Kristovo království je ve vás a mezi vámi

25. listopadu 2019 – Slavnost Panny Marie Královny vesmíru Poselství Panny Marie Kristovo království je ve vás a mezi vámi „Drahé děti, děkuji vám, že mě dnes při liturgii slavíte jako královnu. Jsem ráda, že jsem mezi vámi jako Matka a Královna. Nicméně, Král i Královna potřebují království, Boží království. Děti, co je to Boží… Read More Kristovo království je ve vás a mezi vámi

Králova pečeť

24. listopadu 2019 – Slavnost Krista Krále Ježíšovo poselství „Drahé děti, děkuji za to, že jste tady a že chcete slavit to, že jsem králem. Vězte, že tomu tak není často, protože mnozí křesťané jsou nepozorní a hledají ve světě jiné krále: peníze, sobectví, sex, moc, potěšení atd. Jsou to králové, kteří zamlžují mé kralování… Read More Králova pečeť

Církev Ježíše Krista celého vesmíru

Tomislav Vlašič a Stefania Caterina Drazí bratři a drahé sestry, tímto dokumentem veřejně vyhlašujeme existenci a poslání „Církve Ježíše Krista celého vesmíru„. Během těchto let jsme vás prostřednictvím knih a promluv seznámili s tím co nám zjevil Bůh a jeho nástroje. Jedná se o velký Boží plán spásy pro celý vesmír. Na této internetové stránce1… Read More Církev Ježíše Krista celého vesmíru

Tři velké portály Církve Ježíše Krista celého vesmíru na Zemi

Úvod Mluvili jsme k vám o Církvi Ježíše Krista v celém vesmíru jako o posledním nástroji spásy pro toto lidstvo. V této Církvi se vyjadřuje na Zemi trojiční moc. Bude tomu tak zvláště prostřednictvím třech, od Boha vybraných míst: 1) Jeruzalém, Bazilika Svatého hrobu 2) Řím, Bazilika svatého Petra 3) Medjugorje, dům–svatyně Tváře Panny Marie,… Read More Tři velké portály Církve Ježíše Krista celého vesmíru na Zemi

Čas blahoslavenství

Drazí bratři a sestry, nabízíme vám poselství Ducha Svatého, které jsme dostali o Letnicích. Toto poselství nás velmi dobře připravuje na slavnost Nejsvětější Trojice a zavazuje nás žít náš život ve společenství se Třemi Božskými Osobami, bez lidské a intelektuální námahy. Trojjediný Bůh se ukáže v nás a našim prostřednictvím, jestli budeme uskutečňovat, to co… Read More Čas blahoslavenství

Síla víry

Ježíšovo poselství z 18. května 2019 Drahé děti, mé srdce se raduje když vás tady vidím. Jsem spokojený s cestou, kterou jste ušli, s rozhodnutími, která jste učinili a s cestou, kterou se mnou chcete ještě projít. Řekl jsem vám, že je ve vás velká moc, moc trojičního víru1. Je to moc, která vás stvořila… Read More Síla víry

Moc trojičního víru

20. duben 2019 – Velikonoční vigílie Ježíšovo poselství Drahé děti, žehnám vám mocí svého vzkříšení, které není pohádkou pro děti, ani pěkným obrazem, ale nespornou skutečností vibrující v celém vesmíru. Mým vzkříšením jsem nejen završil dílo vykoupení, ale naplnil jsem trojiční vír mocí, jež ho činí nepřemožitelným. Mé vzkříšení je jasným vítězstvím nad smrtí, jež… Read More Moc trojičního víru

Knižní vydání poselství Matky lidstva

Vážení čtenáři, vyšla brožurka obsahující všechna poselství Matky lidstva, která byla uveřejňována na těchto stránkách v letech 2017 a 2018. Jsou doplněna předmluvou o. Tomislava Vlašiće a dalšími čtyřmi poselstvími. Nabízí se tak možnost číst tato slova jako celek a novým způsobem vnímat jejich obsah. Případné objednávky zasílejte na adresu vstric.novemu.stvoreni@gmail.com Vše dobré přeje správce… Read More Knižní vydání poselství Matky lidstva

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. prosince 2018

Drahé děti, tímto poselstvím uzavírám své promluvy k vám. Po tolika slovech, se kterými jsem se na vás obracela, je čas, abyste šli dál po vlastních nohách. Mluvila jsem k vám vždy a mnoha způsoby tak, abych vám připomněla, že Bůh je středem vašeho života i celých dějin. Prostřednictvím mnoha zjevení na různých místech na… Read More Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. prosince 2018

Slávnostný príchod Ježiša Krista a vstup ľudu do nového stvorenia

Úvod Zjavenia Panny Márie v Medžugorí sú známe po celom svete a zasiahli veľmi veľa ľudí. Dňa 24. júna 1981 sa Božia Matka predstavila svetu ako Kráľovná pokoja a odvtedy sa zjavuje každý deň. Svedčia o tom šiesti vizionári, ktorí medzi iným potvrdzujú, že toto sú posledné mariánske zjavenia na Zemi. Vychádzajúc z týchto faktov môžeme uzavrieť, že Panna Mária… Read More Slávnostný príchod Ježiša Krista a vstup ľudu do nového stvorenia

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. listopadu 2018

Drahé děti, dnes vám chci říci, že ŽIVOT V BOHU NEZNÁ SMRT. Jste zvyklí považovat smrt za konec každé zkušenosti, za nepřekročitelnou hranici, za níž se vše rozplyne: bolest, radost, city atd. Pro některé je smrt vysvobozením, pro jiné trestem. Někteří věří v nadpozemský život, jiní nevěří v nic, dokonce i někteří křesťané. Kolik zmatků… Read More Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. listopadu 2018

Připravte mi místo ve svém srdci

Ježíšovo poselství Drahé děti, po těchto společně prožitých dnech si přeji vám požehnat a obnovit ve vás pečeť Nejsvětější Trojice, jež jste dostali a kterou já, jako Nejvyšší Kněz, můžu otevřít v každém z vás. Bylo vám řečeno, abyste připravili místo ve svých domech, já po vás ale žádám ještě něco víc: připravte mi místo… Read More Připravte mi místo ve svém srdci

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. října 2018

Drahé děti, dnes vám chci říci, že ŽIVOT KVETE V PLNÉ IDENTITĚ ČLOVĚKA. Z plnosti identity se odvozuje autonomie, lidský a duchovní vývoj, štěstí. Co se rozumí touto identitou? Je to podstata vašeho bytí, toho co jste. V identitě se vyjadřuje vaše originalita, tj. souhrn myšlenek, citů a zkušeností, jež z vás dělá jedinečnou a… Read More Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. října 2018

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. září 2018

Drahé děti, dnes vám chci říci, že VÁŠ ŽIVOT JE FORMOVÁN VAŠÍM MYŠLENÍM. Den za dnem, rok za rokem, myšlení nasměrovává vaši existenci, neboť myšlením chápete smysl života, zkušenosti a city. Nemám na mysli mnohé myšlenky, které přicházejí a zase odcházejí, ale mysl s velkým M, tu jež se rodí v hloubi vašeho ducha. Toto… Read More Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. září 2018

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. srpna 2018

Drahé děti, dnes vám chci říci, že k POZEMSKÉMU ŽIVOTU PATŘÍ I ZKOUŠKY. Ať už malé či velké, zkoušky tvoří nevyhnutelně část vaší existenční pouti. Některé jsou dány prostředím, ve kterém žijete a rozhodnutími těch, jež vás obklopují. Jiné jsou dány rozhodnutími kolektivní mysli a hříchy lidstva, které utváří ducha světa, jenž na vás má… Read More Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. srpna 2018

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. července 2018

Drahé děti, dnes vám chci říci, že ŽIVOT JE VZPOMÍNÁNÍ NA BOHA A HLEDÁNÍ PRAVDY. Už od okamžiku početí, kdy váš duch vidí Boha tváří v tvář, jak jsem vám vysvětlila, se vzpomínka na Boha otiskuje do vašeho ducha a provází vás po celý život v různých podobách a s různou intenzitou. Jestli jste v… Read More Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. července 2018