Boží milosrdenství a spravedlnost

Drazí bratři, drahé sestry,

přinášíme vám Ježíšovo poselství k neděli Božího milosrdenství. Je velmi aktuální pro každého z nás, pro situaci na Zemi i ve vesmíru.

Vztah mezi Božím milosrdenstvím a spravedlností vyjadřuje harmonický a dynamický řád božského života v nás a mezi námi. Trojiční moc působí, aby v nás přivedla celistvost božského života k dokonalosti. V této dokonalosti nachází člověk a stvoření své plné uskutečnění.

Pán nás vede, krok za krokem, k novému stvoření. Když budeme následovat rady obsažené v poselství, budeme se stále více cítit naplněni jeho životem a budeme zakoušet štěstí, bez ohledu na obtíže, které naše lidstvo prochází.

Přejeme vám dobré velikonoční putování. Modlíme se za vás za všechny, aby vám dal Pán pokoj i tělesné a duševní zdraví a žehnáme vám.

Stefania Caterina e Tomislav Vlašić

19. dubna 2020 – Neděle Božího milosrdenství

Ježíšovo poselství

Boží milosrdenství a spravedlnost

Drahé děti,

žehnám vám celou svojí láskou, abyste byli naplněni Božím milosrdenstvím. Nedávno jsem vám řekl, že se musím vrátit, abych dokončil Vykoupení.1 Rád bych vám to vysvětlil.

Otec mě poslal na Zemi ve prospěch celého vesmíru, aby se celému lidstvu dostalo milosrdenství. Milosrdenství je možnost, kterou Bůh poskytuje člověku, aby mohl překonat hřích a všechny překážky a nakonec se vrátit k hlubokému vztahu s Bohem, který byl porušen prvotním hříchem.

Milosrdenství bylo určeno především vzbouřeným a nerozhodným lidstvům. Ale i věrná lidstva, i když se nedopustila prvotního hříchu, očekávala že zbytek lidstva vstoupí do živého vztahu s Bohem. Na druhou stranu by věrná lidstva nebyla přijala život ve společenství s těmi, kteří se proti Bohu bouří, odmítají ho a staví proti němu zdi.

Milosrdenství takto tedy představuje značnou část díla Vykoupení. Dovoluje vám, pokud si to přejete a rozhodnete se svobodně, žít opravdový a hluboký vztah s Nejsvětější Trojicí. Vykoupení však také obsahuje další důležitou část: spravedlnost. Přišel jsem mezi vás, abych pro vás získal milosrdenství a završil každou spravedlnost. 2 Spravedlnost spočívá v definitivním oddělení světla od temnot, v oddělení Božích dětí od dětí Luciferových.

Svou smrtí a vzkříšením jsem odsoudil démona, původ zla a tak jsem vykonal první, velkou spravedlnost. Ti kteří se klaní a dobrovolně slouží odsouzenému Luciferovi, jsou odsouzeni spolu s ním, mají podíl na odsouzení toho, kterému se rozhodli sloužit. To je druhá spravedlnost, druhá smrt pro člověka.3 Přišel jsem proto, abych vás vysvobodil ze smrti, dědictví prvotního hříchu, ale jedna část lidstva si nadále volí smrt a vstupuje takto do druhé smrti.

Když říkám, že Vykoupení musí být završeno, mám tím na mysli jednak milosrdenství, které jsem pro vás již získal, tak spravedlnost, která je pouze částečná, protože jsem se ještě nevrátil na Zemi musí být dovršeny. Nyní musí milosrdenství nechat místo také spravedlnosti. Toto je čas, kdy musí Boží spravedlnost pokročit, jako nikdy před tím, neboť všechno směřuje k svému naplnění, milosrdenství i spravedlnost.

Dnešní den vyznáváte a oslavujete Boží milosrdenství a je to správné. Mějte však na paměti, že není milosrdenství bez spravedlnosti a naopak. Jsou to dvě strany jedné mince, společně utváří dílo Vykoupení.

Nicméně Milosrdenství i Spravedlnost jsou přítomné také v Otcově díle, což je Stvoření. On, ve chvíli, kdy vás tvoří, pokud se rozhodnete ho milovat a sloužit mu, vám dává své milosrdenství, abyste mohli překonat hříchy, kterých se dopustíte během vašeho pozemského života. Pokud ale, ve chvíli stvoření, odmítnete Boha, postaví vás před svoji spravedlnost. Milosrdenství i Spravedlnost jsou také přítomny v Posvěcení, které je dílem Ducha Svatého. Kdo se snaží být posvěcen, tj. zasvěcen Duchem Svatým, přijímá milosrdenství a v téže chvíli se stává také nástrojem spravedlnosti; stává se znamením, kterému se budou protivit, o němž mluví evangelium.4

Opravdové děti Boží jsou znamením protiřečení, nástroji Boží spravedlnosti, protože se před nimi musí rozdělit světlo od tmy. To je velmi důležitá část vašeho působení. Není to exorcizmus, je to něco víc. Exorcizmus, tak jak ho znáte, je prováděn za určitých okolností, určitými formulemi, které mají za úkol něco určitého poručit démonovi. Naproti tomu spravedlnost působí neustále, ať už si toho jste, či nejste vědomi. Kamkoliv přijdete, pokud jste ponořeni do Boha, vaše pouhá přítomnost odděluje světlo od tmy, lež od pravdy.

Často padáte na svých omezeních, zdá se vám, že pro mě děláte příliš málo a rádi byste se změnili. Nemůžete to udělat, protože jsem to já, kdo vás mění. Od vás se žádá, abyste drželi krok s mojí milostí. S konečnou platností vás vyzývám, abyste se zbavili svých myšlenkových schemat, díky nimž si myslíte, že víte, co pro mě máte dělat a co ne. Ve skutečnosti to nevíte, protože jsem to já, kdo vám sděluji svoji vůli, v souladu s tím, čeho jste schopni.

Já vím, co můžete a co nemůžete učinit. Přijímám vaše omezení a respektuji je, vím že jste křehká stvoření. Vy ho ale nepřijímáte a ze všech sil proti němu bojujete. Snažíte se vnutit sobě, ostatním a dokonce i mně obraz, který jste si o sobě vytvořili sami. Obraz toho co dělat pro Boha, abyste se mu zalíbili, jak se modlit atd. Já to od vás nežádám. Chci jen abyste se mi dali k dispozici. A to je něco jiného: musíte se mi otevřít, abych do vás mohl plně vstoupit, vést vás, sdělovat vám, co máte dělat, krok za krokem, bez násilí.

Proto vás vyzývám, abyste se osvobodili od obrazu, který jste si vytvořili o duchovním životě, není vám k ničemu. Všechno co můžete a musíte udělat, je být vždy otevřeni k mé vůli. Tak vám můžu sdělovat v hloubi vašeho ducha co je správné dělat podle dané situace. Vy pak pocítíte můj silný impulz a budete se ním řídit.

Nerozhodujte se za stolem o tom, co a jak by bylo dobré učinit, jak a kolik se modlit, co udělat příští měsíc a rok. Toto všechno vám už k ničemu není, je to částí starého stvoření a starého člověka, který chce všechno programovat rozumem. Na to už není čas. Potřebuji mimořádně pružné lidi, kteří se mnou nechají vést v hlubině, v každém okamžiku. To očekávám od každého z vás. Přede mnou nejsou lepší, nebo horší, všichni jste schopni dělat, co od vás chci, protože vám svěřuji jen to, čeho jste schopni.

Žehnám vám, aby vás zcela prostoupilo mé milosrdenství. Je třeba abyste cítili, že je vám zcela odpuštěno a že jste zahaleni milosrdenstvím. Také je třeba, abyste se cítili být nástroji mé spravedlnosti, znamením protiřečení pro celé lidstvo ve vesmíru, především pak pro lidstvo na Zemi. Zde se má spravedlnost završuje v mezilidských záležitostech: oddělují se Boží děti od dětí Luciferových, od těch, kteří odmítají být Božími dětmi.

Žehnám vám celou svojí milosrdnou láskou, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“.

1 Ježíšovo poselství z 12. dubna 2020 „Svěřuji vám všechno, co se uskuteční na Zemi“

2 Mt 5, 17; Lk 16, 1-9

3 Zj 20

4 Lk 2, 34

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.