Znovu vybudovat lidstvo Země

24. júna 2020, vigília výročia zjavenia Kráľovnej pokoja v Medžugorí

Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie

Znovu vystavať ľudstvo Zeme

Drahé deti,

prešlo šesť mesiacov od začiatku roka, počas ktorých ste videli meniť sa veľa vecí na Zemi. Boli to tvrdé mesiace pre toto ľudstvo a aj pre nízky vesmír, ktorý pocítil veľa z udalostí vašej planéty. To, čo sa udeje v nízkom vesmíre, sa totiž pocíti na Zemi a naopak. Celé stvorenie je v očakávaní toho, čo sa má stať na Zemi, na v Božích plánoch dôležitej planéte.

Tento rok ste zasvätili Duchu Svätému a on chce pôsobiť na Zemi s mocou, aby znovu vystaval toto ľudstvo. Pandémia, ktorá vás postihuje,1 nie je iba chorobou, ale je pre Zem skutočnou premenou. Boh pandémiu nechcel, ale dovolil ju. Prostredníctvom nej rozhodne zasiahol, aby narovnal veľa vecí, ktoré nesmú a nemôžu už byť ako predtým. Ani ľudstvo nemôže byť rovnaké ako predtým. Kto je dobrej vôle, pochopil, že stačí málo, aby sa zničil globálny systém, vytváraný počas tisícročí dejín. To má byť jasné predovšetkým vám, ktorí ste Cirkvou Ježiša Krista na tejto Zemi.2

Ako bude konať Duch Svätý, aby narovnal a znovu vystaval toto ľudstvo? Urobí to prostredníctvom Cirkvi, svojho ľudu, ktorú dlho pripravovala Najsvätejšia Trojica. Boh od Ježišovho príchodu na Zem až dodnes neprestal pripravovať generácie spravodlivých, v ktorých svätosť naďalej žije. Vy ste zdedili svätosť, obetu, modlitbu a slzy mnohých svätých. Teraz je na vás pomôcť tejto Zemi napraviť sa a znovu nájsť Božiu prítomnosť a zmysel života.

Len môj Syn Ježiš môže zachrániť toto ľudstvo. Duch Svätý, tak ako zostúpil na mňa a zatienil ma svojím tieňom,3 tak má zostúpiť na túto planétu, aby pripravil cestu môjmu Synovi, ktorý sa znovu vráti. Časy sa krátia. Otec od celej svojej Cirkvi vesmíru a najmä od vás očakáva silné úsilie na pomoc ľuďom Zeme, aby sa vynorili z chaosu, do ktorého spadli, z temnoty, ktorá ich ťaží.

Lucifer s Konfederáciou svetla a s iluminátmi Zeme veľmi zintenzívnil svoje pôsobenie. Vie, že mu neostáva veľa času. Boh preto chce, aby aj jeho ľud zintenzívnil svoje pôsobenie. Očakáva sa, že táto Cirkev bude bdelá a prítomná vo všetkých udalostiach, ktoré postihujú a rozrušujú toto ľudstvo.

Čo môžete robiť vy? Žite jednoduchý život, ponorený v Bohu, tichý a hlboký, ktorý môže pomôcť vášmu ľudstvu zmeniť sa od koreňov. Boh nepôsobí násilím, aby premenil svoje stvorenia. Jeho láska klope na dvere, nevylamuje ich.4 Dáva vyklíčiť životu z vnútra, v tichu, niekedy v skrytosti, ktorý nikdy nie je pasivitou, ale je jednotou s Božím životom, ktorý sa rodí v hĺbke. V hlbinách ženy sa rodí ľudská bytosť, tak ako sa v hlbinách zeme rodí rastlina. Rovnakým spôsobom sa v hlbinách a v Božom tichu rodí nový ľud. Preto bude pre vás ticho prostriedkom na to, aby dal rozkvitnúť životu, a aj vašou najväčšou obranou pred zlom.

Dietky, satan má strach z ticha. Keď je ticho plné Boha, on už nemá viac prostriedkov, aby vstúpil do vás. Ticho sa stane múrom pred diablom. Hovorím o hlbokom tichu, kreatívnom, panenskom,5 ktoré vám bolo veľakrát vysvetlené. Žiť v tomto tichu neznamená, že nemáte hovoriť a svedčiť. Znamená to, že v tomto čase má vaše svedectvo nabrať inú silu – má sa zrodiť z hĺbky vášho bytia, kde žije Boh. Nechajte Bohu miesto vo svojom vnútri, aby to bol on, kto bude hovoriť, svedčiť a pôsobiť skrz vás.

Od vás a od celej Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru sa očakáva veľká úloha, lebo slávny návrat môjho Syna nie je rozprávkou a ani mágiou. Má byť pripravený aj potom a slzami mnohých Božích detí. Nehovorím vám to, aby som vás vyľakala, ale chcem, aby ste boli vecní. Byť osobami mysticky zjednotenými s Bohom a kontemplatívnymi neznamená žiť v oblakoch. Kto chce úprimne slúžiť Bohu, musí vedieť, že narazí na skutočnosť takú, aká je. Vy sa však nemáte báť skutočnosti, ale prejsť dovnútra Božím svetlom a Božou mocou.

Otec nanovo a mocne zasiahne túto Zem. Touto pandémiou ste mali iba malú ukážku toho, čo sa môže na Zemi udiať. Nebude to nevyhnutne niečo katastrofické, pretože Boh chce zmeniť život ľudí na lepší. Žiaľ, reakcia satana a jeho stúpencov na Božie pôsobenie umožnilo, aby stále prevládalo zlo, pretože je málo Božích detí, ktoré sa obetujú Ježišovi Kristovi. Boh ale doloží tú časť, ktorá chýba. Je všemohúci.

A ja použijem všemohúcnosť, ktorú mi dal Boh. Vedzte však, dietky, že keď jeden ľud žije hlboko zjednotený s Bohom a keď všetci jeho členovia žijú v pokoji v tom istom duchu, aj ten ľud sa stane všemohúcim. Je to práve všemohúcnosť, ktorá sa rodí z neochvejnej viery. Viera je všemohúca, pretože môže urobiť to, čo ani rozum a ani ľudská sila nemôžu urobiť. Preto si buďte vedomí toho, že jeden ľud, zjednotený a pevný vo viere, sa stáva všemohúcim.

Spojte teda Božiu a moju všemohúcnosť so všemohúcnosťou vašej viery, vedomí si všetkých milostí, ktoré vám Boh dal. Pozývam vás pozerať sa dovnútra, aby ste objavili, koľko pekného, dobrého a veľkého Boh do vás vložil. Každý z vás je vzácnou perlou v korune môjho Kráľa. Ak by niekto z vás chýbal, chýbalo by skutočne veľa.

Snažte sa vidieť pekné veci, ktoré sú vo vás a nezastavujte sa iba na svojich obmedzeniach, na obmedzeniach iných a na hriechoch sveta. Snažte sa naopak všímať si krásu, ktorú Boh vložil do každého z vás a aj do tohto ľudstva, ktoré sa zdanlivo javí pohromou. Aj v tomto ľudstve môžu rozkvitnúť Božie kvety, tak ako sa na neobrobenom poli vždy objavia kvety. Máte ich zozbierať, milovať a opatrovať.

Nikoho nesúďte, dietky, ale všetkých milujte a svedčite s láskou o Božej dobrote. A ak ju niekto odmietne, nechajte ho Bohu, ale vy pokračujte v sejbe. Všade rozsievajte dobré semeno. Bude to Boh, ktorý sa postará o jeho rast, kde tridsať, kde šesťdesiat a kde stonásobne.6 Pre vás nemá byť dôležité iné než siatie vždy a všade. Prijímať, milovať, odpúšťať a slúžiť všetkým.

Žiadam vás, aby ste sa dali poddajne viesť k tomu, čo bude Boh chcieť. Božie plány budete môcť nasledovať a uskutočňovať, ak budete tichí a ak necháte, aby Boh prešiel a prebudil vo vás inteligenciu života.

Som vám nablízku a žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.“

1 Týka sa pandémie koronavírusu a choroby Kovid19, ktoré vyčíňajú na Zemi od začiatku roka a ktoré už zapríčinili tisíce obiet.

2 Vo všetkých posolstvách a v našich publikáciách sa termínom Cirkev odvolávame len a len na „Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru“, ku ktorej patríme.

3 Porov. Lk 1, 35

4 Porov. Zj 3, 20

5 Porov. „Cez veľkú bariéru“, posolstvo svätého Jozefa z 19. marca 2002, str. 220

6 Porov. Mt 13, 3-8.18-23; Mk 4, 3-8.13-20

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.