Bděte, buďte připraveni! (Mt 24, 42-44)

Drazí čtenáři, po návštěvách na naší stránce a při četbě našich knih jste si jistě všimli, že Bůh naším prostřednictvím zjevil mnoho věcí, aby rozšířil naše horizonty. Neříkám to proto, abych postavila do středu pozornosti naše osoby. My se cítíme být prostými nástroji v Božích rukou. Po celou tuto dobu jsme vám nepředstavovali navzájem izolované… Read More Bděte, buďte připraveni! (Mt 24, 42-44)