Začíná čas sklizně

Medjugorje 14.10.2017

Ježíšovo poselství

Drahé děti,

žehnám vám a děkuji za cestu, kterou jsme společně v těchto letech prošli. Připravili jste dnešní den, putovali jste a otevřeli nové cesty na Zemi. Nejste si zcela vědomi toho, co jste v těchto letech udělali, přesněji řečeno, co jsem udělal já vašim prostřednictvím. Otevřel jsem cestu na Zemi, cestu která musela být otevřena už od počátku Církve a která vede k novému stvoření.

Dnes je pro vás důležitý den, začíná totiž čas sklizně. Vše co Boží lid zasel během tisíciletí, nejen na Zemi, ale v celém vesmíru, musí být dnes sklizeno a uloženo do Božích sýpek. Posílám vás sklidit všechno, co bylo zaseto. Budu mezi vámi, abych sklidil vaše modlitby, oběti, slzy a lásku všech Božích dětí, které nemají hlas, jsou pošlapáváni a spoutáváni. Je čas, abych je osvobodil! Učiním tak prostřednictvím svého lidu na Zemi a v nízkém vesmíru.

Vaši věrní bratři již téměř ukončili evangelizaci nízkého vesmíru. Osvobodili mnoho uvězněných a sejmuli temnoty z očí a srdcí Božích dětí. Nyní je doba aby se i na Zemi projevila tatéž síla, je zde mnoho oklamaných Božích dětí, a to i ze strany falešných pastýřů, jež se tváří jako beránci a ve skutečnosti jsou vlky. Děti na Zemi se nacházejí v těžší situaci než ty, které žijí v ostatních částech nízkého vesmíru. Podvod nepřítele přichází také prostřednictvím částí Církve, té, která se označuje jako moje Církev, ale není jí. Nadešel čas, kdy pravá Boží Církev přijde ve světle a začne působit v plné síle, moudrosti a lásce, kteru jsem jí dal. Otec si to přeje a Duch Svatý sestoupí v mém jméně na Boží lid v celém vesmíru, protože se započala velká sklizeň.

Jak víte, Země se nachází ve velmi obtížné situaci. Působí zde Antikrist a Falešný prorok, jejichž působení se rozšiřuje na celý vesmír. Antikrist a Falešný prorok chtějí v Luciferově jménu bránit lidem poznat pravého Boha, chtějí vymazat

z jejich srdcí mé jméno, tak aby se ztratilo z paměti ponětí o spáse a Spasiteli. Uvidíte však, že pokaždé, když se Antikrist a Falešný prorok pokusí nechat upadnou v zapomění mé jméno, můj lid ho bude provolávat tím silněji. Strhne se bitva, velká bitva mezi duchy, jež rozdělí jednou pro vždy světlo od tmy, Boží děti od dětí Luciferových. Tak připravíte můj návrat. Já přijdu v celé své slávě , abych učinil definitivním to, čeho dosáhl můj lid. Když mluvím o svém lidu, mám na mysli také svoji Matku, sv. Josefa, všechny svaté v Ráji, věrná lidstva a duše v očistci, kteří se mi darovali. To je velká Boží moc, která působí. Také vy, kteří žijete a působíte na této Zemi budete svědčit o mém jménu.

Nemějte starosti, jesliže se cítíte být malými. Jsou to právě malí, kteří zvítězí, ne velcí. Uvidíte pády mocných, a nakonec i pád toho, jež se považuje za nejmocnějšího ze všech a který už od začátku časů bojoval proti Bohu: Lucifer, kníže temnoty. Bude muset pokleknout před Božím lidem a zmizet ze stvoření. Bude ponechán tam, kde si na něj už nikdo víc nevzpomene.

Odvahu, můj lide! Znamení, jež nosíte vám dá sílu bojovat váš boj. Budete pronásledováni, ale jiným způsobem, než jste byli zvyklí doposud. Skončil čas, kdy děti temnot zadržovali Boží děti. Budete procházet velké boje v duchu a budete muset být připraveni jim čelit, protože i v duchu vám posílám duše, které mají být spaseny. Vašim prostřednictvím se budu dotýkat, uzdravovat a křísit mnohé duše. Proto nebuďte ustaraní, náležíte Nebi. A protože náležíte Nebi, vyvoláváte vztek v pekle; peklo se k vám nepřibližuje, aby nad vámi zvítězilo, ale bylo vámi poraženo.

Děti, je čas, kdy každý z vás činí jasná a definitivní rozhodnutí, aby zaujal vhodné místo na bitevním poli. Už není místo pro váhání, kompromisy a pokrytectví. Nastal pro vás čas velké očisty. Slabosti budou vždy, to není problém, ty ve vás snadno překonám. Opravdovým problémem je způsob, jakým používáte svoji svobodu: když ji nesvěříte do mých rukou, když chcete sami řídit svůj život, ztrácíte sílu a stavíte se na Boží místo. Lucifer si z vás dělá legraci, protože se dopouštíte stejného hříchu jako on. Ponechejte na Bohu, aby vás vedl a ukázal, že jste jeho služebníci a On to udělá. Já budu stále s vámi a povedu svůj lid prostřednictvím sv. Michaela a ostatních velkých Archandělů, kteří připravují postupně Boží lid na bitvu a vítězství. Přijdu, abych vás osvobodil navždy, přijdou vás navštívit i vaši bratři, protože s nimi musíte být jedno. Proto je důležité, abyste učinili svá rozhodnutí a byla tak pozvednuta úroveň vašeho ducha a mohli jste se setkat s věrnými lidstvy, která již žijí ve větším světle.

Nebojte se, povedu vás, budete mít všechno, co budete potřebovat. Buďte bdělí, snažte se číst znamení času ve světle přicházejícím od Ducha Svatého a ne podle vašich emocí. Nechejte své emoce vstoupit do Božího pokoje, který vám otevře opravdovou moudrost a jedinečné poznání pravdy. Opakuji vám JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT. Jestliže máte mě, máte všechno. Chci být s vámi a je na vás, abyste chtěli být opravdu se mnou. Vím, že si to přejete, ale budete procházet velkými boji a budete muset v každém okamžiku obnovovat svoji věrnost a rozhodnutí mi náležet skrze Srdce mé Matky. Když mi budete takto obětovaní skrze Ní, neposkvrnění a v univerzálním společenství projdete společně se mnou každou zkouškou, budete silní v Bohu a budete zvěstovat všem národům moji spásu.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.