Žít v pravdě a spravedlnosti

V tento deň sa dve mladé sestry nadácie „Pevnosť Nepoškvrnenej“ zasvätili službe Bohu a „Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru“. Počas obradu sa Boh Otec obrátil na nás svojím slovom. Posolstvo Boha Otca z 13. októbra 2020 Žiť v pravde a v spravodlivosti „Drahé deti, toto je dôležitý deň pre váš ľud, pretože dva mladé životy sa zasväcujú službe Bohu a Cirkvi… Read More Žít v pravdě a spravedlnosti

Advertisement

Církev vesmíru sestoupí na Zemi

28. září 2020 – Vigílie slavnosti sedmi velkých archandělů Poselství sv. Michaela archanděla Církev vesmíru sestoupí na Zemi „Drazí bratři a sestry na Zemi, pokoj vám! Přináším vám požehnání od Boha a od celé Církve rozptýlené ve vesmíru. Dnes slavíte nás, sedm velkých archandělů a také jejich andělské šiky. V tento slavnostní den si Církev… Read More Církev vesmíru sestoupí na Zemi

Trojiční působení 4

Trojiční působení v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru Stefania Caterina a Tomislav Vlašić Kapitola 3 Tvář Panny Marie (část druhá) 1. Panna Maria hovoří o sobě V první části této kapitoly jsme zdůraznili výsady Panny Marie: je Matkou, Královnou a Spoluvykupitelkou. V této druhé části budeme pokračovat a budeme mluvit o Marii Spoluvykupitelce a použijeme… Read More Trojiční působení 4

Živá liturgie

14. srpna 2020 – Vigílie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, Matky a Královny nového stvoření Poselství Panny Marie Živá liturgie „Drahé děti, žehnám všem zde přítomným i těm, kteří jsou s vámi sjednoceni v duchu. Mám radost, že s vámi začínám novou liturgii pro tento rok. Liturgický rok není souhrnem obřadů a vzpomínek, ale postupnou, stále… Read More Živá liturgie

Ať je tato slavnost začátkem vašeho liturgického roku

7. augusta 2020, sviatok Boha Otca Posolstvo Boha Otca Tento sviatok nech je začiatkom vášho liturgického roka „Drahé deti, ďakujem vám, že ste dnes tu, a za slávenie tejto slávnosti, ktorú som silne chcel. Prajem si, aby tento deň, 7. august každého roka, bol pre vás začiatkom a vrcholom vášho liturgického roka a všetkých vašich slávení.1 Každý rok… Read More Ať je tato slavnost začátkem vašeho liturgického roku

Běžte vstříc odpuštění

1. augusta 2020, vigília sviatku Kráľovnej anjelov Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie Kráčajte k odpusteniu „Drahé deti, pozdravujem vás na vigíliu tohto dňa, ktorý je mi obzvlášť milý, v ktorom ma oslavujete ako Kráľovnú anjelov a pripomínate si odpustenie, získané mojím najmilovanejším synom svätým Františkom.1 Som vďačná, že ho môžem sláviť spolu s vami. Som tiež vďačná Bohu a vám za… Read More Běžte vstříc odpuštění

Kontemplovat Otcův život

16. júla 2020, Panny Márie z hory Karmel Posolstvo Panny Márie „Moje drahé deti, Ježiš vám prišiel zjaviť Otcovu tvár a teraz ju máte aj vy zjaviť. Vašou úlohou je žiť zjednotení s Otcom a zjaviť ľudstvu jeho tvár. Nie hroznú tvár, ale tvár milujúceho Otca, z ktorej sa šíri svetlo, ktoré uzdravuje a lieči národy. Prosím vás, drahé deti, predovšetkým… Read More Kontemplovat Otcův život

Poznání je láska

30.května 2020 – vigílie slavnosti seslání Ducha Svatého Poselství Ducha Svatého – Poznání je láska „Drahé děti, dospěli jste do dnešního důležitého dne, ve kterém si připomínáte mé sestoupení na Církev, které je plodem Oběti Ježíše Krista. Před touto událostí jsem mohl plně působit pouze v některých jednotlivcích, v prorocích a svatých, ale ne v… Read More Poznání je láska

Poslední večeře Páně

11. června 2020 – slavnost Božího Těla1 Poselství sv. apoštola Jana Poslední večeře Páně „Drazí bratři, žehnám vám v tomto dni, který je významný pro Církev rozptýlenou ve vesmíru. Na Zemi si připomínáte ustanovení Eucharistie během Poslední večeře. Uctívá se Kristovo Tělo a Krev v podobě Hostie. Kromě ustanovení Eucharistie, které je samo o sobě… Read More Poslední večeře Páně

Trojiční působení 3

Trojiční působení v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru Stefania Caterina a Tomislav Vlašić Kapitola 3 Tvář Panny Marie (část první) 1. Matka a Královna V této kapitole budeme pojednávat o přítomnosti a působení Panny Marie v Božím lidu na základě naší zkušenosti. Jde o delikátní a široké téma; proto rozdělíme tuto kapitolu do několika částí,… Read More Trojiční působení 3

Oznamujte slavný Kristův návrat

Drazí bratři a drahé sestry, přinášíme vám poselství apoštola sv. Petra, ve kterém se nám ukazuje základ našeho života a našeho svědectví v tomto čase. Jak jste si jistě všimli, v poslední době přichází jedno poselství za druhým, se zvýšenou četností. Přichází také od různých nástrojů, kromě Pána samotného. Nedivte se tomu. Opravdu jsme v… Read More Oznamujte slavný Kristův návrat

Boží milosrdenství a spravedlnost

Drazí bratři, drahé sestry, přinášíme vám Ježíšovo poselství k neděli Božího milosrdenství. Je velmi aktuální pro každého z nás, pro situaci na Zemi i ve vesmíru. Vztah mezi Božím milosrdenstvím a spravedlností vyjadřuje harmonický a dynamický řád božského života v nás a mezi námi. Trojiční moc působí, aby v nás přivedla celistvost božského života k… Read More Boží milosrdenství a spravedlnost

Svěřuji vám všechno, co se uskuteční na Zemi

12. dubna 2020 – Slavnost Vzkříšení Ježíšovo poselství Drahé děti, lide můj, radujte se z mého vítězství nad smrtí a peklem! Triumfoval jsem na Kříži a vy mě oslavujete jako obětovaného Beránka. Dnes vám říkám, že i vy jste obětovaným lidem. Nemám tím na mysli nic strašného nebo krutého. Mluvím o obětování se, jako o… Read More Svěřuji vám všechno, co se uskuteční na Zemi

Výzva lidstvu Země

Drazí bratři a drahé sestry, nabízíme vám poselství sv. Michaela archanděla z 2. dubna 2020 nazvané: „Výzva lidstvu Země“. Je určeno celému lidstvu naší planety, zvláště pak křesťanům, kteří se v těchto dnech připravují na Velikonoce. Musíme se probudit a změnit způsob našeho života a myšlení, tak abychom dali Boha a jeho království na první… Read More Výzva lidstvu Země

Trojiční působení 2

Trojiční působení v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru Stefania Caterina a Tomislav Vlašić Kapitola 2 Nový lid se stává církví 1. Základní milníky V předchozí kapitole jsme znovu prošli zeširoka události, které znamenaly obrat v dějinách spásy v celém vesmíru. Viděli jsme také, jak velký Boží plán přivedení celého stvoření ke Kristu vstoupil do své… Read More Trojiční působení 2

Ježíšova přítomnost

24. marca 2020, vigília Zvestovania Pána Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie Ježišova prítomnosť „Drahé deti, slávite so mnou veľký deň zvestovania, ktorý navždy zmenil osud ľudstva. Pán zostúpil medzi vás prostredníctvom svojej Služobnice, ktorou som ja. Naďalej je prítomný na Zemi a v celom vesmíre prostredníctvom svojich služobníkov, svojich detí, ktoré ho milujú, prijímajú ho a vzývajú ho. Ježišova… Read More Ježíšova přítomnost

Ochraňovat pro život

19. marca 2020, sviatok svätého Jozefa Posolstvo svätého Jozefa Ochraňovať, aby ste žili „Drahé deti, žehnám vás a ďakujem vám za celú cestu, ktorú ste urobili v týchto rokoch. Žehnám vaše otcovstvo a materstvo a celý ľud, ktorý vám je zverený. Aj keď k vám hovorím zriedkavo, som vždy medzi vami prítomný spolu s Najsvätejšou Pannou Máriou, mojou Nevestou. Odjakživa som… Read More Ochraňovat pro život

Trojiční působení

Trojiční působení v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru Stefania Caterina a Tomislav Vlašić Úvod Drazí bratři a drahé sestry, zdravíme vás a přinášíme vám požehnání Nejsvětější Trojice. Jak víte, 20 května 2018 jsme vám oficiálně oznámili přítomnost a působení „Církve Ježíše Krista v celém vesmíru“ na Zemi1. K tomuto kroku jsme došli po mnoha letech… Read More Trojiční působení

Vaše poslání je dílem Nejsvětější Trojice

12. ledna 2020 – Křest Páně Poselství Ducha Svatého „Drahé děti, dnes je důležitý den, protože ve chvíli, kdy si připomínáte Ježíšovo pozemské poslání, které bylo zahájeno jeho křtem, začíná i vaše osobní poslání a poslání lidu v tomto roce. Poslání, o kterém mluvím, není vaším dílem, ale dílem Nejsvětější Trojice, která ho uskutečňuje prostřednictvím svého… Read More Vaše poslání je dílem Nejsvětější Trojice

Zjavenie trojičnej moci

6. január 2020, Zjavenie Pána Posolstvo svätého Michala archanjela „Drahí bratia a sestry na Zemi, pokoj vám! Prajem vám rok plný milosti a svetla. Prichádzam v mene Najvyššieho Boha, aby som ohlásil jeho úmysly a jeho priania na rok 2020. Predovšetkým vás informujem, že rok 2019, ktorý sa práve minul, bol osožný pre Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru. Bohu… Read More Zjavenie trojičnej moci

Slavnostní zasvěcení Panně Marii pro rok 2020

31 prosince 2019 Poselství Panny Marie „Drahé děti, v této vigílii jste se rozhodli, jako lid Nadace, se mi zasvětit pro celý rok, který bude následovat1. Zasvěcovali jste se mi už mnohokrát, jako jednotlivci, jako lid, ale slavnostní zasvěcení má v Božích očích jinou cenu; je to slavnostní závazek, který na sebe jako lid berete,… Read More Slavnostní zasvěcení Panně Marii pro rok 2020

Definitivní zvrat pro lidstvo

Drazí bratři a sestry, liturgický rok skončil a brzy skončí i rok kalendářní. V každodenním shonu si možná mnozí z vás nejsou vědomi Velké události, která probíhá, v Božím díle, ve věřících, v lidstvu a ostatních stvořeních. Jedná se o evangelizaci Země, na které má účast Církev Ježíše Krista celého vesmíru, včetně malého zbytku na… Read More Definitivní zvrat pro lidstvo

Přijdu, abych si vzal nazpět, co mi patří

8.decembra 2019 Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie Posolstvo Ducha Svätého „Drahé deti, ďakujem vám za to, že ste sa rozhodli zasvätiť mi život, ako jednotlivci a ako ľud. 1 Zostúpim na každého z vás a na celý ľud. Zvnútra a zhora, pracujem v každom jednom a vo všetkých vás. Mojou úlohou je posväcovať vás, pretože som Posvätiteľ. Ten, kto robí… Read More Přijdu, abych si vzal nazpět, co mi patří