Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. května 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT SE RODÍ VE CHVÍLI POČETÍ, když vás tvoří Bůh. Tímto okamžikem začíná nádherné tajemství života. V Božích očích jste hotová stvoření od prvního okamžiku, kdy se začínáte vyvíjet v mateřském lůně. Vaše tělo musí procházet fázemi růstu, ale duch a duše jsou věčné a jsou okamžitě připraveni. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by embryo pouhým “uzlíkem masa”, jak se mnozí z vás, bohužel, domnívají a z čehož pramení těžký hřích potratu. Jsou na omylu, protože si myslí, že člověkem se zárodek stává, až začne myslet mozkem. Mozek je ale orgán, jež potřebuje ke svému vývinu čas; naproti tomu, vaše mysl je tvořena v duchu a duši již od prvního okamžiku života a pouze čeká, až se projeví navenek. Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. dubna 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BOŽÍ ŽIVOT JE VE VÁS, JSTE STVOŘENI K BOŽÍMU OBRAZU A PODOBĚ A JSTE TVOŘENI DUCHEM, DUŠÍ A TĚLEM. Mnozí tuto skutečnost nechápou a to je příčinou mnohých problému a nemocí ve fyzické i psychické rovině. Chci vám pomoci to pochopit.

Ve vašem DUCHU žije a působí Duch Svatý. Je ve vás činný bez ustání, aby udržoval váš život, jak tělesný, tak i duchovní. Jeho působení v sobě zahrnuje moc Nejsvětější Trojice. Lidský duch střeží Boží přítomnost. Již od počátku své existence se musí člověk rozhodovat, zda dovolí Duchu Svatému v sobě volně působit, či naopak se jeho přítomnosti uzavře. Toto rozhodování vychází z ducha.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. března 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BOŽÍ ŽIVOT ROSTE A PŘEDÁVÁ SE VE SPOLEČENSTVÍ. Roste v té míře, ve které je dáván. Když víc milujete, cítíte se více milováni, když více dáváte, více dostáváte. To je velký duchovní zákon, který bohužel chápou jen nemnozí. Velká část lidí nevychází ze sebe samých, nemiluje a proto nepřijímá lásku. Čím méně tito lidé přijímají, tím méně milují. Takto se kruh uzavírá a lidstvo stále více sklouzává do temnot sobectví a samoty.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Temnota Země a světlo Božího lidu

Poselství Panny Marie

25.2.2018

Drahé děti,

zdravím vás všechny. Ty, kteří jste tady byli v těchto dnech, ty, kteří jste zde právě dnes i ty, kteří přítomni nejsou, ale jsou s vámi sjednoceni v duchu. Chci vám poděkovat za úkol, jež jste na sebe vzali i za vážnost, kterou projevujete v této době. Ráda bych vám řekla, že Boží lid musí být stále více viditelný, protože to je jedinou spásou pro lidstvo. Do tohoto lidu se budou zapojovat Boží děti hledající život.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. února 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říct, že ŽIVOT V BOHU JE ŽIVOTEM LÁSKY A SPOLEČENSTVÍ. Jste plodem lásky a společenství mezi Třemi Osobami Nejsvětější Trojice. Proto jste předurčeni k životu v lásce a společenství s Bohem a mezi sebou navzájem.

Na počátku stvořil Trojjediný Bůh vaše předky; ne jediného muže a jedinou ženu, ale mnoho mužů a žen, kteří tvořili první buňku lidstva. Bůh si přál, aby se milovali opravdovou láskou a navzájem se přijímali jako bratři a sestry, děti téhož Boha. Povolal je, aby žili jako jeho milované děti, plné cti a důstojnosti, strážci stvoření. Prarodiče žili svobodní a nesmrtelní, v Boží přítomnosti, ponořeni do nádherné přírody, jež byla člověku přátelská.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. ledna 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT JE NESPOUTANÁ SÍLA A EXISTUJE V CELÉM VESMÍRU. Je takovým do té míry, dokud vychází z Trojjediného Boha, věčného zdroje života.

Bůh vtiskl každé bytosti nezadržitelnou životní sílu, která pak v sobě nese zárodek nového života. Proto život rodí život. Kdyby tomu tak nebylo, zavládla by smrt a bytí by bylo popřeno. Tak tomu však není. Život je vždy silnější než smrt; nepřetržitě se rozšiřuje a vládne v celém vesmíru.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Křest Páně – Ježíšovo poselství

Moje drahé deti, najskôr vás žehnám a ďakujem vám za celú cestu, ktorú ste so mnou urobili, za všetky vaše obete a vaše modlitby, za vašu obetu. Sú vzácne pre Boží ľud.

Včera ste dostali praktické rady k tomu, čo vás v tomto čase očakáva. Dnes vám ale dám užitočné rady pre vašu vnútornú cestu.

Dnes začína vaše poslanie, ktorým je evanjelizácia Zeme. Začína v deň, v ktorom si pripomínate môj Krst a ktorým som ja sám začal svoje veľké verejné vystúpenie a svoje poslanie. Aj vaše poslanie je v tom istom čase vystúpením pred celým ľudstvom Zeme a vesmíru. Evanjelizácia Zeme je potrebná ako nikdy predtým, lebo na túto planétu sa vrátim a zjavím sa v sláve. Preto evanjelizácia Zeme ukončí prípravu môjho príchodu.

Celý příspěvek