Vstříc Novému Stvoření

Čas ticha

Napsat komentář

Drazí bratři a sestry,

srdečně vás zdravíme. Během uplynulých let jste byli s námi prostřednictvím knih, videokonferencí, rozjímání a všeho, co jsme zveřejnili na těchto stránkách. Jsme vám za to vděční; pocítili jsme vaši modlitbu a vaši lásku k nám.

Naším svědectvím jsme chtěli naznačit cestu víry, která nám byla zjevena a může se shrnout takto: obětovat život Ježíši skrze Nejsvětější Pannu Marii, abychom s ním byli spojeni v Duchu Svatém, byli s důvěrou odevzdáni do Otcových rukou a žili podle zákonů čistého Ducha. Vysvětlili jsme vám, že celý vesmír musí být přiveden ke Kristu, a že v tuto dobu trojiční působení směřuje k přivedení celého stvoření ke Kristu.

Vstupujeme do nové fáze. Evangelizace celého vesmíru prostřednictvím lidstev věrných Bohu byla tento rok zaměřena na střední vesmír, v němž žijí nerozhodné a individualistické civilizace. Bratři věrní Bohu střední vesmír prošli a doposud jím procházejí. Zvěstují všem spasení, které vykonal Ježíš Kristus a Boží plán přivedení všeho k němu. Tyto civilizace se budou muset jasně rozhodnout: pro Ježíše Krista nebo proti němu.

Po evangelizaci středního vesmíru, začíná nyní evangelizace VESMÍRU NÍZKÉHO, v němž se nachází také Země. Na začátku se uskutečňuje v duchu: Duch Svatý prostřednictvím zvláštních nástrojů v této době, kteří jsou spojeni s celým nebem a očistcem proniká nízký vesmír, aby připravil každého člověka dobré vůle a uschopnil ho k rozhodnutí se pro Ježíše Krista. Bude to muset být jasné rozhodnutí: buď s Ježíšem nebo s Luciferem; už nebude možné zůstat nerozhodný. Působení zvláštních nástrojů v duchu odpovídá přesnému řádu, jež si přeje Bůh: nejdřív procházejí andělé, potom centrální buňka, aby připravila cestu pro události, jež přijdou; nakonec nastoupí bratři věrní Bohu z vesmíru, kteří vstoupí v těle do nízkého vesmíru aby mohli působit také na hmotu. Budou zasahovat tam, kde to bude nutné a zviditelní se takovým způsobem a v době, kterou určil Bůh. Jedná se tedy o postupný proces, jehož trvání záleží na odpovědi lidí, ale tento proces se nebude pokračovat donekonečna, protože Bůh určil hranici lidské nerozhodnosti.

Celé stvoření čeká, až se křesťané na Zemi připojí k Božímu působení spolu s výjimečnými nástroji. Křesťané jsou povolaní, aby svědčili před celým vesmírem o prvním Ježíšově příchodu. Proto jsou vyzváni k uvědomění si síly s jakou Duch Svatý zapojuje vesmír, aby posílil svůj lid a oslovil každého člověka dobré vůle.

Jako členové centrální buňky jsme oba dva povolaní k účasti na působení, které je nám svěřené v této době. Proto ustupujeme z veřejné scény a vstupujeme do ticha, které od nás Bůh žádá. To znamená, že už k vám nebudeme promlouvat s takovou intensitou a tak často jako během minulých let; předáme vám to, co dostaneme vysloveně pro vás. Budeme se věnovat působení v duchu, o němž jsme vám už řekli. Svojí modlitbou a obětí života budeme nadále pomáhat těm, kteří upřímně věří tomu co nám Bůh zjevil a co jsme vám předali a přejí si mít účast na přivedení všeho ke Kristu.

K čemu toto ticho? Především musí členové centrální buňky soustředit síly tam, kde je Bůh posílá v duchu; proto je nutné, abychom my dva působili v tichosti a neplýtvali svými silami. Za druhé, ticho je nutné také pro vás, aby se každý rozhodl, v plné svobodě a s probuzeným duchem, jak a jakým způsobem sloužit Bohu a božímu plánu pro tuto dobu. Bůh čeká, že se jeho lid konkrétně vydá cestou uskutečňování svého povolání. Proto je dobré, abyste se organizovali v buňkách tak, jak jsme vám vysvětlili: ve společenství lásky a služby. Společně s druhými můžete upevnit své rozhodnutí a být stále věrohodnějšími svědky Boží přítomnosti a jeho působení ve vás, mezi vámi a vaším prostřednictvím. Tak se dosáhne obnovy Božího lidu, který bude zcela spojen s Ježíšem Kristem a ve společenství se všemi silami dobra, jež působí ve vesmíru.

Ti mezi vámi, kteří chtějí upřímně a bez osobních ambicí mít aktivní účast na této cestě a na iniciativách určených pro její uskutečňování, vždy naleznou na této stránce užitečné informace: budou se moci obrátit na bratry a sestry z buňky ”Luci dell’Esodo“ , kteří už roky jdou a pracují na těchto stánkách, aby vám pomohli prohloubit a konkretizovat cestu, kterou Bůh určil. (Pro české čtenáře je možno se obracet také na kontakt uvedený na této stránce v českém jazyce. Poznámka překladatele). Kromě toho můžete znovu číst a prohloubit obsah knih a všeho co jste dostali během těchto let, protože Pán nám dal mnohá a podrobná vysvětlení.

Možná se ptáte co se bude dít v nízkém vesmíru a na Zemi. Mnohé odpovědi najdete v knize „Přes velkou bariéru“, v 15. kapitole, kterou jsme zveřejnili na této internetové stránce (v italštině). Zde je vysvětleno co chce Bůh dělat a co by měli dělat všichni. Zmíněná kapitola končí poselstvím svatého archanděla Michaela, který je předchůdcem druhého Ježíšova příchodu a je na čele všech Božích šiků. On se obrací přímo na Kristovu církev na Zemi, aby ji vyzval k odpovědi. Při četbě toho všeho se vám dostane jasných a konkrétních směrnic, jak je třeba se postavit v této době.

Evangelizací nízkého vesmíru začíná fáze, která bezprostředně předchází slavnému Kristovu příchodu. Celý lid musí být připraven ho přijmout. Svatý Michael shromáždí lid a předá ho Kristu.

Vysvětlili jsme vám, že Boží lid je řádovým nástrojem, jež Bůh vždy používal, aby uskutečnil své plány. V této fázi lidských dějin, před nezměrnými výzvami, které čekají všechny Boží děti ve vesmíru, Bůh určil zvláštní nástroje, aby pomohl svému lidu: anděly, centrální buňku a bratry ve vesmíru věrné Bohu. Ti mají za úkol připravit lidu cestu, pomoci mu, ochraňovat ho od nápadů zlého.

Sám nebude moci nikdo projít cestou, jež se otevírá před celým vesmírem, žádný z mocných lidí na Zemi, žádný charismatik. Všichni jsou určeni se spojit se zvláštními nástroji, tak jak to chce Bůh. Kdo odmítá tyto nástroje, zůstává v nebezpečí neplodného individualismu, který ho povede do zmatku a vystaví je působení pekelných sil.

Zároveň s Božím působením působí také Lucifer a jeho následovníci, ti připravují příchod Antikrista. Můžete si představit, a částečně to už vidíte, v jak velkém napětí mezi dobrem a zlem se nachází Země, očekává se od ní odpověď Bohu. Bůh dovolí, aby toto napětí dosáhlo nejvyššího vrcholu s cílem, aby zcela vyniklo dobro, a aby bylo zlo přinuceno se stáhnout. Každý bude zkoušen. Zhroutí se vše egoistické. Vyjdou na světlo lži, na nichž stojí moc a falešná jistota lidí na Zemi. Také mocní na Zemi budou zkoušeni jeden po druhém.

Falešná, egocentrická a individualistická spiritualita bude tvrdě zkoušena a bude vystavena vlivu nepřátelských sil. Nic nezůstane stát bez univerzálního společenství, jež prochází přes společenství s výjimečnými nástroji.

Vyzýváme vás, abyste měli na mysli tři sloupy, základy Božího království: oběť života Ježíši skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie; neposkvrněnost (to znamená přímost a průzračnost před Bohem); universální společenství.

Na závěr vás ujišťujeme, že se za vás všechny budeme modlit, obětovat se a žehnat vám. Po dobu těchto let jsme se vždy snažili věrně odpovědět Bohu. Nikdy jsme neměli v úmyslu někoho napadnout nebo urazit; jestli jsme udělali takový dojem, žádáme o odpuštění.

Povzbuzujeme vás, abyste vytrvale pokračovali. Bůh vás nikdy nenechá samé: povede vás správnou cestou, bude vás poučovat svými silnými vnitřními podněty, bude vás chránit. Nemějte strach! Bůh vše potvrdí podle Ježíšova zaslíbení.

Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť

vaše vykoupení je blízko.“

(Lk 21,28)

Zdravíme vás a žehnáme vám

Stefania Caterina a Tomislav Vlašič

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.