Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Ochraňovat pro život

19. marca 2020, sviatok svätého Jozefa

Posolstvo svätého Jozefa

Ochraňovať, aby ste žili

Drahé deti,

žehnám vás a ďakujem vám za celú cestu, ktorú ste urobili v týchto rokoch. Žehnám vaše otcovstvo a materstvo a celý ľud, ktorý vám je zverený. Aj keď k vám hovorím zriedkavo, som vždy medzi vami prítomný spolu s Najsvätejšou Pannou Máriou, mojou Nevestou.

Odjakživa som bol považovaný za ochrancu Svätej rodiny. Byť ochrancami znamená niečo omnoho širšie. Vy všetci ste ochrancovia jedni pre druhých Božieho života a každej milosti, ktorá vám bola daná. Ochraňovať znamená predovšetkým žiť. Máte ochraňovať, aby ste žili, aby ste si pripomínali a aby ste sa pozdvihli. Bez chránenia Božích vecí je ťažké pozdvihnúť sa k nebu. Ľudia na Zemi premrhávajú milosti, ktoré dostávajú a ktorými sú obklopení. Premrhávajú ich povrchným spôsobom, lebo ich nevedia ochraňovať.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Trojiční působení

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Úvod

Drazí bratři a drahé sestry,

zdravíme vás a přinášíme vám požehnání Nejsvětější Trojice. Jak víte, 20 května 2018 jsme vám oficiálně oznámili přítomnost a působení „Církve Ježíše Krista v celém vesmíru“ na Zemi1. K tomuto kroku jsme došli po mnoha letech putování a mnohých zjeveních, která jsme vám zprostředkovali v knihách, poselstvích, promluvách a bratrských setkáních.

Od té doby až doposud Pán a jeho nástroje pokračují ve zjevování různých aspektů trojičního působení k prospěchu Božího lidu. Proto bychom rádi zahájili sérii úvah, které budeme pravidelně zveřejňovat na těchto stránkách. Doufáme, že vám takto poskytneme rámec pro orientaci k pochopení působení Nejsvětější Trojice v této době, prostřednictvím událostí, jichž budeme svědky.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jsem Spoluvykupitelka lidstva

z 22. února 2020 – Stolec sv. Petra a výročí nadace „Pevnost Neposkvrněné“

„Drahé děti,

v tomto tak výjimečném dni1 vás všechny, s nezměrnou láskou, tisknu na své Srdce, zvlášť nemocné a všechny, kteří trpí v duchu, ti jež jsou pronásledováni kvůli této cestě ve svých rodinách nebo na pracovišti. Všechny vás tisknu k sobě, protože vás miluji a chci vám být nablízku ve všech zkouškách.

Mnohokrát jsem vás žádala, abyste mi pomohli se spásou duší. Dnes vám říkám: pomozte mi v mém díle Spoluvykupitelky. Já jsem Spoluvykupitelka lidstva celého vesmíru. To není nějaký titul, je to mé poslání, mé dílo mezi vámi. Toto poslání jsem přijala od chvíle svého početí. Proto jsem vaší Matkou, protože jsem souhlasila, že budu spolu s mým Synem nést všechnu bolest vesmíru, abych vás vytrhla z utrpení a smrti.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Obnovuji s vámi smlouvu

19. ledna 2020 – Slavnostní zasvěcení lidu Nejsvětější Trojici

Poselství Boha Otce

„Drahé děti,

došli jste až do dnešního dne, ve kterém jste se rozhodli slavnostně zasvětit Nejsvětější Trojici.1 Je to důležitý den pro vás zde přítomné, pro lid, který je s vámi sjednocen a pro mnohé na Zemi, kteří se cítí být součástí Církve Ježíše Krista celého vesmíru.

Tento den je zároveň cílem i výchozím bodem. Je cílem, protože dnes končí vaše příprava a je výchozím bodem, neboť dnes začíná vaše vlastní poslání. Neznamená to, že už nedostanete žádná vysvětlení, protože světlo budete dostávat vždy. Říkám, že dnes začíná vaše poslání, protože to co jste dostali, budete nyní uskutečňovat a svědčit o tom. Vašim prostřednictvím se musí ukázat má sláva, protože Církev je povolána ukazovat slávu Nejsvětější Trojice, zvláště moji slávu Otce, Jsem Otec, který miluje všechny a který si přeje všechny spasit. Bohužel, nemohu spasit všechny, ne proto, že bych nechtěl, ale proto, že si to nepřejí lidé a duchové zla.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Vaše poslání je dílem Nejsvětější Trojice

12. ledna 2020 – Křest Páně

Poselství Ducha Svatého

„Drahé děti,

dnes je důležitý den, protože ve chvíli, kdy si připomínáte Ježíšovo pozemské poslání, které bylo zahájeno jeho křtem, začíná i vaše osobní poslání a poslání lidu v tomto roce.

Poslání, o kterém mluvím, není vaším dílem, ale dílem Nejsvětější Trojice, která ho uskutečňuje prostřednictvím svého lidu. Otec vás volá už od okamžiku, kdy jste byli počati. Jestli odpovídáte na jeho volání, přichází k vám Ježíš, aby uskutečnil Otcovo dílo ve vás a vašim prostřednictvím. Poté potvrzuje své dílo Křtem. I já, ve svátosti Biřmování, na vás sestupuji, abych potvrdil Ježíšovo dílo, jež on vykonává ve jménu Otce v každém z vás.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Zjavenie trojičnej moci

6. január 2020, Zjavenie Pána

Posolstvo svätého Michala archanjela

Drahí bratia a sestry na Zemi,

pokoj vám! Prajem vám rok plný milosti a svetla. Prichádzam v mene Najvyššieho Boha, aby som ohlásil jeho úmysly a jeho priania na rok 2020.

Predovšetkým vás informujem, že rok 2019, ktorý sa práve minul, bol osožný pre Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru. Bohu verní bratia naďalej navštevovali rozličné vzbúrené planéty, povzbudzovali a podopierali malý zvyšok, ktorý sa sformoval na všetkých planétach, aj na najviac vzbúrených s rozličnými odtieňmi. Z každého ich prechodu nastali ďalšie obrátenia, aj keď nízky vesmír ostáva v podstate vzbúrený voči Bohu. Napriek tomu sa sformoval malý zvyšok, ktorý sa zjednocuje s vami na Zemi a s vernými ľudstvami.

Celý příspěvek