Jsem Spoluvykupitelka lidstva

z 22. února 2020 – Stolec sv. Petra a výročí nadace „Pevnost Neposkvrněné“

„Drahé děti,

v tomto tak výjimečném dni1 vás všechny, s nezměrnou láskou, tisknu na své Srdce, zvlášť nemocné a všechny, kteří trpí v duchu, ti jež jsou pronásledováni kvůli této cestě ve svých rodinách nebo na pracovišti. Všechny vás tisknu k sobě, protože vás miluji a chci vám být nablízku ve všech zkouškách.

Mnohokrát jsem vás žádala, abyste mi pomohli se spásou duší. Dnes vám říkám: pomozte mi v mém díle Spoluvykupitelky. Já jsem Spoluvykupitelka lidstva celého vesmíru. To není nějaký titul, je to mé poslání, mé dílo mezi vámi. Toto poslání jsem přijala od chvíle svého početí. Proto jsem vaší Matkou, protože jsem souhlasila, že budu spolu s mým Synem nést všechnu bolest vesmíru, abych vás vytrhla z utrpení a smrti.

Nesla jsem spolu s mým Synem všechny bolesti jeho Utrpení: jak ty duchovní pro zradu, opuštění, urážky a rouhání a také utrpení fyzická. Vše co Ježíš trpěl tělesně, jsem trpěla na svém těle, přestože to nebylo vidět očima světa. Mnoho svatých během dějin neslo určitou bolest z Ježíšova Utrpení, ale já jsem je nesla všechny za vás: mé Srdce bylo probodeno, mé ruce a mé nohy byly poseté ranami a tak dále. To vše jsem nesla v tichosti za vás, abych vás vytrhla z nenávisti satana. Proto jsem vaší Matkou a proto mě vás Ježíš mohl svěřit pod Křížem.2 Mé dílo Spouvykupitelky pokračovalo v první Církvi, mezi apoštoly a učedníky. Po mém nanebevzetí, ve slávě Nejsvětější Trojice v níž žiji, se mé poslání Spoluvykupitelky rozšířilo na celý vesmír.

Vězte děťátka, že tak jak jsem nesla Ježíšovy bolesti, tak jsem i měla účast na jeho slávě vzkříšení. Jsem Spoluvykupitelkou, protože jsem se svým Synem sdílela smrt a vzkříšení. Celá má bytost rozkvetla spolu se vzkříšeným Ježíšem a otevřela jsem cestu pro vás, abyste jednoho dne mohli vstoupit do nového stvoření.

Mé dílo Spoluvykupitelky je trvalé a nezastavitelné. Neustále obětuji Nejsvětější Trojici všechny bolesti vesmíru, aby tak i mé děti mohly zakoušet radosti nebe. Stejným způsobem musíte vy jít Ježíšovou a mojí cestou. Jste povoláni, být spoluvykupiteli, to znamená těmi, kteří mají účast, spolu se mnou, na smrti a vzkříšení mého Syna. Ve spojení se mnou, nesete bolesti světa a radosti nebe. Spolu se mnou jste svědky umírajícího porušeného života a života božího, který se skrze mé Srdce vždy a neustále rodí pro vás všechny.

Přeji si, aby tento lid poznal mé dílo Spoluvykupitelky a přijal na něm účast, aby byl stále více sjednocen s Ježíšem, Vykupitelem a Pastýřem lidstva. Beze mě nemůžete plně vstoupit do oběti mého Syna, do jeho smrti a vzkříšení.3 Nesla jsem za vás mnohé bolesti, jinak byste byli utlačovaní tíhou utrpení. Beze mne se nemůžete dotknout Boží hloubky. Přináším vám jeho život, protože jsem Boží a vaší Matkou, Spoluvykupitelkou lidstva a Královnou vesmíru. Přeji si, aby mě tento lid takto uznal a takto přijal. Jestli nepochopíte mé dílo Spoluvykupitelky, moje postava se stane okrajovou, vzdálenou, tak jak je tomu pro mnohé křesťany.

Říkám vám, děťátka, že satan má hrůzu z mého díla Spoluvykupitelky a všemožně se bude stavět proti této skutečnosti, kterou vždy nesnášel. Nepřijal Ježíšovo vtělení a tím méně přijme, že může být žena Spoluvykupitelkou. Proto vás čekají mnohá protivenství, ale nemějte starost: toto je čas, kdy tato pravda musí vyjít najevo. Proto ji nikdo nebude moci zastavit. Satan bude běsnit, ale nic nezmůže. Už se kolem něho stahuje kruh, protože Boží lid postupuje v celém vesmíru a nikdo ho nemůže zastavit.

Tím, že Církev Ježíše Krista celého vesmíru prohlásí na Zemi, že jsem Spoluvykupitelka, způsobí hluboký zvrat v dějinách spásy a v dějinách lidstva. Musíte si toho být vědomi. Opakuji vám, že to není nějaký titul, nepotřebuji tituly ani mě nezajímají. Nechci nic pro sebe, ale přeji si vám pomoci a spasit vás spolu s mým Synem. To je mé poslání, které dokončím, nic a nikdo mi v tom nezabrání. Už jsem vám řekla a znovu opakuji: od této chvíle použiji všechnu svou moc Královny4 a Spoluvykupitelky, abych s pomocí mé Církve celého vesmíru vyrvala nepříteli co nejvíc duší.

Proto vám děťátka velmi děkuji za tento velký krok. Tento den musí pro vás být dnem památečním. Z mé strany vám zaručuji ochranu od každého zla. Budu stále s vámi. Budete zakoušet bolest světa, protože jste do něho ponořeni. Neztěžujte si proto, ale považujte to za svou čest, že můžete být spoluvykupiteli spolu s mým Synem a se mnou. Ve svém srdci však poznáte také radosti nebe: pokoj, lásku, vše to, co svět nemá. Takto uprostřed zmatku této Země, ponesete radosti nebe a vaše srdce bude jásat, přestože vám budou oponovat, protože budete mít Boží radost. Toto je můj slib: kdokoliv z vás bude mít účast na mém díle Spoluvykupitelky, pozná bolesti světa, ale bude mít i radosti nebe.

Žehnám vám, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“.

1 Dnes nadace „Pevnost Neposkvrněné“ a lid, který sleduje její programy se rozhdl slavnostně zasvětit Panně Marii, Spoluvykupitelce lidstva

2 Srov. Jan 19, 25-27

3 Srv. „Přepsat dějiny – I.díl – V Boží mysli“ str. 66-69

4 Z poselství Panny Marie z 13. května 2017 „Budu hlasem chudých v Bohu“: Mám právo a povinnost před Bohem a před lidstvem mluvit k mým dětem kdy chci, kolik chci a jak chci, bez toho, že bych musela žádat od někoho dovolení. Bůh mě požádal, abych zcela používala moc Matky a Královny vesmíru a to udělám pro vás, abych vám pomohla a abych vás ochránila, protože doba je závažná.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.