Úvahy

Napsat komentář

29.9.2015 Identita člověka část 1

22.9.2015 Jak působí Nejsvětější Trojice?

8.9.2015 Maria Matka a Královna Církve a vesmíru

Toto je slavnostní den

Napsat komentář

Výročí zjevení v Medjugorje

Poselství Panny Marie Stefanii Caterině

Panna Maria říká:

Drahé děti,

dnes si přeji vám požehnat slavnostním požehnáním, které mi svěřil Bůh pro mé děti. Vy se mi obětujete a já vám za to děkuji. Čeká nás mnoho společné práce.

Vězte, děti, že každé moje zjevení, i to nejméně známé, má jediný cíl: vytvořit nový lid. Nový lid, jenž objímá celý vesmír. Vždy jsem chtěla a chci i nyní shromáždit pod svým mateřským pláštěm všechny děti rozptýlené ve vesmíru, protože všichni ve vesmíru jste bratři a moje mateřské Srdce hoří touhou, aby byly všechny děti shromážděny kolem svého Otce. Chci vám říct, že moje mateřská péče mně nutí hledat i poslední z mých dětí a navrátit ho k životu.

Další

Úvahy

Napsat komentář

Přepsat dějiny, svazek II, Vesmír a jeho obyvatelé

Napsat komentář

Vážení čtenáři,

v červenci minulého roku vyšel v Itálii další svazek z cyklu Přepsat dějiny, na  jehož překladu do češtiny se pracuje. Mezitím začaly na italských stránkách vycházet audio komentáře k jednotlivým částem knihy. Budeme se snažit Vám je postupně přinášet.

 

Další

Nový lid oslavuje život (8)

Napsat komentář

Velká Boží zvěstování

Drazí bratři a sestry,

budeme společně pokračovat na naší cestě. Dnes se zamyslíme nad důležitým aspektem, obsaženým v poselství Nejsvětější Trojice, které Vám dnes přinášíme.

Jakým způsobem chápete Boží působení? Jako řadu katastrofických, nečekaných, či magických událostí, nebo událostí bez vzájemné návaznosti? Vždyť Bůh působí bez přestání, harmonicky, protože je Láska, která tvoří a přivádí vesmír k dokonalosti. Jeho základní působení přichází prostřednictvím vibrací jeho života. Každé stvoření přijímá tyto vibrace podle své originality, v míře odpovídající vnitřní otevřenosti a ochotě.

Vibrace Božího života postupně roste v celém vesmíru. Dosáhne svého vrcholu v přivedení celého stvoření ke Kristu: ti kdo přijmou Ježíše Krista budou přivedeni do mystického sjednocení s Bohem a budou schopni v plnosti přijímat jeho vibrace; ti kteří ho odmítnou, zůstanou slabí a ponecháni sami sobě. To je proces oddělování dobra od zla, proces proměny a pozdvižení těch, kdo přijímají Boha.

Projevování se vnějších události je plodem a následkem procesu, který nás přivádí k přijetí, či odmítání Božího působení. Toto se rozvíjí v nás a odráží se na vnější svět. V současnosti máme již dostatek informací a nikdo nemůže zůstat nerozhodný. Ti, kteří Boží působení přijímají se nechávají odpovědně zapojit. Naše účast vycházející z nitra je živoucí a proudí jako modlitba, která sytí náš život.

Další

Nový lid oslavuje život (7)

Napsat komentář

Nová výzva všem

Drazí bratři a sestry,

nadále se za vás všechny modlíme. Se všemi sdílíme, co prožíváme, aby Boží tvář zazářila na celé lidstvo.

Jak už jsme několikrát podali svědectví, tak to prohlašujeme i nyní; působení Trojjediného Boha se projevuje každým dnem stále víc. Bůh ve své lásce chce spasit a pozvednout celý vesmír.

V poselství, které vám níže nabízíme, se Bůh projevuje ve svém působení. Existuje několik základních principů:

  • Bůh miluje všechny; všechny zve ke spáse. Ve své lásce vyjadřuje podstatu svého působení;
  • Bůh vytlačuje zlo, a nedovoluje, aby vítězilo. Přichází na pomoc lidstvu v každé epoše, situaci a v každé chvíli, aby bylo zlo poraženo;
  • Dává nám všechny nutné prostředky. Zvlášť dává lidstvu jeden vznešený nástroj, jímž je jeho Matka. Kdo může tak jako jeho Matka, ponořená do Boha, předávat Boží lásku?

Další

Nový lid oslavuje život (6)

Napsat komentář

Bůh existuje

Drazí bratři a sestry,
lidské dějiny, už od samého prvopočátku, svědčí o tom, že Bůh existuje; lidstvo to tušilo a chápalo i když omezeným způsobem a často se mu klanělo špatným způsobem.

Bůh komunikoval s lidstvem. V Ježíši Kristu ukázal svoji tvář a otevřel lidstvu cestu, aby ho mohlo plně poznat a pozvednout se k životu s ním.

V následujících dnech budou křesťané slavit velké svátky, aby se sjednotili s Bohem: Nanebevstoupení Páně, které pozvedlo naši přirozenost do božského rozměru; sestoupení Ducha Svatého do našich srdcí, jež nás vnitřně vede v našem pozvedání se přes hranice našich schopností; Nejsvětější Trojice ve které docházíme plného uskutečnění v novém stvoření, kde končí smrt a všechno utrpení (Zj 21, 4)

Další

Older Entries