Tři velké portály Církve Ježíše Krista celého vesmíru na Zemi

Úvod

Mluvili jsme k vám o Církvi Ježíše Krista v celém vesmíru jako o posledním nástroji spásy pro toto lidstvo. V této Církvi se vyjadřuje na Zemi trojiční moc. Bude tomu tak zvláště prostřednictvím třech, od Boha vybraných míst:

1) Jeruzalém, Bazilika Svatého hrobu

2) Řím, Bazilika svatého Petra

3) Medjugorje, dům–svatyně Tváře Panny Marie, který náleží Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Trojiční působení se odehrává v těchto třech místech harmonickým způsobem a zároveň si každé místo uchovává svoji originalitu a rozdílnost milostí. Prostřednictvím těchto třech míst budou zapojeni do Božího působení všechny svatyně a všichni věřící v Ježíše Krista přítomní na Zemi, všechna stvoření a celé lidstvo na této planetě.

Všichni budou povoláni vybrat si mezi Ježíšem Kristem a Luciferem. Podle toho, jak se rozhodnou, se jedni vydají na cestu proměny, aby tak dosáhli nového stvoření, druzí budou následovat Lucifera, aby skončili v zatracení.

Tři místa, o nichž mluvíme, nám byla ukázána jako tři velké portály na Zemi. Jsou místem zvláštní trojiční milosti. Nemají nic společného s tzv. „stargate“, o kterých se mluví ve sci-fi. Ve třech portálech na Zemi se vyjadřují a odehrávají všechny programy přivedení všeho k Ježíši Kristu. Jejich prostřednictvím se vydáváme vstříc novému stvoření. Každá planeta ve vesmíru má své portály, které jsou mezi sebou spojeny pod vedením Nejsvětější Trojice.

Krátce se zastavíme u třech portálů na Zemi.

1) Jeruzalém – bazilika Svatého hrobu

Ježíš Kristus, Boží Syn se ponořil do nízkého vesmíru, kde se nachází Země, na které se vtělil do izraelského národa. Svou obětí Otci v moci Ducha Svatého zvítězil nad Luciferem. Vstal z mrtvých, přemohl smrt a vstoupil na nebe. Tak otevřel cestu k Otci, překonal hlubokou temnotu zahalující nízký vesmír1. Sedí po pravici Otce, obětuje se a modlí se za celý vesmír. Přimlouvá se za nás, když zhřešíme, jak připomíná sv. Jan apoštol: „Jestliže někdo zhřešil, máme u Otce obhájce – Ježíše Krista, spravedlivého“2

V plnosti času se Ježíš Kristus vrátí na Zemi ve své slávě, aby završil plán spásy. Ježíš otevřel tento portál a založil na Zemi Církev. Apoštolové a první učedníci, shromážděni kolem Panny Marie, přijali dar Ducha Svatého, slíbeného Otcem, aby svědčili a pokračovali svým životem v díle Spasitele.

V této době se začínají zrychlovat události vedoucí k završení Spasitelových zaslíbení. Ježíšovo působení bude pulzující, hmatatelné a bude se projevovat prostřednictvím věřících, na nichž se ukáže. Toto všechno připraví Boží lid na Kristův slavný příchod.

2) Řím – Bazilika sv. Petra, centrum křesťanstva

Svatí Petr a Pavel prolili svou krev v Římě a vydali tak nejvyšší svědectví o osobě a díle Ježíše Krista. Takto bylo Evangelium kázáno všem lidem.

Podle křesťanské tradice byla Bazilika sv. Petra postavena na apoštolových ostatcích. Stala se stolcem sv. Petra, ústředním bodem katolické Církve a místem, které symbolizuje celé křesťanství.

Církev v Římě pokračovala v díle Církve v Jeruzalémě a přinesla poselství Ježíše Krista všem lidem a národům na Zemi. Nyní prochází zkouškou, aby se rozhodla, zda se sjednotí s Církví Ježíše Krista přítomné v celém vesmíru. Takto se bude moci plně účastnit na díle Nejsvětější Trojice v této době, a dovršit spásné dílo Ježíše Krista pro záchranu lidstva a všech stvoření na Zemi. Nikdo nemůže zastavit trojiční působení; kdo by se mu protivil, bude ponechán stranou.

Svatí Petr a Pavel, společně s prvními křesťanskými mučedníky v Římě, otevřeli tento portál. Dnešní křesťané jsou povoláni se plně účastnit svým životem na společenství s celou Církví přítomnou ve vesmíru a připravovat slavný Kristův příchod.

3) Medjugorje – Dům-svatyně Tváře Panny Marie, který náleží Církvi Ježíše Krista v celém vesmíru

Panna Maria se zjevila v Medjugorje a tato zjevení sama označila jako poslední na Zemi. Maria, zcela nové stvoření, sestoupila z nebe, ne sama, ale s anděli, svatými a s bratry z jiných planet, kteří zůstali věrní od počátku Bohu, a s mnohými kteří náleží Kristu, živými i mrtvými. Jako Matka Božího Slova a Matka Církve, dokonale sjednocená se Synem v Duchu Svatém, rodí každého člověka, který se považuje za Boží dítě a přivádí ho k Ježíši Vykupiteli.

Panna Maria, na nebe vzatá s duší i tělem, sestoupila na Zemi, aby pomohla lidstvu pozvednout se vstříc novému stvoření, nebeskému Jeruzalému3. Jakožto člen Církve par excellence, doprovází Boží lid k setkání s oslaveným Pánem. Zanechává za sebou světelnou stopu, čistou a neposkvrněnou, která ukazuje budoucí cestu Církve.

Matka Boží otevřela z Boží milosti tento portál. Poučila nás a svěřila nám poselství, které chtěla přinést v Medjugorje, prostřednictvím šesti vizionářů, bylo jí v tom ale zabráněno. Toto poselství je obsaženo ve zjeveních Stefanie Cateriny a bylo publikováno v knížce „Život bez Boha není životem“4.

Již od začátku zjevení projevila Královna Míru přání zjevit svoji tvář všem věřícím. Ona sama si vybrala Dům-svatyni Tváře Panny Marie, kde je silně cítit její živá a činná přítomnost k prospěchu Země i celého vesmíru. Všichni, kteří přijímají Pannu Marii jako Matku a Královnu vesmíru vyjadřují její tvář a osvěcují lidstvo.

Závěr

Toto je naše svědectví – je pro nás životně důležité. Přejeme si ho přinést vám všem, aby bylo spásonosným a důležitým také pro váš život.

Těm, kteří milují Boha budou odhalena Boží tajemství. Kdo důvěřuje tomu, který stvořil, vykoupil a posvětil vesmír, kdo se mu pokorně odevzdává, nalezne jistou a láskyplnou ruku, která ho povede do plnosti života.

Připomínáme vám také na závěr poselství z 29. září nazvané „Rady pro tuto dobu“, které naleznete na těchto internetových stránkách, v němž nám sv. Michael archanděl dal body pro orientaci v době, kterou prožíváme a konkrétně nám ukázal, jakou cestou se máme ubírat.

Provázíme vás modlitbou a žehnáme vám.

Stefania Caterina e Tomislav Vlašić

4. října 2019 – svátek sv. Františka z Assisi

1Žid 4, 14

21 Jan 2, 1

3Zj 21, 22

4Život bez Boha není životem, Vydavatelství Lucii dell‘Esodo 2018-2019

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.