Stávat se světlem vesmíru 3.část

Tomislav Vlašić

Bůh nás vyučuje

Drazí čtenáři,

obklopuje nás tajemství. Někdy lidé nerozumí sobě samým, své minulosti ani budoucnosti. Uzavírají se do sebe a nedokáží vstoupit do hlubokého vztahu s druhými. Mnohé věci jim připadají tajemné a nedaří se jim nalézat jejich pravý význam. Vesmír zůstává svým rozsahem vzdálený pro jejich chápání.

 Učí nás Bůh, nebo nás drží v temnotě omezenosti našeho poznání? To je naše otázka, někdy ji otevřeně nevyslovujeme, necháváme ji zapadnout do naší pasivity a věříme, že nám Bůh neoznamuje pravdu. Není tomu tak!

 1. Bůh nás učí: On je dokonalé světlo a dává se nám. Sděluje nám své zákony a svou mysl: „Neboť to právě nám Bůh zjevil prostřednictvím Ducha; Duch totiž zkoumá vše až do hlubin Božích“ (1Kor 2.10).

Pro pochopení toho, že nás Bůh učí, vám předkládám k opakované četbě a k meditaci úlomek s názvem „Nejsme pouhými diváky skutečnosti“, z knihy Stefanie Cateriny „Přepsat dějiny – I svazek z cyklu – V Boží mysli“ (5. kapitola). Najdete tam mnohá otevřená okna, jež vám umožní vidět a pochopit skutečnost, která nás obklopuje. Bůh nás chce vést k celé pravdě (Jan 16,13). V tomto úryvku, který níže cituji, najdete správný postoj a mnoho kroků, které je potřeba udělat:

Nejsme pouhými pozorovateli reality

 Svatý archanděl Rafael v rozhovoru z července 2007, dále hovoří o Kristově mysli ve vztahu k poznání skutečnosti, jež nás obklopuje:

 “Kristova mysl vás vede k mystické jednotě s ním, a uskutečňuje se jenom skrze odevzdání vašeho života. Když odevzdáváte sami sebe Ježíši, skrze Přesvatou Pannu Marii, dovolte Pánu, aby zaujal první místo ve vašem životě a dovedl vás do plnosti, k realizaci vaší osobnosti podle Božích plánů a podle vaší jedinečnosti, kterou můžete skutečně odhalit jen v Ježíši. Ježíš Kristus je Pastýř lidstva, který vede každého z vás k pramenům života.60 Tím, že se odevzdáte Ježíši, jste schopni odložit stranou sobeckost a strach, jenž vedou k tomu, že mají váš život v hrsti podle lidských programů a přání, s klamavými či dramatickými výsledky, které moc dobře znáte.

Jestliže budete žít ve spojení s Pánem, jeho Duch bude ve vás odpočívat a On vám sdělí svou mysl, která vám zprostředkuje opravdové poznání skutečnosti, takové jaká je v Bohu, jelikož je to Bůh, který myslí ve vás. Mluvím o skutečnosti ve všech jejích rozličných podobách: ta, jež je ve vás přítomná a kolem vás, ve všech duchovních a hmotných rozměrech, které ji tvoří a jsou různorodé. Vezte, že skutečnost není pouze ta, kterou jste schopni dnes vnímat, v prostoru a čase ve kterém žijete, nýbrž rovněž ta, která je přítomná ve všech rozměrech, ze kterých se skládá vesmír, ať již jsou hmotné či duchovní. Skutečnost je vše to, co je stvořeno a co se pohybuje ve vesmíru a je a neustále se odvíji. Duchové, lidé, stvoření, prostor, čas, hmota atd. všechno toto tvoří skutečnost, nezávisle na tom, jak a kde se vnímá a prožívá. Skutečnost je skutečnost, nic se k ní nepřidává ani neubírá a nedá se vyložit. I Bůh je skutečnost, ačkoliv je Bůh. Kristova mysl vás vede k proniknutí do těchto mnohočetných skutečností, k jejímu pochopení ve své podstatě a rovněž k vyčtení jejich tajemných aspektů, které představují. Tímto způsobem již nejste obyčejní pozorovatelé skutečnosti a událostí, které se v ní pohybují a které prožíváte; Kristovou myslí, jež ve vás působí, jste schopni pozorovat a poznat to, co vás obklopuje úplně novým a překvapujícím způsobem, jelikož je to Bůh sám, jenž skrze vás myslí a pozoruje. Začínáte tak pozorovat skutečnost novýma očima, Božím pohledem, jelikož jste se stali jedno s Bohem, skrze Ježíše Krista, který je Bůh.

 Poznávat skutečnost tímto způsobem znamená rovněž na ni mít vliv. Když pronikáte skutečnost Kristovou myslí, ukazuje se před vámi, taková jaká je. Jste schopni rozlišovat mezi světlem a tmou. Přede vámi se každá událost musí ukázat taková, jaká je, jelikož nic a nikdo se nemůže skrýt či lhát před Kristovou myslí. Každá skutečnost se musí ukázat ve svých rozmanitých částech, ve svých vlastních zvláštnostech, až do nejdůvěrnějších a nejtajnějších zákoutích. Toto platí jak pro osoby a pro jejich chování, tak pro bytosti a situace okolo vás.

Když dospějete k tomuto poznání skutečnosti, bude vám dáno rovněž zjevení. Pochopíte toto:Bůh může zjevit to, co chce komukoliv, může rovněž učinit z kamene proroka, ale ta osoba tak riskuje, že plně nepochopí to, co jí je zjevováno. Mnozí mystici a proroci nepochopili plně to, co jim bylo zjeveno, přijali to vírou, trpěli, byli pronásledováni, posvěcovali se, avšak ve skutečnosti nepochopili. Bůh toto dopustil za účelem budování národa. Přijde však čas, v němž všichni budou muset vstoupit do opravdového poznání, stát tváří tvář Bohu, aby on, pokud si to bude přát, mohl zjevit každému neustálým a plodným rozhovorem to, co chce. Po každém člověku nebude vyžadováno jen přijmout zjevení a ztělesnit ho ve svém životě, ale i proniknout ho Kristovou myslí, abychom ho mohli plně pochopit. Tyto věci způsobí zvýšení poznání a otevřou cestu novým zjevením v krešendu? Lásky mezi Bohem a člověkem. Zjevení,žím lidem. Tito svědci se neomezí jen na předání poselství, které nechápou, ale budou svědčit o tom, co prožili a zakusili ve svém vztahu s Bohem, k prospěchu celého společenství. Toto vše může začít již dnes uvnitř vás, jestliže skrze Přesvatou Pannu Marii darujete svůj život a jestliže dovolíte vaší bytosti žít ve spojení s ním. Svědectví pravých stoupenců Ježíše, kteří žijí v něm a pro něj je zjevení přeměněné v poznání, jelikož Kristova mysl jim umožňuje pochopit každé zjevení až do nejmenších podrobností a prožít ho. Poznání toho, o čem vám vyprávím je jak darem, tak ziskem, protože pochází jak z Boží dobroty, tak z lidské snahy umřít sám sobě a vlastnímu sobectví. Je tak náročné odložit vlastní schémata myšlení, vzdát se svých vlastních přesvědčení, lidských výkladů událostí, které deformují skutečnost, že mnozí se zdráhají, čí odmítají to udělat. A neplatí to jenom pro lidi, ale i pro čisté duchy. Podívejte se na to, co se stalo i na počátku: rovněž Lucifer deformoval skutečnost arogancí svých přesvědčení a výkladů a způsobil tím obrovskou škodu celému lidstvu. Jenom Bůh může proniknout skutečnost a ukázat ji ve světle, v jakém je. Jestliže zůstanete věrní Bohu a přijmete do vás jeho mysl, budete schopni poznat a milovat jeho nařízení a zákony a také poznat Boha. Jak je psáno, uvidíte Boha takový jaký je 61. A jenom potom pochopíte skutečnost.

 Vidět skutečnost takovou, jaká je vás často vede k utrpení. Ne vždy je příjemné vidět věci tak, jak by měly být podle Boha a jaké pak skutečně jsou podle lidí. Proniknout osoby, situace, události Kristovým pohledem je někdy tak bolestivé až se to člověka tísní. Je však nutné, aby se před vámi odhalily temné síly a chování lidí, jelikož v Kristu jsou odhaleny myšlenky srdcí 62.Tím se oslabí síly temnot, které se již nemohou více schovávat.

Žehnám vám ve jménu Otce i syna i Ducha Svatého“.

2.Být vyučeni od Boha, abychom potom i my mohli učit a mít vliv na skutečnost. Jinými slovy, nechat se proměnit, abychom pomohli druhým k obrácení. Jsme připraveni vyjít touto cestou? A co je pro nás důležité?

 Jít s Bohem tak jako jdou děti s otcem. Bůh Otec nás stále znovu rodí a předává nám celistvý život. Můžeme jít s ním do té míry, kolik ho milujeme, Ježíš říká: „Kdo má moje přikázání a zachovává je ten mě miluje;a toho , kdo mě miluje, bude milovat můj Otec i já ho budu milovat a zjevím se mu.“ Potom dodá: Miluje-li mě kdo, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a příjdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.“ (Jan 14, 21 – 22).

 Snažme se v tomto plánu: milovat Milovaného, modlit se k němu a snažit se ho poznat každý den čím dál víc. Takto budeme postupovat v pochopení, ve světle a budeme odrážet světlo do vesmíru.

 Pokračujme společnou modlitbou:

O Bože,

 ty si Láska, Dobrota, Světlo:

jsi vším co moje srdce hledá

a když to nenachází,

zůstává prázdné, uzavřené do sebe.

 Jsem sklíčený,

zklamaný, nemám zájem tě hledat,

vytvářím v sobě falešné obrazy o tobě,

 neznám tě, klaním se falešným bohům,

Moje zklamání se stává smrtelným.

 Navštiv mě Bože,

 spas mě!

 Tvůj Duch ať uzdraví mé smrtelné rány

 a ať mi předá tvou lásku,

 dobrotu a světlo.

 Probuď můj život

 a stanu se novým stvořením. Amen.“

Modlím se s vámi a za vás. Žehnám vám v Božím jménu, jeho láskou, dobrotou a jeho světlem.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.