Přijdu, abych si vzal nazpět, co mi patří

8.decembra 2019 Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Posolstvo Ducha Svätého

Drahé deti,

ďakujem vám za to, že ste sa rozhodli zasvätiť mi život, ako jednotlivci a ako ľud. 1

Zostúpim na každého z vás a na celý ľud. Zvnútra a zhora, pracujem v každom jednom a vo všetkých vás. Mojou úlohou je posväcovať vás, pretože som Posvätiteľ. Ten, kto robí svätým váš život, očisťuje ho, pozdvihuje a dáva Otcovi skrze Syna a Synovi, aby ho obetoval Otcovi. Oživujem vo vás lásku, múdrosť, silu, ktoré sú vlastnosťami vášho ducha. Udržujem pri živote obraz a podobu Boha v každom jednom z vás a v celom ľude. Aj ľud vlastní lásku, múdrosť a silu, ktoré pramenia z modlitieb, konania a rozhodnutí všetkých vás. Cesta každého z vás každým dňom upevňuje cestu ľudu. Vzkriesenie jedného je vzkriesením všetkých, premena jedného je premenou všetkých.

Dnes mocne zostúpim na vás, aby som vás zasvätil pre Božie pôsobenie a dielo. Zostúpim skrze vás na túto Zem, aby som ju očistil od zla. Prostredníctvom tohto malého zbytku a tých, ktorí sú s vami spojení, ktorých je omnoho viac ako by ste si mohli predstaviť, v spojení s celou Cirkvou Ježiša Krista celého vesmíru, završujem dielo Najsvätejšej Trojice na Zemi. Prechádzam ponad vaše obmedzenia a neistoty a robím zo všetkých vás dokonalé dielo, odhliadnuc od vašich nedostatkov. Stačí mi vaše áno a vaša vernosť, rozhodnutie kráčať ďalej bez strachu a kompromisov.

Prostredníctvom vás prídem na Zem, aby som si vzal späť to čo mi patrí. Vezmem si to čo Satan ukradol: Božie deti rozptýlené v zmätku sveta, tých ktorí milujú pravého Boha, aj bez toho, aby ho poznali a žijú spravodlivo, tí ktorí nesledujú zákony sveta ale zákony Božie, vtlačené do nich od počatia, tí ktorí prijali obetu vteliť sa do pohanských národov, do rozličných náboženstiev, s veľkým utrpením a obetami. Opakujem vám: prídem, aby som si vzal späť to čo mi patrí. Vytrhnem z ruky napriateľa všetkých tých, ktorí túžia po pravde. Pravda je len v Bohu, v Bohu pravom, ktorý je Najsvätejšia Trojica.

Prídem, aby som s mocou znovu priniesol na Zem Otcovu lásku, učenie Ježiša Krista a moju vôľu. Moja vôľa sa stáva dynamickým a mocným pôsobením, ktoré sa deje skrze môj ľud, pretože Boh koná vždy a jedine prostredníctvom ľudu.

Buďte si toho všetkého vedomí, pretože si chcem vami poslúžiť, aby som dosiahol aj toho posledného na Zemi, ktorý má dobrú vôľu. Budete mojimi očami, mojimi rukami, mojimi nohami, ktoré budú neprestajne prechádzať touto Zemou. Nezáleží na tom, kde budete, pretože váš duch nemá hranice. Keď budete ponorení vo mne, stanete sa mužmi a ženami bez priestoru a času, pretože vstúpite do iných dimenzií, tam kde vás nepriateľ už nebude môcť dosiahnuť a kde všetko je harmónia, pokoj a dobrota.

Chcem z vás urobiť svätý a v Božích očiach vzácny ľud. Mám moc to urobiť a urobím to, ale potrebujem vašu vernosť, vaše áno každý deň. Nežiadam iné od vás. Prenechajte mi námahy, problémy, choroby, neistoty. Ja vás môžem uzdraviť a dať vám Kristovo vzkriesenie. Dajte mi vaše úprimné a úplné áno. Ostatné urobím ja. Pomôžte mi opäť získať to čo je moje.

To čo Pán Ježiš zasial na Zemi nebude stratené. Táto planéta sa zaskvie Božou mocou, aj keď to mnohí neuvidia a budú naďalej priťahovaní Luciferovým podvodným svetlom. Praví Boží synovia uvidia pravé svetlo. Žite teda a správajte sa tak ako deti svetla2, aby vaše svätyne, domy a samotný váš život sa stali svätým chrámom, v ktorom prebýva Božia prítomnosť.

Ja som s vami, dietky, ochraňujem vás od každého zla a nesiem vás so sebou vo svojom neprestajnom pôsobení lásky a svetla. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

 

1Pri eucharistickej slávnosti sa ľud slávnostne zasvätil Duchu Svätému

2 Por. Ef 5,8-9; 1Sol 5,5; 1Jn 1,7

 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.