Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Boží království je mezi vámi

Drazí bratři a sestry,

stále neustávají zmatky kolem našich stránek, jenž jsou opakovaně cílem útoků. To nám připomíná stále větší odpovědnost žít a rozšiřovat univerzální poselství spásy, které nám bylo svěřeno a které jste poznali v uplynulých letech.

Co se týče nás, snažíme se stále víc předávat, to, co jsme dostali. Proto vám nabízíme poselství Panny Marie z 13. května letošního roku, které rozvíjí povahu a způsoby evangelizace Země a zjevení Božího království v tomto čase.

Protože věříme, že naše stránky budou nadále čelit různým tlakům, kvůli obsahu, jež přináší a který je zjevně pro někoho nepříjemný, vás žádáme, abyste nám pomohli, jak nejlépe umíte, svědčit a předávat dalším, co jsme vám sdělili a nadále budeme sdělovat. Jsme si jisti, že se můžeme spolehnout na vaši spolupráci a předem vám děkujeme.

Jak můžete pozorovat, zmatek na Zemi sílí každým dnem. Proto je nezbytné pro každého z nás být zakořeněni stále více v životě Nejsvětější Trojice. To nás uschopní nebýt zmítáni událostmi světa a poznávat potřebné kroky, které je třeba učinit, jako jednotlivci i jako lidstvo.

Stále spojeni v modlitbě a oběti života Bohu vás zdravíme a žehnáme s přáním všeho dobrého.

Tomislav Vlašić e Stefania Caterina

31. května 2018

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. června 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT SE VTĚLUJE V ČASE A PROSTORU. Váš život není něco abstraktního, výslednice náhodných okolností. On vyvěrá z lásky a mysli Trojjediného Boha. Život každého člověka je jako nádherný strom: kořeny má ve věčnosti, kvete a přináší plody v čase, aby byl znovu přesazen do věčnosti, kde bude přebývat navěky. Váš Stvořitel, jako moudrý zahradník, ví kam umístit každý strom, ale i strom musí udělat to, co mu náleží. Vysvětlím vám proč.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Církev Ježíše Krista celého vesmíru

Tomislav Vlašič a Stefania Caterina

Drazí bratři a drahé sestry, tímto dokumentem veřejně vyhlašujeme existenci a poslání „Církve Ježíše Krista celého vesmíru„.

Během těchto let jsme vás prostřednictvím knih a promluv seznámili s tím co nám zjevil Bůh a jeho nástroje. Jedná se o velký Boží plán spásy pro celý vesmír. Na této internetové stránce1 naleznete vše potřebné k pochopení toho, o čem mluvíme. Zde se omezíme jen na shrnutí některých zásadních bodů, které jsou základem cesty a poslání Církve Ježíše Krista celého vesmíru.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Úvahy

5.5.2018 Buďte mým prorockým a královským lidem 

28.4.2018 Nové kněžství – jeho služba v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru 

21.4.2018 Nové kněžství

14.4.2018 Spasený a celistvý člověk

24.3.2018 Být svobodní v Kristu

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. května 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT SE RODÍ VE CHVÍLI POČETÍ, když vás tvoří Bůh. Tímto okamžikem začíná nádherné tajemství života. V Božích očích jste hotová stvoření od prvního okamžiku, kdy se začínáte vyvíjet v mateřském lůně. Vaše tělo musí procházet fázemi růstu, ale duch a duše jsou věčné a jsou okamžitě připraveni. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by embryo pouhým “uzlíkem masa”, jak se mnozí z vás, bohužel, domnívají a z čehož pramení těžký hřích potratu. Jsou na omylu, protože si myslí, že člověkem se zárodek stává, až začne myslet mozkem. Mozek je ale orgán, jež potřebuje ke svému vývinu čas; naproti tomu, vaše mysl je tvořena v duchu a duši již od prvního okamžiku života a pouze čeká, až se projeví navenek. Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. dubna 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BOŽÍ ŽIVOT JE VE VÁS, JSTE STVOŘENI K BOŽÍMU OBRAZU A PODOBĚ A JSTE TVOŘENI DUCHEM, DUŠÍ A TĚLEM. Mnozí tuto skutečnost nechápou a to je příčinou mnohých problému a nemocí ve fyzické i psychické rovině. Chci vám pomoci to pochopit.

Ve vašem DUCHU žije a působí Duch Svatý. Je ve vás činný bez ustání, aby udržoval váš život, jak tělesný, tak i duchovní. Jeho působení v sobě zahrnuje moc Nejsvětější Trojice. Lidský duch střeží Boží přítomnost. Již od počátku své existence se musí člověk rozhodovat, zda dovolí Duchu Svatému v sobě volně působit, či naopak se jeho přítomnosti uzavře. Toto rozhodování vychází z ducha.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. března 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BOŽÍ ŽIVOT ROSTE A PŘEDÁVÁ SE VE SPOLEČENSTVÍ. Roste v té míře, ve které je dáván. Když víc milujete, cítíte se více milováni, když více dáváte, více dostáváte. To je velký duchovní zákon, který bohužel chápou jen nemnozí. Velká část lidí nevychází ze sebe samých, nemiluje a proto nepřijímá lásku. Čím méně tito lidé přijímají, tím méně milují. Takto se kruh uzavírá a lidstvo stále více sklouzává do temnot sobectví a samoty.

Celý příspěvek