Vaše poslání je dílem Nejsvětější Trojice

12. ledna 2020 – Křest Páně

Poselství Ducha Svatého

„Drahé děti,

dnes je důležitý den, protože ve chvíli, kdy si připomínáte Ježíšovo pozemské poslání, které bylo zahájeno jeho křtem, začíná i vaše osobní poslání a poslání lidu v tomto roce.

Poslání, o kterém mluvím, není vaším dílem, ale dílem Nejsvětější Trojice, která ho uskutečňuje prostřednictvím svého lidu. Otec vás volá už od okamžiku, kdy jste byli počati. Jestli odpovídáte na jeho volání, přichází k vám Ježíš, aby uskutečnil Otcovo dílo ve vás a vašim prostřednictvím. Poté potvrzuje své dílo Křtem. I já, ve svátosti Biřmování, na vás sestupuji, abych potvrdil Ježíšovo dílo, jež on vykonává ve jménu Otce v každém z vás.

Ježíšovo a mé dílo nemůže být odděleno. Všechno, co dělá Ježíš, dělá spolu se mnou a naopak. Ježíš působí v plné moci, protože působí se mnou. Společně završujeme dílo svěřené Otcem, v jeho jménu a pro jeho slávu. Ježíš a já působíme v každém z vás i v celém lidu.

Každé poslání potřebuje křest. Nicméně, křesťanský křest není obřad uvedení do náboženství, ale plné potvrzení trojičního působení ve vás. Přijali jste Boží dílo a nyní ho musíte vykonat v trojiční moci. Ve skutečnosti to jsou Tři Božské Osoby, které ve vás působí. Na vás je, abyste s tímto působením svobodně souhlasili. Bůh po vás nechce, abyste jednali v neznalosti, chce, abyste jednali s plným vědomím.

Toto je doba, ve které musí lid působit stále silněji. Dnes, kdy si připomínáte Ježíšův Křest, Bůh potvrzuje a započíná poslání tohoto lidu, tak aby v roce 2020 plně ukázal trojiční moc. Takto dojde spravedlnost naplnění, stejně jak tomu bylo s Ježíšem1. Potvrzení Ježíšova působení ve vás, z mé strany, je svědectví o díle Otce, které Ježíš učinil ve svém lidu v těchto letech, během této cesty. Takto se završí každá spravedlnost, protože před světem musí být zřejmé, že nejednáte ze sebe samých, ale v trojiční moci.

Co je vaším posláním pro tento rok? Je to mocné působení v duchu, jak vám již bylo vysvětleno. Dnes to můžete lépe pochopit také ve světle slov proroka Izaiáše, která jste četli: otevřít oči slepým, osvobodit vězně, pozvednout ty, jež trpí a jsou ve tmách; bez křiku, bez dolomení toho, co je křehké.1 Tak jak jste slyšeli ve čtení, Bůh nikomu nestraní, ale přijímá ty, kdo se ho bojí a jedná spravedlivě, bez ohledu na to, k jakému lidu kdo náleží. 2 To musí platit i pro vás: nikomu nestraňte. Kamkoli vás Pán pošle, konejte s trojiční láskou, abyste otevírali oči slepým a vyváděli vězně z temnot. To je vaše poslání, které má uskutečnit každý z vás, zvláště kněží, neboť Oni mají velký úkol: shromáždit stádce a přivést je k cíli, zcela následovat Ježíše, následovat ho ve mně.

Rok, který začíná pro vás bude z jedné strany snadný, protože trojiční moc bude s vámi. Na druhou stranu  bude těžší, pro odpor ducha zla, který cítí, že ztrácí sílu a vidí, že je ztracen. Proto bude působit s větší nenávistí. Vy se ale nebojte, protože Ten, který je ve vás je větší než ten, který je ve světě, tak jak je psáno a jak tomu je, 4 protože žádná moc nemůže čelit moci trojiční.

Jestli narazíte na vlastní omezení a slabosti, nebuďte na sebe tvrdí. Nikdo z vás nemůže zcela sejmout vaše omezení, která jsou vlastní tvorům. Nedělá to ani Bůh, protože vaše omezení je zároveň vaší ochranou, která vám brání jít tam, kde byste si mohli ublížit. Důležité je, abyste vaše omezení a slabosti podřídili Bohu, aby je On použil pro dobro: často je vaše omezení sítí, do které se chytí mnohé duše, vám podobné. Proto vám je Bůh nechává. Dělá to také proto, abyste byli pokorní a z mnoha dalších důvodů, které byste úplně nepochopili. Nicméně, ve chvíli, kdy svěříte vaše omezení Bohu, se toto omezení mění v sílu. Svět to nechápe, ale vy musíte rozumět, že Bůh může všechno a také, že to co pro svět není ničím, může být v Bohu silou.

Proto vás vybízím, abyste se na sebe i na druhé dívali pozitivně, vaše omezení, ani omezení druhých nemohou zabránit Božímu působení, pokud to ovšem nedovolíte. Proto se nepozastavujte nad tím, že nemizí vaše omezení. Nedělejte chybu tím, že si budete myslet, že se musí Boží moc projevit lidskou silou; není to tak. Je psáno, že se Boží síla projevuje v lidské slabosti, aby člověk nemohl říct, že něco udělal sám ze sebe.

Nikdo z vás to nemůže říci, bez ohledu na své schopnosti, charismata nebo inteligenci, protože všechno co děláte, je dílo Trojice. Vy jste její nástroje. 5

Zůstaňte proto prostí a pokorní, jako Maria, která se nikdy nesnažila překročit omezení této Země i když k tomu měla příležitost. Ani archandělé nepřekračují svá omezení, ví že je to Boží vůle k jejich ochraně. Buďte šťastní i když jste ničím, neboť právě tam se ukazuje Bůh.

Děti, žehnám vám a sestupuji na vás, abych  ve vás potvrdil trojiční působení. Pociťte ve svém srdci slova, kterými se na každého z vás obrací Otec: „Toto je můj Syn, ve kterém mám zalíbení. (Mt 3, 17)“ Otec bude mít ve vás zalíbení, jestli ve vás žije Kristus. Otec se oslaví v Synu, který žije ve vás a Syn ve vás oslaví Otce. Já sestupuji a potvrzuji toto mocné působení Nejsvětější Trojice.

Nyní přijměte mé požehnání, jež vám bude průvodcem, pomocí, útěchou, které bude vaší silou pro nadcházející rok. Pán je s vámi spokojen a nepřestane vám dávat své milosti. Ochraňuji vás a posílám osvobodit vězně na Zemi a ve vesmíru.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. „

 

Zasvěcení Nejsvětější Trojici

 

Tobě, Nejsvětější Trojice,

v jednotě s celou Církví

Ježíše Krista celého vesmíru

a se všemi stvořeními (Zj; 5),

v Mariině Neposkvrněném Srdci,

obětuji svůj život

za spásu Země a celého vesmíru.

Ať mě Tvá neposkvrněná láska, ó Maria,

očistí, ochrání a obětuje,

aby mé darování se Ježíši bylo vždy a všude

duchovní bohoslužbou,

„jako oběť živá, svatá a Bohu milá (Řím; 12, 1-2)“.

Ať oheň Tvé lásky, ó Duchu Svatý,

zapálí mé srdce a mé kosti (Jer; 20, 7-9),

abych mohl s Tvou pomocí

překonat všechna pokušení,

a odpovídal zcela na každý Tvůj podnět.

Kéž celé mé bytí, ó Otče,

pozná a dosvědčí

Tvou nekonečnou lásku

a kéž Ty ve mně vždy rozpoznáš své dítě,

které se touží navrátit do Tvého domu,

aby žilo navždy ve společenství s Tebou.

Zasvěcuji Ti, Nejsvětější Trojice, svůj život,

abych žil svaté Evangelium

v prostotě, oběti a celistvosti,

ve společenství s celou

Církví Ježíše Krista celého vesmíru.

Amen

1 Mt 3, 15

2 Iz. 42, 1 – 4, 6 – 7

3 Sk 10, 34 – 35

4 J 4, 4

5 2 Kor 12, 1 – 10

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.