Vstříc Novému Stvoření

Králova pečeť

Napsat komentář

24. listopadu 2019 – Slavnost Krista Krále

Ježíšovo poselství

„Drahé děti,

děkuji za to, že jste tady a že chcete slavit to, že jsem králem. Vězte, že tomu tak není často, protože mnozí křesťané jsou nepozorní a hledají ve světě jiné krále: peníze, sobectví, sex, moc, potěšení atd. Jsou to králové, kteří zamlžují mé kralování v myslích a duších mnoha křesťanů. Pro vás, ať tomu tak ale není.

Přeji si, aby mé kralování zářilo v novém lidu, v mé Církvi celého vesmíru a musí se tak dít s veškerou mocí. Moje kralování musí zářit v celé mé Církvi, v celém vesmíru a na tomto malém zbytku Země, který se nazývá „Církví Ježíše Krista celého vesmíru“. Jestliže náležíte ke Králově Církvi, musíte podle toho také zářit.

Začíná doba, kdy se mé působení bude zjevovat stále více v kralování mé Církve. Od nynějška bude má Církev se mnou, ať budu kdekoli, bude mě následovat ať půjdu kamkoli, tak jak je to napsáno v knize Zjevení1. Od nynějška ve všech svatostáncích, ve všech svatyních, ve všech portálech, na všech místech, kde září má sláva, zazáří také sláva mé Církve2. Mluvím o své Církvi, o té, která se mnou prošla mou smrtí a zmrtvýchvstáním a která na sobě nese pečeť mé královské vznešenosti, pečeť Krále.

Mou pečetí na vás je má krev. Vylil jsem ji za vás a udělal ještě mnohem více: svou krví jsem vás označil. Má krev je nezpochybnitelnou důkazem, že mi náležíte a že jste byli připojeni k mému životu. Jste mou součástí, jste částí mého Mystického Těla, kterým je má Církev. Mystické Tělo není abstraktní obraz, je skutečností: je tělem, které se pohybuje vesmírem, žije, myslí, miluje, trpí a koná. To je mé Mystické Tělo. Vy všichni můžete mít podíl na této smlouvě, když se necháte označit mou Královskou pečetí, pečetí mé smrti a mého zmrtvýchvstání.

Kdo se nenechá omýt mou krví a tak nepřejde ze smrti do života, nemůže náležet k mé Církvi. Nemohou mě následovat roztržití křesťané, kteří si myslí, že náležet mi, znamená jít v neděli nastrojený do kostela. To neznamená být křesťanem. Křesťanem je ten, kdo je v Kristu, žije v Kristu, aby byl novým stvořením3. Bez toho křesťanství neexistuje, je to pouze náboženství, které se tak nazývá, jedno z mnoha. Moje Církev celého vesmíru naopak není jen náboženskou institucí, je mým Mystickým Tělem, které na sobě nese moji Královskou pečeť, pečeť mé krve.

Děti, nyní, víc než jindy vás vyzývám: nechte se omýt mou krví, abyste se mnou byli sjednoceni při každém vašem slavení; abyste byli se mnou před každým svatostánkem. Vyzývám vás, abyste se odvážně a obětavě podíleli na mé smrti a vzkříšení a měli tak účast na mé Královské slávě. Sestoupil jsem do pekel, abych zachránil i posledního z posledních. Má krev omyla vesmír. Vystoupil jsem na nebe a vzal s sebou svůj lid.

Buďte svědky mé krve. To není něco smutného, ustrašeného, či strach nahánějícího. Je to velká věc: krev vykupuje a dává život. V krvi je život. Bez krve nemůže vaše tělo žít. Nemůžete žít ani bez mé krve, bez této pečeti, která svědčí mé smrti a vzkříšení, které musíte prožít i vy, protože já jsem vás spasil svou smrtí a vzkříšením. Přivedl jsem vás svým nanebevstoupením do své slávy a nyní chci, abyste kralovali se mnou.

Proto žádám od malého zbytku, kterým je má Církev na Zemi a zvláště od členů Nadace, abyste si byli čím dál více vědomi vaší královské hodnosti a potvrzovali to beze strachu v každé situaci. Vy mi pomůžete porazit pozemské krále, falešné krále tohoto světa, kteří chtějí zlo pro lid. Já si přeji vaše dobro a nedovolím, aby se ztratil ani ten nejmenší z vás. Dejte mi svůj život, dovolte mi vás omýt svou krví, abych vás tak označil Královou pečetí a přivedl vás do své slávy. Slibuji vám to.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“.

1Zj 14, 4

2Tímto působením Pán shromažďuje svoji Církev, své Mystické Tělo a zve k neustálé oběti Jemu, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, jako celistvá odpověď a účast v univerzálním společenství. Přitahuje všechny k sobě aby se sjednotili v „Církvi Ježíše Krista celého vesmíru“ a urychlili tak slavný Pánův příchod a vstup do nového stvoření.

31Jan 2, 6; 2Kor 5, 17; Gal 6, 15

 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.