Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. října 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BŮH POSVĚCUJE VÁŠ ŽIVOT. Duch Svatý je Posvětitel, jenž vás vede na cestě svatosti. Působí ve vašem duchu a předává vám Boží svatost. Tato svatost je sémě uložené v každém z vás, neboť jste stvořeni k obrazu a podobě Boží, která je zdrojem každé svatosti. Když se rozhodnete milovat Boha, darovat se mu a sloužit mu s láskou, sémě svatosti roste a stává se rozkvetlým stromem, jenž dává radost a odpočinek všem stvořením. Ano, děti moje, každý z vás se může stát svatým, protože jste povoláni zazářit jako opravdové děti Boží, svatí a neposkvrnění.

Svatost je cestou pro všechny a ne privilegiem hrstky lidí. Bohužel, mnozí přemýšlí o svatých jako o výjimečných jedincích, Božích oblíbencích, nedostižných vzorech, keré není možno v každodenním životě následovat. Není tomu tak! Velikost svatých nespočívá v jejich výjimečných schopnostech, ale v Božím působení v nich. Toto působení, často výjimečné se stalo možným díky jejich otevřenosti neboť se nechali modelovat Bohem, vzdali se vlastního egoismu, aby se dali zcela k dispozici Duchu Svatému. Největší svatí byli lidé nejpokornější a nejprostší, kteří dovolili Boží všemohoucnosti v nich působit. Bohu je vše možné v prostém člověku.

Duch Svatý vás bez ustání volá na cestu svatosti, jež spočívá v prostotě, pokoře, a odevzdání se Božímu působení. Bohužel není mnoho těch, kteří odpovídají, lidé upřednostňují své falešné jistoty, bojí se zříci své pohodlnosti a sloužit Bohu. Vy tak neuvažujte! Bůh vám nechce vzít nic, kromě toho co vám škodí. Škodí vám mnoho věcí a nejste si toho vědomi! Vězte, že posvěcující působení Ducha Svatého je především působením uzdravujícím. Duch Svatý vás přivádí k Ježíši, jenž vás uzdravuje svými ranami a odevzdává vás Otci, který vás přijímá a dává vám nový život.

Svatost je nový život, rodící se z Božího volání a vaší odpovědi. Když se rozhodnete pro svatost, Nejsvětěší Trojice vás vede krok za krokem, až z vás učiní nová stvoření schopná myslet a konat v souladu s Božími zákony, jež jsou zákony života. Svatost je také životem v plnosti, který bez ohledu na životní zkoušky, nezná smutek. Bůh svatým neodnímá zkoušky; dopouští je, aby se posílili ve víře a rostli ve svatosti. Proto svatí vždy vítězí, působí v nich totiž síla Ježíše zmrtvýchvstalého a oni tak vstávají posíleni z každé zkoušky.

Děti, vidíte, že svět potřebuje svaté! Potřebuje odpověď každého z vás, protože lidstvo se nemůže změnit, jestli se nezmění srdce lidí. Vyzývám vás k opravdovému obrácení. Zanechte hříchů, zlozvyků, špatných myšlenek a svěřte svůj život do rukou Otce, Syna a Ducha Svatého abyste byli milováni, uzdraveni a vedeni opravdovou láskou. Takovou láskou, kterou má jedině Bůh.

Děti, nenechte se svést sliby nepřítele, jenž vám slibuje falešné šťestí prostřednictvým věcí a království tohoto světa. Jsou to hloupé přeludy! Opravdové štěstí je ve svatosti, kterou náležíte Bohu, on je vaším Stvořitelem a nemá jiné přání než vás vidět šťastné. Putujte s Ním a když trpíte, trpte s Ním. Utrpení není hořké, když se prožívá s Bohem, naopak je plné naděje. Nic není těžké, když jdete společně s Bohem. Nezapomínejte, že jste povoláni zvítězit nad zlem a vládnout společně s Bohem v novém stvoření.

Doprovázím vás na cestě svatosti a podpírám vás v každé zkoušce. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.