Mesiánská doba

Vigilie slavnosti Neposkvrněného početí Poselství Panny Marie Mesiánská doba „Drahé děti, jsem ráda, že k vám můžu mluvit během této vigilie, kdy uctíváte mé Neposkvrněné početí. Právě v této vigilii mě Pán posílá, abych vám zvěstovala rok milosti a milosrdenství, ale také tvrdého boje proti království temnot. Rok 2021 bude skutečně zvláštní pro Zemi a… Read More Mesiánská doba

Zásvětné modlitby

Zasvěcení se Panně Marii, Matce a Královně vesmíru Svěřujeme ti, Matko vesmíru, univerzální Církev na prahu nové doby a nových cest, kterými bude muset projít Boží lid. Svěřujeme ti a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci všechny anděly, kteří se před tebou sklánějí, ó Maria, milosti plná, jako se sklonil archanděl Gabriel.