a vy nesmíte mít k jeho ranám odpor. Dívejte se na ně, obětujte je, uzdravujte.

To je pro tuto chvíli všechno, bratři a sestry. Dostane se vám vší potřebné pomoci. Bůh pro vás připravil velké milosti, buďte připraveni je přijmout. Vše půjde dobře, protože v Bohu jde vše dobře. V Bohu jde vždy vše dobře, nesmíte se nikdy bát. Žijte ve víře, naději a lásce. Bůh vám svěřuje mnohé děti: milujte je, starejte se o ně, žehnejte jim.

Jsem vám nablízku, společně se všemi archanděly a anděly, mimořádnými nástroji a s lidem celého vesmíru. Přijměte požehnání od Boha, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

1 Ex 19, 10-11

2 Lk 16, 19-31

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.