Vstříc Novému Stvoření

Intimita s Bohem

Napsat komentář

Pentecostes

 

Zdravím vás drazí čtenáři!

Doufám, že jste s Ježíšem prožili Velikonoce prozářené vzkříšením. Blížíme se k velké slavnosti Letnic. Katechismus katolické církve nám na jednom místě připomíná hluboký význam této slavnosti: „Padesát dní po zmrtvýchvstání, v den letnic oslavený Ježíš Kristus vyleje Ducha v hojnosti a jasně ho ukazuje jako božskou Osobu, takže Nejsvětější trojice je plně zjevena. Poslání Krista a Ducha se stává posláním církve vyslané, aby hlásala a šířila tajemství trinitárního společenství“ (Kompendium katechismu katolické církve III § 144).

Pro každého z nás je velmi důležité žít v čím dál užším vztahu s Duchem Svatým, aby nás vedl, posvěcoval, abychom s jeho pomocí žili v Kristu, a aby nás poslal svědčit o Kristově životě. K dosažení toho vám tento měsíc nabízím jako pomoc poselství Ducha Svatého, které jsem dostala v příležitosti vigilie seslání Ducha Svatého v roce 1999, pojednávající o nutnosti pravé intimity s Bohem v našem životě jakožto o základě našeho duchovního života.

Přeji vám, abyste přijali milost a sílu od Ducha Svatého, a tak byli stále víc ponořeni do blaženého života už zde na Zemi. Mohlo by se zdát, že jde o utopii, ale není tomu tak; všichni toho můžeme dosáhnout se silnou pomocí Ducha Svatého, díky jemuž můžeme den za dnem zakoušet Boží velikost a dobrotu.

Srdečně vás zdravím v Kristu.

Poselství Ducha Svatého z 22. května 1999, vigilie seslání Ducha Svatého

„Dnes večer při vigilii seslání Ducha Svatého vám žehnám. Chci vám připomenout, že každá vaše námaha v duchovním životě je bezcenná, jestliže nežijete v intimním vztahu s Bohem. Jen málo duší nalezlo Boha a to i z těch, kteří říkají, že mu náleží. Málo duší nalezlo Boha jako přítele, a ještě méně je těch, kteří ho nalezli jako Otce.

Téměř každému z vás schází intimita ve vztahu k Bohu, schází vám schopnost vstoupit do ticha a slyšet Boha jakožto část vlastního života. Nicméně všichni jste povoláni, abyste vnímali intimní kontakt se mnou; můžete toho dosáhnout, jestliže mě milujete a jste schopni stáhnout se do sebe, do nejhlubší části své bytosti, která je velmi tajemná, tajná a nedotknutelná, tam, kde žiji já. Měli byste tento kontakt vnímat jako něco, co vás činí plodnými, protože já jsem Duch Boží, Duch Života. Stejně jako se počne život v intimitě mezi manžely, se počne Boží život v intimitě duše s Bohem. Vyzývám vás k této intimitě, bez níž mě nebudete moci nalézt. Nemůžete mě najít ve výjimečných fenoménech ani tam, kde je hluk a zmatek, tam kde je přemíra slov. Můžete mě najít pouze v intimitě vaší duše a vašeho života.

Prosím vás, abyste nikomu nedovolili narušit vaši intimitu s Bohem, aby váš vnitřní prostor náležel pouze Jemu a vám a nikomu jinému. Nedovolte, aby vás pronikl jed světa se vším, co je špinavé, a tak znesvětil onu intimitu, která je i vaší svatyní. Právě zde, ve svatyni své duše musíte být v tichu a na kolenou se klanět Bohu.

Také po vás žádám, abyste za všech okolností ctili intimitu každé duše. Žádám především kněze: pomozte všem duším, jež jsou vám svěřeny, aby v sobě našly intimní místo s Bohem, naučte je, aby ho respektovaly u druhých. Takto roste zdravé společenství věřících, když jedni pomáhají druhým v nalezení a prožívání intimnosti s Bohem a její respektování u všech ostatních. V tomto respektu se rodí pravá církev, jež je svatyní lásky.

Respektovat intimitu osoby neznamená, že se nemá napomínat. Znovu se obracím na kněze, ale také na rodiče a vychovatele: nechte dozrát osobu, aby mohla svobodně růst před Bohem. Ne tak svobodná, že by si mohla dělat, co chce, ale svobodná, protože jí někdo naslouchá a respektuje ve svobodě růstu a rozhodnutí. Tak postupuje Bůh, vždy respektující vaší svobodu. Dovolte, aby měl Bůh poslední slovo a nikdy ne vy, i když jste kněžími a vychovateli. Zanechte na Bohu dokonání jeho díla v každém člověku. Vám přísluší připravit půdu pro setbu, tak, jak to přísluší zahradníkovi, ale růst mu nedává on. Proto vám radím, abyste se vyjadřovali mírně, ale jasně. Pomozte osobám, jež jsou vám svěřeny, dospět k jasnému existenciálnímu rozhodnutí; duše někdy, kromě toho že jsou egoistické, nemají poznání pravého dobra. Pak nechte každého, ať se rozhodne ve svobodě, nic víc.

Říkám vám všem: vaším úkolem je projevit lásku svým bratřím a nakolik je to možné, přivést je k pravdě. Vždy ale respektujte rozhodnutí druhých, i když jsou bolestivá, tak, jako je respektuji já, ačkoliv vidím, že jdou k záhubě. Mnozí z vás přicházejí ke svatyni pravdy a nevstoupí do ní. To je strašné! Je to podobné smrti hladem na prahu slavnosti se stolem plným všeho dobrého. Tak žijí a zhasínají mnohé duše.

Výchova a formace bez respektu osoby v její intimitě, zvlášť pak v intimitě s Bohem, způsobuje skutečné násilí. Duši se nedostává pomoci v jejím zrání a růstu, ale vštěpuje se jí disciplína. Její intimní prostor obsazuje pravidlo, forma a zákon; osoba se považuje za dobrou, protože dodržuje pravidla, ale to není vždy pravda. Disciplína a dodržování pravidel je potřeba, ale k tomu musí dojít bez nucení, rozkazování a úplně bez násilí. Člověk, kterému se dostává pomoci k růstu ve víře a v respektování bližního, se přirozeně orientuje k pravé vnitřní disciplíně, vycházející z Božích zákonů, napsaných v každém z vás. Často má však fáze růstu dramatický průběh, protože vedení osoby není zanecháno mě, ale nějaké lidské mysli, lidské vědě, lidskému strachu a strach rodí strach.

Otázka: „Co se stane osobám v hnutích a sektách, které odmítají Boha a v mnohých případech se klanějí satanovi?“

„Když mluvím o špatné výchově, nemám na mysli pouze určité sekty a tak zvaná hnutí odporující Bohu, v nichž je opravdu mnoho násilí. Bohužel mám na mysli určité křesťanské skutečnosti, v nichž dochází k násilí na duších, a kdybyste jen věděli kolik! Nemyslete si, že se v oblasti zasvěceného života respektují osoby více než jinde a že jsou lépe vedeny: když chybí mé vedení, je výsledek stejný. V mnohých křesťanských hnutích, v náboženských komunitách, nebo řádech se někteří jejich členové modlí a modlí, vydávají se za spravedlivé a mají plná ústa vzývání Ducha Svatého, ale mě neznají, protože mě nemilují ani se mi nedarují. Zůstávají egoisty a pokrytci. Nejsou tak vedeni Bohem a nemohou vést jiné, jsou slepci vedoucí jiné slepé; soudí druhé a nezřídka způsobují nesmírné škody svým bližním, a co je nejhorší, že to dělají v Božím jménu. Nikdo nemůže opravdu pomoci druhým beze mě!“

„Chtěla bych tě poprosit, Duchu Svatý, o dar živého vztahu se Třemi osobami Nejsvětější Trojice a o milost odpovědně žít v tomto vztahu. Dej mi a dej nám tuto milost.“

„Co ode mě žádáš, je velký dar a zároveň velký zisk. Ve vztahu s Nejsvětější Trojici je obsažena podstata celého duchovního života a také celá teologie; není nic důležitějšího. Člověk vynakládá námahu při studiu zabývající se otázkou kdo je Bůh, jak najít Boha, co dělá Bůh, jaké má Bůh vlastnosti; nechápe, že skutečnou cenu má pouze jeho vztah s Bohem, protože v intimním vztahu s Trojjediným Bohem spočívá podstata života, vše co je potřeba pro život a co život přesahuje. Váš život v Bohu a s Bohem obnovuje vaši bytost, inteligenci, všechny vaše schopnosti a vede k nalezení jejich pravého rozměru. Musíte si to vše ale upřímně přát a žádat o to, protože Bůh vám nic nenutí, ani svou lásku. Stále vás hledá, ale k ničemu vás nenutí, miluje vás, ale neutlačuje vás, touží po vás, ale nevlastní vás, nechává vám svobodu k rozhodnutí a k pochopení, kde je život.

Dnes vám žehnám, aby ve vás byla neustálá touha po Bohu; jestliže to bude upřímná, čistá touha, bez ambicí a kompromisů, povedu vás tam, kam vás mám dovést, to znamená k Otci skrze Syna. Ježíš a já neustále usilujeme o to, aby každý z vás dosáhl plnosti, a všechno co děláme, je pro váš život. Vše prochází našimi životy, abyste byli přivedeni k životu Otce.

Velmi vás miluji a chráním vás; dávám vám milost k otevření stále většího prostoru ve vás a v duších vašich bratří, prostor, jímž proudí život mezi stvořením a jeho Stvořitelem, prostor nekonečné, stále vás obnovující lásky.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.