Žít v pravdě a spravedlnosti

V tento deň sa dve mladé sestry nadácie „Pevnosť Nepoškvrnenej“ zasvätili službe Bohu a „Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru“. Počas obradu sa Boh Otec obrátil na nás svojím slovom. Posolstvo Boha Otca z 13. októbra 2020 Žiť v pravde a v spravodlivosti „Drahé deti, toto je dôležitý deň pre váš ľud, pretože dva mladé životy sa zasväcujú službe Bohu a Cirkvi… Read More Žít v pravdě a spravedlnosti

Církev vesmíru sestoupí na Zemi

28. září 2020 – Vigílie slavnosti sedmi velkých archandělů Poselství sv. Michaela archanděla Církev vesmíru sestoupí na Zemi „Drazí bratři a sestry na Zemi, pokoj vám! Přináším vám požehnání od Boha a od celé Církve rozptýlené ve vesmíru. Dnes slavíte nás, sedm velkých archandělů a také jejich andělské šiky. V tento slavnostní den si Církev… Read More Církev vesmíru sestoupí na Zemi