Slavnostní zasvěcení Panně Marii pro rok 2020

31 prosince 2019

Poselství Panny Marie

„Drahé děti,

v této vigílii jste se rozhodli, jako lid Nadace, se mi zasvětit pro celý rok, který bude následovat1. Zasvěcovali jste se mi už mnohokrát, jako jednotlivci, jako lid, ale slavnostní zasvěcení má v Božích očích jinou cenu; je to slavnostní závazek, který na sebe jako lid berete, vás zavazuje jako lid, svěřit mi vaše životy. I já se zavazuji slavnostně před Bohem, že z vás všech udělám pravé děti Boží.

Jak jste slyšeli v Janově evangeliu, Boží děti se nerodí z těla a krve, nebo z lidské vůle, ale z Boha2. Přeji si, aby jste se znovuzrodili v Bohu. Všichni jste stvořeni Bohem, i ti, kteří v Něj nevěří. Ale jestli jste opravdové děti Boží, musíte být všichni od Něj znovustvořeni, prostřednictvím mého Syna, tím že budete omyti jeho krví, která vám zaručuje nový život, vykoupený z prvotního hříchu a ochráněný od zla.

Je mnoho těch, kteří uctívají mé srdce a mnoho těch, kteří praktikují křesťanské náboženství, opravdových dětí Božích, ale mnoho není; jsou to ti, jež se nechávají znovuzrodit Bohem, zanechávají sebe samé a zcela se noří do vůle Boží, v Ježíši Kristu, skrze mé Srdce. Vy jste došli k tomuto kroku, což je velmi důležité. Proto, v novém roce, budu působit zvláštním způsobem, sjednocena s Duchem Svatým, abych z vás učinila opravdové děti Boží.

Děti, já jednám vždy v jednotě se Třemi Božskými Osobami: s Otcem, jako jeho milovaná a neposkvrněná Dcera, abych předávala jeho život všude ve vesmíru; se svým Synem, abych všude nesla vykoupení, dotýkala se hříšníků s láskou svého Syna, která ve mně žije; s Duchem Svatým, jehož jsem Nevěstou, abych v lidech probudila vzpomínku na Boha a odhodlání mu sloužit. Jen takto, znovuzrozeni v Trojjediném Bohu, jste pravými dětmi Božími.

Žehnám vám a děkuji za to, že se mi slavnostně zasvěcujete. V novém roce, Duch Svatý, skrze mé Srdce, bude mocně působit, aby probudil všechny Boží děti, které řekli ano v okamžiku početí. Vy mi v tom pomůžete. Nezáleží na tom, kde jste nebo co děláte, protože v duchu můžete dosáhnout všechny prostory a rozměry, které si bude Bůh přát. I když jste uzavřeni v místnosti, v Bohu dosáhnete na celý vesmír.

Já vás v tomto poslání doprovodím a podpořím, aby se vašim prostřednictvím zažehlo světlo Života i v lidech na Zemi. Je mnoho dětí, které musí být nalezeny, posbírány na okrajích cest života, tam kde se ztratily a jsou ponořeny do hříchu a nicoty. Myslete na ně, této noci, žijí v prázdnotě, mezi oslavami a rámusem, který nemá žádný smysl a k ničemu nevede. Přejí sobě i světu kdovíjaké štěstí, ale bez Boha není žádného štěstí.

Vy jste se rozhodli sloužit Bohu, zasvětit mu svůj život a já vám teď slavnostně žehnám. S tímto požehnáním se zavazuji, před Nejsvětější Trojicí, učinit z vás pravé Boží děti a nikdy vás neopustit. Slibuji vám, že vás neopustím až do posledního dne vašeho života. A až přijde okamžik vašeho přechodu na věčnost, přijdu pro vás. Slibuji vám to, protože jste mé děti, můj lid, protože vás mám ráda a protože vy máte rádi Boha. Mým přáním je, aby všechny moje děti milovaly Otce, Syna a Ducha Svatého, tak, jak je miluji já.

Slavnostně vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj, požehnání a Boží světlo ať na vás mocně sestoupí. Prostřednictvím mého Srdce, buďte vždy věrní Bohu a připraveni vydat se na všechny cesty, jež vám ukáže. Na nich vás budu vždy doprovázet, jako vaše Matka a Královna, jako Ta, která vám otevře cestu k Bohu.

1 V této vigílii se celý lid Nadace slavnostně zasvětil Panně Marii, aby s ní prožil celý rok 2020, v zasvěcení Duchu Svatému. Nadace se v tomto zasvěcení sjednotila také se všemi, kteří sdílí tuto cestu a zve všechny, kteří se probudili, aby se sjednotili v Neposkvrněném Srdci Panny Marie

2 J 1, 1-18

 

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.