Ochraňovat pro život

19. marca 2020, sviatok svätého Jozefa

Posolstvo svätého Jozefa

Ochraňovať, aby ste žili

Drahé deti,

žehnám vás a ďakujem vám za celú cestu, ktorú ste urobili v týchto rokoch. Žehnám vaše otcovstvo a materstvo a celý ľud, ktorý vám je zverený. Aj keď k vám hovorím zriedkavo, som vždy medzi vami prítomný spolu s Najsvätejšou Pannou Máriou, mojou Nevestou.

Odjakživa som bol považovaný za ochrancu Svätej rodiny. Byť ochrancami znamená niečo omnoho širšie. Vy všetci ste ochrancovia jedni pre druhých Božieho života a každej milosti, ktorá vám bola daná. Ochraňovať znamená predovšetkým žiť. Máte ochraňovať, aby ste žili, aby ste si pripomínali a aby ste sa pozdvihli. Bez chránenia Božích vecí je ťažké pozdvihnúť sa k nebu. Ľudia na Zemi premrhávajú milosti, ktoré dostávajú a ktorými sú obklopení. Premrhávajú ich povrchným spôsobom, lebo ich nevedia ochraňovať.

Vaša hlavná vnútorná snaha má preto tkvieť v ochrane toho, čo ste dostali. Bez ochrany niet poznania a ani pamäte. Vašou prvou úlohou je byť ochrancami, ako vám to bolo zjavené. Nemusíte sa príliš namáhať, aby ste hovorili a kázali druhým pretože, keď ochraňujete a pripomínate si to, čo máte, milosť sa rozšíri skrz vás. Nepremrhá sa, ale sa bude šíriť.

Mária a ja sme v Nazaretskom dome robili takto: Ochraňovali sme každé slovo, ktoré vyšlo z Ježišových úst. V evanjeliu ste čítali, že Ježiš sa ešte ako dieťa rozprával s učiteľmi v chráme.1 Jeho múdrosť bola nekonečná. Toto Dieťa nás neprestajne poučovalo svojím životom, svojou prítomnosťou a svojím slovom. Pracovať s ním v mojej dielni znamenalo rásť v nepretržitej katechéze.

Mária a ja sme ochraňovali všetko, čo nám bolo povedané. Naše srdce bolo ako trezor. Nechceli sme zadržiavať, ale ochraňovať. Ochraňovať neznamená zadržiavať si Božie skutočnosti pre seba ani sa ich zmocniť, ale skôr nechať, aby tieto skutočnosti prenikli do hĺbky ducha a stali sa pamätníkom, aby mohli byť postupne darované ďalej.

Vy všetci by ste mali byť ako vedro umiestnené pod prúd vody z prameňa – naplní sa a potom začína pretekať. Voda, ktorá preteká sa vylieva na zem a veľkoryso sa dáva, kým vedro sa nevyprázdňuje, ale naďalej napĺňa. Tento obraz predstavuje ochranu toho, o čom vám hovorím. Mária a ja sme vo svojom srdci ochraňovali všetky veci, ktoré Ježiš hovoril a spolu s ním sme vzrastali. Robte tak aj vy. Ste povolaní ochraňovať a múdro spravovať to, čo Pán uložil do každého z vás už od počatia.

Je dôležité, aby aj celý ľud ochraňoval to, čo dostal. Idete v ústrety času veľkých zápasov pre Zem. V týchto dňoch vidíte, že sa už začal veľký kozmický boj medzi Dobrom a Zlom, ktorý sa má odohrať na vašej planéte.2 Čo by mala robiť Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru? Mala by pozvoľna darovať všetkým ľuďom dobrej vôle poklad, ktorý v sebe ochraňuje. Nemali by ste a nebudete môcť dať všetko všetkým, ale mali by ste zdravým rozumom rozlišovať, komu dať a komu nie, a chovať sa pritom čestne a bez stretu s ktoroukoľvek mocou a autoritou. Vašou úlohou nie je zosadiť mocných z trónov, lebo to patrí Bohu. Vašou úlohou je žiť a šíriť okolo seba milosť, ktorú ste ochraňovali a z ktorej ste si urobili pamiatku až tak, že sa stala vašou súčasťou. Božie slovo sa má vo vás vteliť.

Už som vám hovoril o panenskom tichu,3 prostredníctvom ktorého môžete v sebe ochraňovať každú vec. Neodvolávam sa na mŕtve ticho, ale na ticho, ktoré je životom. Ono spôsobí, že všetko, čo dostanete od Boha, sa deň za dňom z vonku a predovšetkým z vnútra stane vašou súčasťou. Preto potrebujete ticho úst, ale ešte viac ticho srdca. Neberte si do hlavy, že budete kázať celému svetu. Vaše pôsobenie v duchu má prevládať. Ono je nosnou osou vášho poslania ako to bolo v prípade Márie a mňa.

Pamiatka udalostí neostala v Márii zatvorená a ani vo mne. Všetkých vecí, ktoré čítate v evanjeliu o Ježišovom detstve, je naozaj málo, pretože veľa z nich bolo vymazaných, a kto by ich mohol vyrozprávať ak nie my dvaja? My sme dali ľuďom ovocie svojich skúseností správnym spôsobom a v správnom čase. Práve tak sa pamiatka stala poznaním a poznanie sa šíri, lebo je určené na podelenie sa o neho. Ak sa o poznanie nedelí správnym spôsobom, premieňa sa na diktát, na povrchné honosenie seba. Žiaľ veľa kresťanov robí z poznania, ktoré vlastnia a ktoré je často rozumové, zdroj privilégií a nástroj moci, ale nesmie to tak byť.

Moja postava bola často dávaná na okraj, ale iba od tých, ktorí ju chceli dať na okraj. Svätí počas storočí ma vždy vzývali a ja som im bol zvlášť blízko. Žiaden svätý ma nikdy neopomenul. To však nie je také dôležité. Dôležité naproti tomu je to, aby celé Kristovo mystické telo bolo živé vo vašom vnútri. Nestačí vám spomínať si na svätých, ale treba, aby ste ochraňovali a pripomínali skúsenosť svätosti Cirkvi naprieč tisícročiami. Dnes je obohatená a umocnená skúsenosťou verných ľudstiev a tých v celom vesmíre, ktorí vzývajú Meno Ježiš. Skúsenosť svätých vám patrí a je súčasťou obrovského boja poznania, ktorý máte v sebe, aby to, čo prežívali svätí, sa nestratilo, ale sa vylialo na vás všetkých.

Poznanie v Bohu sa rozdeľuje medzi členov ľudu a nestáva sa vlastníctvom iba niekoho ani nástrojom moci. Satan robí takto: Poznanie, ktoré vlastní je nástrojom jeho moci, ktorou všetkých drví. V Bohu je naopak poznanie zdieľané v ľude a stáva sa pamäťou a pamiatkou, pozdvihnutím a pravou náukou.

Moja nevesta a ja sme s vami a vždy budeme, aby sme vám pomáhali, ale musíte prijať ťažkosti a prekážky, ktoré vám spôsobí rozkladajúca energia prítomná na Zemi. Skutočne si myslíte, že Herodesova rozkladajúca energia sa nás nedotýkala? Viete si predstaviť koľko prenasledovaní sme Mária a ja znášali? Aj keď sme boli chránení mimoriadnou milosťou, stále sme boli muž a žena, ako aj Ježiš bol pravý Boh a pravý človek. Trpeli sme, bojovali sme a zvíťazili sme v Mene Ježiš.

Antikrist chce prebrať všetku moc na Zemi. Či si poslúži vírusom, atómovou zbraňou alebo akýmkoľvek iným prostriedkom je bezvýznamné. To, čo je dôležité, je, aby ste vedeli, že sa ide k boju, ale Boh je ten, kto drží v rukách opraty dejín.

Antikrist nemôže prekročiť obmedzenia, ktoré uložil Boh, nemá neobmedzenú moc ako sa satan klame. Má moc, ktorú mu dalo ľudstvo na Zemi a nie viac, kým vy ste naopak v službe Bohu a jeho všemohúcnosti.

Teraz máte pôsobiť v tichosti a s jednoduchosťou, tak ako sme to robili Mária a ja, bez toho, aby ste s kýmkoľvek diskutovali. Robte si poklad z toho, čo ste dostali, a dovoľte prvotnej energii, ktorá je v každom z vás a v celom ľude, aby pôsobila a zamedzila rozkladajúcej energii. V tomto boji nie ste sami. Celá Cirkev vesmíru pôsobí v spoločenstve s vami. Môžete trpieť a niesť bolesti sveta, ale nikdy nebudete premožení ani už toľko prenasledovaní, pretože teraz má zvíťaziť Boh so svojimi vojskami.

V skúške, ktorou prechádza Zem, kvôli pandémii koronavírusu4, je vaše víťazstvo skoro isté, lebo ak budete mať vieru, nič vám nebude nemožné, ako to povedal Ježiš5. Bojujte zbraňami viery, nádeje a lásky. Jednako vždy musíte byť obozretní, ako som bol ja, keď som musel utiecť do Egypta, aj keď ma Boh ochraňoval. Nemáte však mať strach, lebo viera vám nedovolí sa báť. Ste chránení, ale robte to, čo sa od vás žiada, aby ste robili. Aj ja som sa vydal na cestu, aby som splnil povinnosť sčítania ľudu. Stálo ma to námahu a bolesť pre moju nevestu v požehnanom stave a pre všetko, čo sme pretrpeli, ale obaja sme sa chovali ako dobrí občania. Aj vy máte byť dobrí kresťania a dobrí občania, čestné osoby.

Žehnám vás spolu s Máriou a s celým Kristovým mystickým telom v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.“

1 Porov. Lk 2, 41-51

2 V týchto dňoch prebieha vážna pandémia, ktorá spôsobuje onemocnenie Covid-19 a ktorá skosila veľa obetí a prinútila občanov mnohých národov ostať doma, aby sa zabránilo nákaze.

3 V. “Cez veľkú bariéru” ,vyd. Luci dell’Esodo 2008 s. 220-221

4 V. poznámka 2

5 Porov. Mk 9, 23

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.