Ježíšova přítomnost

24. marca 2020, vigília Zvestovania Pána

Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie

Ježišova prítomnosť

Drahé deti,

slávite so mnou veľký deň zvestovania, ktorý navždy zmenil osud ľudstva. Pán zostúpil medzi vás prostredníctvom svojej Služobnice, ktorou som ja. Naďalej je prítomný na Zemi a v celom vesmíre prostredníctvom svojich služobníkov, svojich detí, ktoré ho milujú, prijímajú ho a vzývajú ho.

Ježišova prítomnosť napĺňa vesmír. Žiaľ, na Zemi ste utláčaní pôsobením Zla do takej miery, že sa vám nedarí uchopiť do hĺbky Ježišovu prítomnosť. On je medzi vami, prechádza cestami sveta, ako to robil, keď kráčal po Zemi. Ježiš žije v sláve, ale zvestovanie Vtelenia sa neustále, neprestajne obnovuje na oltároch a v srdci jeho detí.

Keď s poddajnosťou a s láskou prijímate toto zvestovanie, ako som ho ja prijala, zjednotíte sa s Ježišom a on príde prebývať do vás. Duch Svätý sa vyleje na vás a splodí v každom z vás a v ľude Boží život. Tak nesiete v sebe spásu sveta a vesmíru. Diabol vás veľmi nenávidí, pretože vo vás žije Spasiteľ, pred ktorým musí zohnúť hlavu.

Chcela by som, aby ste pochopili, deti moje, že tajomstvo Vtelenia nie je nedosiahnuteľné pre toho, kto prijíma a miluje Ježiša, nie je to tak ani pre jeho ľud. Každému z vás Pán aj dnes opakuje: „Neboj sa… našla si milosť u Boha…Duch Svätý na teba zostúpi“.1 A vy odpovedzte so mnou: „Hľa, služobnica/služobník Pána“. 2 Zmyslom života je: Byť Božími deťmi a služobníkmi Pána, ktorí prinášajú ľudstvu živú Ježišovu prítomnosť.

Bez môjho Syna Ježiša, jediného Vykupiteľa, niet spásy pre ľudstvo. Pozrite, čo sa deje na Zemi. Stačí, že Boh od vás len na okamih odvráti svoj pohľad, aby ľudstvo išlo do skazy.3 kto vás môže zachrániť od nenávisti, chorôb a od vašich tragédií, ak nie Spasiteľ?

Drahé deti, je čas, v ktorom sa boj zosilnie. Vy však nebudete bojovať sami, ale s Ježišom, ktorý je vo vás. On vám povedal: „Jao som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“4 Ježiš je vždy s vami – na vašich oltároch, keď slávite liturgiu a medzi vami, keď sa modlíte. V každej chvíli je s vami a jeho prítomnosť napĺňa váš život. Nezabúdajte na to. Veľakrát sa namáhate v napĺňaní Božieho diela, ale pravé Božie dielo je prijať Ježiša vo vás a dovoliť mu žiť, milovať a slúžiť prostredníctvom vás. Áno, dietky, Ježiš naďalej slúži ľudstvu, obetujúc sa na oltároch, aby bol blízko k vám všetkým.

V týchto dňoch kvôli hroznej chorobe, ktorá zasahuje Zem – ktorá neprichádza od Boha, ale je ovocím zloby a skazenosti človeka – často počujete hovoriť, že veľa osôb v nemocniciach osamote zomiera5. Všetci sú z toho skľúčení. Prečo? Boh je prítomný! Posiela svojich anjelov a svoje nástroje, a sám je blízko chorým. Ježiš, ktorý prechádzal a požehnával a uzdravoval všetkých6, prečo by mal dopustiť, aby jeho deti zomierali v samote? Iba ten, kto chce ostať sám, lebo odmieta Božiu lásku, ostane sám. Je ako kvet, ktorý uniká pred lúčmi slnka a zomiera. Nech to nie je tak s vami, ktorí veríte v Boha, dietky!

Prijmite Božiu prítomnosť a udržujte ju živú vo vás. To je najväčšia pomoc, ktorú môžete dať tejto Zemi, ktorá trpí, a aj vesmíru. Je ešte veľká časť vesmíru, ktorá trpí, napriek veľkému úsiliu vašich verných bratov.7 Je to kvôli tým, ktorí odmietajú Boha naďalej zasievajú zlo a skazu.

Najdrahšie deti, prajem si, aby ste spolu so mnou boli vždy v Božej prítomnosti a aby bol Boh prítomný vo vás. Moje pozvanie a aj moje želanie je, aby ste vždy mali Boha v sebe a po vašom boku. Ježiš je s vami a ako je napísané, obklopuješ ma spredu aj zo zadu a kladieš na mňa svoju ruku8.

Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.“

1 Porov. Lk 1, 26-38

2 Porov. tamže

3 Má na mysli skúšku, ktorou žije ľudstvo kvôli pandémii Covid19, ktorá trápi Zem. Keď Boh dovolí skúšku takého rozsahu, robí to preto, aby pritiahol k sebe pohľad tej časti ľudstva, ktorá je od neho vzdialená. Ak ľudstvo naďalej Boha odmieta, Boh zo spravodlivosti nechá, aby ľudstvo išlo samé. V tomto zmysle je to ako keby odvrátil svoj pohľad od toho, kto nechce, aby sa na neho pozeralo. Jedná sa o obraz, ktorý sa často opakuje vo Svätom písme. (napr. Gn 3, 8-10) V skutočnosti Boh nikdy neopúšťa ani hriešnikov.

4 Porov. Mt 28, 19-20

5 Znovu sa odvoláva na pandémiu Covid19, ktorá skosila veľa obetí na celom svete. Na predchádzanie šírenia nákazy sa príbuzným zakázal vstup do nemocníc a preto nemôžu sprevádzať svojich drahých v hodine smrti.

6 Porov Sk 10, 38-39

7 Odvoláva sa na nízky vesmír, evanjelizovaný vernými bratmi s veľkou mocou a kde ešte ostávajú mnohí, ktorí sa búria voči Bohu.

8 Porov. Ž 139 (138), 5

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.