Svěřuji vám všechno, co se uskuteční na Zemi

12. dubna 2020 – Slavnost Vzkříšení

Ježíšovo poselství

Drahé děti, lide můj,

radujte se z mého vítězství nad smrtí a peklem! Triumfoval jsem na Kříži a vy mě oslavujete jako obětovaného Beránka. Dnes vám říkám, že i vy jste obětovaným lidem. Nemám tím na mysli nic strašného nebo krutého. Mluvím o obětování se, jako o něčem, co pozvedá, vykupuje a přináší spásu. Obětování se jako posvěcení a zasvěcení. Jste obětovaným lidem pro spásu lidstva.

Děti, vidíte, jak to vypadá s lidstvem na Zemi: je to zraněné lidstvo. Jeho rány ale nejsou slavné; naopak, jsou plné hořkosti, osamění a sklíčenosti. A přece, já jsem dal život za toto lidstvo i za lidstvo v celém vesmíru proto, abych zahojil vaše rány. Lidstvo mě ale stále odmítá a já nemůžu nic dělat, protože respektuji vaši svobodu.

Bylo vám řečeno, že toto je chvíle velké závěrečné bitvy a že planeta Země je místem, kde se tato bitva odehraje.1 Zde má Satan svoji baštu. Nyní musí být vyhnán ze své skrýše a zahnán do pekel, jednou pro vždy. Já povedu tento boj a vy budete bojovat se mnou. Mějte na paměti, že, na konci časů, se musí Lucifer se mnou střetnout; znovu bude muset přede mnou stát tváří v tvář, tak jak tomu bylo ve dnech mého Utrpení. Bude to můj definitivní triumf i triumf celého mého lidu.

Děti, v tomto čase boje, si od vás přeji několik věcí:

  • především si buďte vědomi své odpovědnosti a vězte, že od nynějška musíte překročit sebe samé. Mnohokrát vám bylo řečeno, abyste si nedělali starosti se svými problémy a těžkostmi, protože já je vyřeším. Dejte mi svůj život, abych vás mohl použít

  • buďte si vědomi toho, že máte sytit, pozvedat a podporovat všechny, kteří konají dobro a pracují pro pokoj a lásku k bližnímu. Dnes vám chci svěřit všechno dobro, které se uskutečňuje na Zemi. Dobro vykonané všemi, i těmi, kteří si toho nejsou plně vědomi. Je mnoho dobrých lidí, kteří konají podle božských zákonů, a neví o tom. Je mnoho dobrých lidí, kteří konají podle božských zákonů, ale neznají mě. Jsou spravedliví, protože řekli ano v okamžiku početí, potom se ale vtělili do různých skutečností. Přesto dělají dobro, hledají pokoj a pomáhají druhým.

  • dnes se hodně mluví o solidaritě. Já k vám ale mluvím o lásce k bližnímu, která je čistou láskou, již jsem přinesl na Zemi. Svěřuji vám všechno dobro, které se uskutečňuje na Zemi, aby se od obecné solidarity přešlo k opravdové lásce k bližnímu, která kvete jedině v mé čisté lásce. Svěřuji svému lidu všechno dobro ve světě. Přinášejte a pozvedejte ho v každém vašem slavení, v každé modlitbě, ať už osobní, nebo společné. Modlete se za ty, kteří přináší pokoj a lásku k bližnímu. Dejte sílu těm, kteří působí v terénu a nemají tytéž milosti a možnosti jako vy. Doplňte vy, co chybí, aby dobro stále rostlo na Zemi.

  • Vězte, že ti, kdo následují Satana jsou daleko jednotnější, sytí se navzájem zlem a nenávistí. Vy jste ale povoláni dát život za ty, kteří dělají dobro, tak jak jsem to dělal já pro vás. To je velmi důležité. Jinak nemůžete zvítězit v bitvě, je vás počtem málo, ale mohou se s vámi sjednotit v duchu mnozí. Nezáleží na tom, že je neznáte, nevidíte a nemůžete jim stisknout ruku. To není důležité, protože to budu já, kdo vás sjednotí. Spojím všechno dobro vykonané na Zemi s tím, co se děje ve vesmíru. Takto uděláte společně se mnou něco velkého.

  • Žádám vás, abyste nic nesoudili, ani to, co se vám zdá být zlé. Nechte na mně každý soud a soustřeďte se na dobro. Už se nedívejte na zlo, protože jste povoláni vidět to, co je na vaší Zemi krásného. Mnohým se zdá, že na Zemi už není nic krásného, ale není tomu tak. Musíte spatřit všechnu Boží krásu na této planetě, protože já vám neustále dávám slunce, květy, ovoce atd. I když si lidstvo na Zemi už nezaslouží nic, já vám stále dávám, co potřebujete.

  • dávám vám nadále i Boží děti. V této době se rodí mnohé vyvolené děti. Jejich duch a jejich duše jsou velké a schopné využít dobra a uskutečnit ho. Tyto děti porostou vaší láskou a s vaší pomocí. Jsou to děti nového lidu a já vám je svěřuji. Jsou to vaše děti a já je posílám pro vás. Nezáleží na tom jak dlouho budou muset růst, jejich samotná přítomnost dá rozkvést Zemi.

Děti, doba je závažná. Lidstvo na Zemi trpí, zmítá se a potřebuje pevnou oporu. Křesťané pláčou, protože kostely jsou zavřené a prázdné.2 Kostely jsou ale plné mé moci. O těchto Velikonocích jsem vás v duchu poslal do všech kostelů na Zemi. Poslal jsem lidstvo celého vesmíru, aby naplnilo prázdné kostely na Zemi a kostely se naplnily mojí mocí a láskou.

Děti, i když se cítíte být maličcí, ubozí a malí počtem, ve skutečnosti jste ve mně silou a já vás posílám kam chci, používám vás pro svoji slávu a pro dobro celého lidstva. Vzmužte se, děti moje, Vykoupení musí být dovedeno do konce, všechno musí dojít plnosti. Co jsem započal na Zemi, dokončí moje Církev se mnou.

Jako vždy vás svěřuji své Matce, sv. Josefu, sv. Rafaelovi, vašemu knězi. Buďte sjednoceni se sedmi velkými archanděli, zvláště se sv. Michaelem, vůdcem, kterému vás odevzdávám. Mu jsem dal moc shromáždit můj lid z celého vesmíru. Lid, který rodí moje Matka a který přivedu do nového stvoření.

Žehnám vám a posílám vás exorcizovat Zemi a zasévat moji lásku. Milujte všechny dobré na Zemi, aby se konečně vytvořilo jedno stádo a jeden Pastýř.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

1 Viz. Poselství sv. archanděla Michaela z 2. dubna 2020 „Výzva lidstvu planety Země“

2 Vztahuje se k situaci, kdy jsou kostely a veřejná prostranství uzavřena kvůli pandemii viru covid19, která zasáhla Zemi na počátku roku 2020

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.