Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Přijdu, abych si vzal nazpět, co mi patří

8.decembra 2019 Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Posolstvo Ducha Svätého

Drahé deti,

ďakujem vám za to, že ste sa rozhodli zasvätiť mi život, ako jednotlivci a ako ľud. 1

Zostúpim na každého z vás a na celý ľud. Zvnútra a zhora, pracujem v každom jednom a vo všetkých vás. Mojou úlohou je posväcovať vás, pretože som Posvätiteľ. Ten, kto robí svätým váš život, očisťuje ho, pozdvihuje a dáva Otcovi skrze Syna a Synovi, aby ho obetoval Otcovi. Oživujem vo vás lásku, múdrosť, silu, ktoré sú vlastnosťami vášho ducha. Udržujem pri živote obraz a podobu Boha v každom jednom z vás a v celom ľude. Aj ľud vlastní lásku, múdrosť a silu, ktoré pramenia z modlitieb, konania a rozhodnutí všetkých vás. Cesta každého z vás každým dňom upevňuje cestu ľudu. Vzkriesenie jedného je vzkriesením všetkých, premena jedného je premenou všetkých.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Obětováni s Marií na všech oltářích Země

7. prosince 2019 – Vigílie Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie

Poselství Panny Marie

“Drahé děti,

děkuji vám za tuto vigílii, kterou společně prožíváme. Děkuji vám za všechny vaše kroky a za lásku, kterou jste projevili vůči Bohu i ke mně. Ujišťuji vás, že každá kapka vaší lásky je pro mě zdrojem velké radosti. Vy jste radostí mého Srdce, protože Matka se raduje, když jsou k ní její děti pozorné a ohleduplné. Za to vám děkuji.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Kristovo království je ve vás a mezi vámi

25. listopadu 2019 – Slavnost Panny Marie Královny vesmíru

Poselství Panny Marie

Kristovo království je ve vás a mezi vámi

„Drahé děti,

děkuji vám, že mě dnes při liturgii slavíte jako královnu. Jsem ráda, že jsem mezi vámi jako Matka a Královna. Nicméně, Král i Královna potřebují království, Boží království.

Děti, co je to Boží království? Není to vzdálený, abstraktní nebo poetický obraz: Boží království je Kristovo království ve vás a mezi vámi. Proč se opožďuje příchod Božího království? Protože Pán nemůže plně vládnout lidem na této Zemi. Jedině když dovolíte Ježíšovi kralovat ve vás, ukáže se Boží království mezi vámi.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Králova pečeť

24. listopadu 2019 – Slavnost Krista Krále

Ježíšovo poselství

„Drahé děti,

děkuji za to, že jste tady a že chcete slavit to, že jsem králem. Vězte, že tomu tak není často, protože mnozí křesťané jsou nepozorní a hledají ve světě jiné krále: peníze, sobectví, sex, moc, potěšení atd. Jsou to králové, kteří zamlžují mé kralování v myslích a duších mnoha křesťanů. Pro vás, ať tomu tak ale není.

Přeji si, aby mé kralování zářilo v novém lidu, v mé Církvi celého vesmíru a musí se tak dít s veškerou mocí. Moje kralování musí zářit v celé mé Církvi, v celém vesmíru a na tomto malém zbytku Země, který se nazývá „Církví Ježíše Krista celého vesmíru“. Jestliže náležíte ke Králově Církvi, musíte podle toho také zářit.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Církev Ježíše Krista celého vesmíru

Tomislav Vlašič a Stefania Caterina

Drazí bratři a drahé sestry, tímto dokumentem veřejně vyhlašujeme existenci a poslání „Církve Ježíše Krista celého vesmíru„.

Během těchto let jsme vás prostřednictvím knih a promluv seznámili s tím co nám zjevil Bůh a jeho nástroje. Jedná se o velký Boží plán spásy pro celý vesmír. Na této internetové stránce1 naleznete vše potřebné k pochopení toho, o čem mluvíme. Zde se omezíme jen na shrnutí některých zásadních bodů, které jsou základem cesty a poslání Církve Ježíše Krista celého vesmíru.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Společenství žijících

1. listopadu 2019, Slavnost všech svatých

Poselství Panny Marie

„Drahé děti,

především vám děkuji za vaši cestu a za odpovědnost, kterou jste přijali v Církvi mého Syna. Dnes k vám přicházím jako Matka žijících. Jsem Královna a Matka lidstva, svatých ale také zesnulých, kteří jsou v Očistci – proto jsem Matka žijících.

Je třeba, abyste dobře rozlišovali mezi živými a žijícími: dnes mnohé děti, přestože jsou živé, se ve skutečnosti zdají být mrtvé.

Celý příspěvek