Zjavenie trojičnej moci

6. január 2020, Zjavenie Pána

Posolstvo svätého Michala archanjela

Drahí bratia a sestry na Zemi,

pokoj vám! Prajem vám rok plný milosti a svetla. Prichádzam v mene Najvyššieho Boha, aby som ohlásil jeho úmysly a jeho priania na rok 2020.

Predovšetkým vás informujem, že rok 2019, ktorý sa práve minul, bol osožný pre Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru. Bohu verní bratia naďalej navštevovali rozličné vzbúrené planéty, povzbudzovali a podopierali malý zvyšok, ktorý sa sformoval na všetkých planétach, aj na najviac vzbúrených s rozličnými odtieňmi. Z každého ich prechodu nastali ďalšie obrátenia, aj keď nízky vesmír ostáva v podstate vzbúrený voči Bohu. Napriek tomu sa sformoval malý zvyšok, ktorý sa zjednocuje s vami na Zemi a s vernými ľudstvami.

V tomto roku Trojjediný Boh prejaví svoju moc prostredníctvom svojho ľudu vo všetkých častiach vesmíru. Tu na Zemi treba urobiť veľa práce, pretože, ako dobre viete, Zem je najvzbúrenejšou medzi vzbúrenými planétami. Okrem toho je na vašej planéte stret medzi pozitívnymi a negatívnymi energiami, pochádzajúcich zo všetkých strán.1 Totiž tak ako Boh sústredil na Zem svoju moc a moc svojej Cirkvi, aj Lucifer sústreďuje na Zemi svoju nenávisť a nenávisť svojho ľudu v nízkom vesmíre.

Boh chce zjaviť svoju moc prostredníctvom svojho ľudu a nie je to hocijaká moc. Nehovorím vám jednoducho o znameniach alebo o zázrakoch, ale o trojičnej moci. Má sa totiž prejaviť Najsvätejšia Trojica. Tri Osoby Najsvätejšej Trojice sa majú prejaviť vo svojom špecifickom pôsobení a moci. Preto Boží ľud na Zemi má byť naplnený a posilnený trojičnou mocou, aby sa mohol prejaviť.

Boh počas storočí vypracoval rozličné stratégie, aby podporil svoj ľud a porazil nepriateľa. Na začiatku čias apoštolov a prvých generácií kresťanov Cirkev na Zemi charakterizovala prítomnosť mučeníkov. Krv mučeníkov zaplavila Cirkev a Zem a to sa dialo aj ďalej. Nehovorím vám len o mučeníkoch krvou, ale aj o vnútornom mučeníctve, ktoré podstúpilo veľa svätých a spravodlivých prenasledovaných počas histórie.

Boh napriek tomu pokračoval vo svojom pláne. Cirkev na Zemi, tá pravá Cirkev, aj keď bola prenasledovaná a zdrvená, odolala. Skutočná bunka Cirkvi ostala nepoškodená. Bola skrytá, často tajná, ale neskazená. Teraz má vyjsť na svetlo prostredníctvom vás a všetkých, ktorí sú povolaní a  vo chvíli počatia odpovedali áno. Tí sa majú prebudiť a konať spolu s vami.

Ako som vám povedal, krv mučeníkov obmyla prvotnú Cirkev. Nebude to tak s dnešnou Cirkvou, ktorá má byť slávnostná, schopná zjaviť nielen Pánov kríž, ale aj jeho vzkriesenie.2 Preto Boh nepredvídal v tomto čase a pre svoj ľud krvavý stret so silami zla. Nechce, aby sa vyliala ďalšia krv. Aj keď žiaľ mnohí budú ešte zabití pre zlobu človeka, Boh bude pôsobiť iným spôsobom – prenikne svojim ľudom vo všetkých satanských systémoch vesmíru. Tak ich nechá padnúť z vnútra. Budete poslaní v duchu spolu s mnohými bratmi, aby ste konali ako páka na destabilizáciu systémov z ich vnútra. Satan to nepostrehne, pretože nevie pochopiť pôsobenie v duchu. Nikto nemôže pochopiť pôsobenie v duchu, ak nemá Božieho Ducha. Preto niečo pochopí, ale nebude môcť nič robiť, lebo nemá prostriedky na to, aby sa postavil pôsobeniu v duchu. Môže zabiť človeka, ale nie ducha človeka, a tým menej Božieho Ducha.

Majú sa uskutočniť prisľúbenia, ktoré ste počuli ústami proroka Izaiáša3 – všetky dobrá ľudu, všetky milosti a to najlepšie z ľudstva, všetko sa vleje do Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru. Vy by ste mali otvoriť cestu ľudstvu, ktoré má vstať z mŕtvych. Nehovorím vám o satanových deťoch, tých nechajte jemu. Hovorím vám o Božích deťoch, ktoré ešte spia a nerozumejú, lebo nikto ich nepoučil.

Čo je teraz potrebné? Vaša modlitba a vaša obeta. Treba, aby ste žili úprimne a do hĺbky tri kľúčové body Božieho kráľovstva, ktoré vám boli naznačené – obeta, celistvosť a univerzálne spoločenstvo.4 Žite vo svojich domoch s jednoduchosťou, ale s hĺbkou, uvádzajúc do života všetko, čo ste počas týchto rokov počuli.

Už sa netočte okolo seba. Vaše modlitby sa majú pozdvihovať a nie točiť okolo vašich problémov. Všetci máte problémy, má ich celé ľudstvo, ale ak budete očakávať, že sa vyriešia vaše problémy, aby ste mohli konať toto poslanie, mýlite sa. Začnite svoje poslanie a vaše problémy vyriešite. Boh ich vyrieši. Vy sa namiesto toho sústreďte na pomoc, ktorú máte dať Cirkvi celého vesmíru. Pomôžte Cirkvi vesmíru a ona pomôže vám, lebo ste jedno srdce a jedna duša.

Neposlúžia vám veľké prehlásenia ani veľká propagácia. Nebojujte proti nikomu, už niet času. Ani Boh neplytvá silami, aby bojoval proti tým, ktorí nechcú chápať. Vy choďte vpred vo vašom poslaní. Ste čaty, ktoré vybral Boh, kráčajte pred druhými, aby sa otvorila ich cesta, tak ako mimoriadne nástroje kráčajú pred vami.5

Je čas prejavenia sa Boha a jeho ľudu. Preto vás žiadam o hlbokú pozornosť k Božiemu pôsobeniu vo vašom vnútri, aby sa mohla prejaviť aj prostredníctvom vás. Pán vás bude ochraňovať pred zlom. Keď budete verní, nebudete mať veľké problémy, nezrazíte sa s nepriateľom ani oni vás neprídu obťažovať, lebo satan je zmätený. Ak ale by vás prišli obťažovať, odpovedzte s láskou, s trpezlivosťou a s radosťou. Potom otvorte dvere a nechajte ich odísť.

Boh nepotrebuje nikoho naháňať. To, čo je urobené, je urobené. Pán si počas všetkých týchto rokov vybral a povolal, a mnohí mu odpovedali. Vojská Dobra a Zla sa teraz už zoradili. Uprostred ešte ostávajú mnohí, ktorí majú byť prebudení, aby si vybrali medzi dobrom a zlom. Preto je potrebné pôsobenie v duchu. Treba, aby sa Boží ľud obetoval na oltároch a v chrámoch, tam, kam ho Pán volá, aby pozdvihol tých, ktorí sú dobrej vôle, a poraziť tých, ktorí nimi nie sú.6

Je predovšetkým nevyhnutné, aby ľud vstúpil do satanových systémov. Uvidíte a už to čiastočne vidíte, že systémy vstupujú do krízy, útočia jedny proti druhým jedno kráľovstvo proti druhému. Satanove deti sa zrážajú medzi sebou, pretože už nikto nechce byť slabší než ten druhý. Všetci chcú riadiť a víťazí ten, kto viac kričí, ten, kto je horší. Všetci dúfajú, že od satana získajú to, čo im sľúbil – moc, ale ju nebudú mať, lebo moc patrí Bohu a jeho ľudu.

Odvahu, bratia, choďte vpred. Odvráťte pohľad od seba a hľaďte ponad seba. Všímajte si to, čo robí Boh, nie to, čo robí satan. Myslite na to, čo robí Boh a môže robiť prostredníctvom vás, a nie len na to, čo môžete alebo nemôžete robiť. Božia moc má schopnosť vás preniesť poza vaše obmedzenia a problémy.

Žehnám vás a som vám nablízku, v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.“

1 Porov. „Prepísať dejiny“, zväzok II, „Vesmír a jeho obyvatelia“, Prvá časť, kap. 3, 2 Prvotná energia vo vesmíre, 3 Rozvratná energia, s. 28-31

2 Porov. Zj 20, 5-6

3 Porov. Iz 60, 1-6

4 „Cez Veľkú bariéru, kap. 11

5 „Prepísať dejiny“, zväzok II, „Vesmír a jeho obyvatelia“, Piata časť, kap. 2

6 Posolstvo Panny Márie zo 7. decembra s názvom „Obetovaní s Máriou na všetkých oltároch Zeme“

 

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.