Síla proroků

Drazí čtenáři, tento měsíc poselství přivádí naši pozornost k proroctví jako k projevu Boží síly, která je životem. Všichni jsme povoláni k proroctví, to znamená k projevení Božího života. Takto se můžeme stát živými členy Božího lidu a připravit cestu těm, kteří si přejí účastnit se na plánu spásy a stát se novými stvořeními. Přeji… Read More Síla proroků

Pokročit v plnosti (poslední část)

STEFANIA CATERINA a TOMISLAV VLAŠIĆ 8. část „Žít v plnosti“ Text je přepisem videa uveřejněného na italské verzi stránek. Dobrý den, zdravíme vás drazí posluchači a přejeme vám, abyste mohli dobře přijmout tento program. Pokračujeme ve vytyčené cestě s tématem „Dorůstat k plnosti“. Název dnešního dílu je: „Žít v plnosti“ a uzavíráme jím zmíněný cyklus.… Read More Pokročit v plnosti (poslední část)