Shromažďujte si poklady v nebi (L 12,33)

Drazí čtenáři, ještě jednou nás Duch Svatý povzbuzuje, abychom se zcela odevzdali Božímu působení, abychom prožívali krásný život i ve zkouškách. Mluví k nám o daru Eucharistie a Boží prozřetelnosti s důrazem na nezměrnou lásku, kterou Bůh chová k nám, lidem na Zemi, tak křehkým před působením zla, které zde působí. Přeji si, aby vám… Read More Shromažďujte si poklady v nebi (L 12,33)